9

Nau Y-Abimêlek Chiă Uănh

1Y-Abimêlek, kon buklâu Y-Jêrubaal, hăn rlet ma ƀon Sichem ma phung mpôl mê̆ păng: 2"Dăn phung kônh va ôp hom lĕ rngôch phung bunuyh ƀon Sichem, jêh ri lah: "Mâu lah lĕ rngôch pơh jê̆t nuyh kon buklâu Y-Jêrubaal chiă uănh phung khân may, mâu lah kanŏng du huê ƀư hađăch ma khân may, moh nau jêng ueh lơn? Ăn khân may kah gĭt đŏng ma gâp jêng nting mham ndrel ma khân may." 3Phung kônh va păng ngơi an ma păng, leo nau ngơi aơ nkoch tay ma lĕ rngôch phung ƀon lan ƀon Sichem tăng, jêh ri nuih n'hâm khân păng rle mpeh ma Y-Abimêlek, yorlah khân păng lah pô aơ: "Păng jêng oh nâu he." 4Khân păng ăn ma Y-Abimêlek pơh jê̆t rêl khân păng sŏk tă bơh ngih brah Baal-Bêrit; Y-Abimêlek sŏk prăk nây păng nkhôm phung buklâu dơm dam jêh ri blă blơ tĭng ndô̆ păng. 5Pônây, păng hăn tât ta ngih mbơ̆ păng ta ƀon Ôphra, jêh ri nkhĭt phung oh nâu păng phung kon buklâu Y-Jêrubaal, pơh jê̆t nuyh ta kalơ du mlâm lŭ. Ƀiălah Y-Jôtham kon mpô̆t hôm, yorlah păng lĕ du krap jêh.
6Lĕ rngôch bunuyh ƀon Sichem văch ndrel n'grŭp, jêh ri lĕ rngôch bunuyh ƀon Bet-Milô, jêh ri khân păng hăn njêng Y-Abimêlek hađăch dăch kêng tơm si meh gâng ƀon Sichem.
7Tơlah bu nkoch bri nau nây ma Y-Jôtham, păng hăn gŭ ta kalơ n'glơn yôk Gerasim; păng nter huy jêh ri lah ma khân păng pôaơ: "Hơi phung buklâu ƀon Sichem, iăt hom ma gâp, pô ri Brah Ndu dơi iăt khân may! 8Du nar lĕ rngôch tơm si hăn gay tŏ dak ƀâu kah ma du huê hađăch chiă uănh khân păng. Khân păng lah ma tơm si ôlivơ pôaơ: 'Ăn may jêng hađăch chiă uănh phung hên.' 9Ƀiălah tơm si ôlivơ lah ma khân păng: 'Gâp mra chalơi lĕ dak gâp, ma ndơ nây phung brah jêh ri bunuyh geh nau yơk, jêh ri gâp hăn gay chiă uănh tơm si?' 10Jêh ri lĕ rngôch tơm si lah ma tơm rvi: 'Văch hom, ăn may jêng hađăch chiă uănh hên 11Ƀiălah tơm rvi lah ma khân păng: 'Gâp mra chalơi lĕ nau njŭng jêh ri play gâp ueh gay hăn chiă uănh tơm si?' 12Jêh ri lĕ rngôch tơm si lah ma tơm play kriăk ƀâu: 'Văch hom, ăn may jêng hađăch chiă uănh hên.' 13Ƀiălah tơm play kriăk ƀâu lah ma khân păng: 'Gâp mra chalơi lĕ tơm play kriăk ƀâu gâp, ndơ nây ƀư maak ma phung brah jêh ri bunuyh, gay hăn jêh ri chiă uănh tơm si?' 14Pônây lĕ rngôch tơm si lah ma rlô lok: 'Văch hom, ăn may jêng hađăch chiă uănh hên.' 15Jêh ri rlô lok lah ma tơm si: 'Tơlah ma nuih n'hâm nanê̆ ngăn khân may tŏ dak ƀâu kah ăn gâp jêng hađăch chiă uănh khân may, pônây văch hom nde tâm dâng gui n'hâm gâp; lah mâu pô nây, ăn geh ŭnh luh bơh rlô lok jêh ri su tơm si sêdar n'gor Liban!'
16"Yor nây aƀaơ ri tơlah khân may ƀư ma nuih n'hâm nanê̆ ngăn jêh ri ma nau yơk dôl khân may njêng Y-Abimêlek hađăch jêh ri tơdah khân may ƀư ueh ma Y-Jêrubaal jêh ri ngih păng, jêh nây ƀư ma păng tĭng nâm di ma kan păng 17yorlah mbơ̆ gâp tâm lơh an jêh ma khân may, păng hŏ sân săk jăn gay ŭch tâm rklaih khân may tă bơh ti phung Madian; 18ƀiălah nar aơ khân may dâk tâm rdâng đah ngih mbơ̆ gâp, hŏ nkhĭt jêh pơh jê̆t nuyh kon buklâu păng ta kalơ du mlâm lŭ, jêh ri sŏk Y-Abimêlek kon buklâu n'hat na bu ur păng ŭch njêng ôbăl hađăch chiă uănh ƀon Sichem, yorlah ôbăl jêng băl khân may 19nar aơ tơlah khân may ƀư ma nuih n'hâm nanê̆ ngăn ma nau yơk ma Y-Jêrubaal jêh ri ngih păng, pôri maak hom yor Y-Abimêlek jêh ri ăn păng tâm ban đŏng maak yorlah khân may 20Ƀiălah tơlah mâu di ôh pônây, ăn ŭnh luh bơh phung bunuyh tâm ƀon Sichem jêh ri bơh ƀon Bet-Milô su lơi Y-Abimêlek!"
21Jêh nây Y-Jôtham nchuăt du hăn rlet ƀon Bêr jêh ri gŭ ta nây, yor nau klach ma nâu păng Y-Abimêlek.
22Y-Abimêlek chiă uănh phung Israel pe năm. 23Jêh ri Brah Ndu prơh hăn du huê brah mhĭk ƀư nau ƀlăch ƀlêr ta nklang Y-Abimêlek jêh ri ƀon Sichem; phung ƀon Sichem rlăng đah Y-Abimôlek, 24gay har plơng nau nkhĭt bunuyh hŏ ƀư jêh pơh jê̆t nuyh kon buklâu Y-Jêrubaal, jêh ri gay ăn mham khân păng tŏ ta kalơ Y-Abimêlek, jêng nâu păng hŏ nkhĭt khân păng, tŏ mham ndrel ta kalơ phung ƀon Sichem hŏ kơl păng tâm nkhĭt ndrăng oh nâu khân păng nơm. 25Phung buklâu ƀon Sichem băk mưn bunuyh hăn kâp ƀư ma păng ta kalơ yôk; jêh ri khân păng pit hoa lĕ rngôch ndơ phung brot rgăn êp khân păng rŏ trong nây. Jêh ri bu mbơh nau nây ma Y-Abimêlek.
26Nôk nây, Y-Gaal, kon buklâu Y-Êbet, hăn rlet ma ƀon Sichem ndrel băl păng; jêh ri phung buklâu ƀon Sichem nsing ma păng. 27Jêh nây khân păng hăn luh ta mir, pĕ play kriăk ƀâu tâm đang play, kĭn păt play kriăk ƀâu, jêh ri ƀư nau nhêt sa. Pônây, khân păng lăp tâm ngih brah khân păng, khân păng sa jêh ri nhêt, jêh nây rak rtăp ma Y-Abimêlek. 28Y-Gaal kon buklâu Y-Êbet, lah pôaơ: "Mbu, moh Y-Abimêlek jêng, jêh ri mbu jêng phung Sichem gay ma he pah kan ma păng? Păng mâu di hĕ kon buklâu Y-Jêrubaal? Jêh ri Y-Sêbul jêng groi păng? Pah kan hom ma phung bunuyh Y-Hamôr mbơ̆ Y-Sichem! Mâm ƀư he pah kan ma Y-Abimêlek? 29Gay ma phung ƀon lan aơ gŭ tâm dâng nau gâp chiă uănh, pôri gâp mra mprơh Y-Abimêlek. Gâp mra lah ma Y-Abimêlek, "Ntop đŏng ăn âk tahan may jêh ri văch hom."
30Tơlah Y-Sêbul, kôranh ma ƀon nây tăng nau Y-Gaal kon bu klâu Y-Êbet ngơi, păng hao ji nuih. 31Păng prơh bunuyh hăn ma Y-Abimêlek ma nau ndâp, jêh ri lah: Aơ, Y-Gaal kon buklâu Y-Êbet, jêh ri băl păng văch jêh ma ƀon Sichem, jêh ri khân păng nsônh phung ƀon lan tâm rdâng đah may. 32Yor nây aƀaơ ri dôl măng, ăn may jêh ri phung buklâu gŭ ndrel may gŭ kâp khân păng tâm mir. 33Pônây ôi taơ kêng luh nar, may kah rngăl ơm, jêh ri nchuăt ran rlet ma ƀon. Tơlah Y-Gaal, ndrel phung băl tĭng păng luh ŭch tâm rdâng đah may, may dơi ƀư ma khân păng tĭng nâm găl." 34Pônây Y-Abimêlek jêh ri lĕ rngôch bunuyh ndrel ma păng kah rngăl dôl măng, jêh ri kâp dâp lơh phung ƀon Sichem tâm pă puăn phung.
35Y-Gaal kon buklâu Y-Êbet luh hăn gŭ ta ntŭk lăp mpông pêr ƀon. Y-Abimêlek jêh ri lĕ rngôch bunuyh ndrel ma păng dâk bơh ntŭk kâp dâp. 36Tơlah Y-Gaal saơ phung bunuyh păng lah ma Y-Sêbul, "Ri hiơ, bunuyh trŭnh tă bơh kalơ yôk!" Y-Sêbul lah ma păng: "May saơ gui n'hâm yôk nâm bu bunuyh!" 37Ƀiălah Y-Gaal ngơi đŏng jêh ri lah: "Ri hiơ, bunuyh trŭnh tă bơh ta nklang mphir yôk, jêh ri geh du phung văch tât bơh ntŭk tơm si phung ƀŭk rƀên." 38Jêh ri Y-Sêbul lah ma păng pô aơ: "Trôm mbung may nơm lah: 'Mbu moh Y-Abimêlek gay ma hên pah kan ma păng?' Mâu di hĕ phung aơ jêng phung may tâm rmot? Hăn hom aƀaơ ri tâm lơh đah khân păng."
39"Y-Gaal hăn panăp phung bunuyh ƀon Sichem, jêh ri tâm lơh đah Y-Abimêlek 40Y-Abimêlek tĭng Y-Gaal, nchuăt du panăp păng, jêh ri geh âk bunuyh sôt rmanh chôt khĭt rŏ trong, kŏ tât ta ntŭk lăp mpông pêr ƀon. 41Y-Abimêlek hăn gŭ ta ƀon Aruma; jêh ri Y-Sêbul mprơh Y-Gaal ndrel ma phung băl păng. Pôri khân păng mâu hôm dơi gŭ ta ƀon Sichem đŏng ôh.
42Kah ôi taơ, phung ƀon lan luh ta mir. Bu mbơh ma Y-Abimêlek. 43Păng sŏk phung tahan păng jêh ri tâm pă khân ôbăl pe phung, gay gŭ kâp dâp ta mir, păng saơ phung ƀon lan tă luh bơh ƀon. Păng dâk lơh jêh ri nkhĭt khân păng. 44Pônây, Y-Abimêlek jêh ri phung tahan ndrel păng rduh rlet panăp tât lor gŭ ta ntŭk lăp mpông pêr ƀon, dôl bar phung tahan rduh ran lĕ rngôch phung gŭ tâm mir jêh ri nkhĭt lĕ rngôch khân păng. 45Y-Abimêlek tâm lơh đah ƀon nây lĕ du nar. Păng sŏk ƀon nây jêh ri nkhĭt lĕ rngôch bunuyh gŭ tâm ƀon nây; jêh nây ƀư rai lơi lĕ ƀon jêh ri srih boh tâm ƀon nây.
46Tăng nau nây, lĕ rngôch phung bunuyh gŭ tâm ngih tŭm ƀon Sichem, khân păng lăp rgum gŭ tâm pôih nâp ngih brah Êl-Bêrit. 47Bu mbơh ma Y-Abimêlek gĭt pô aơ lĕ rngôch phung ƀon lan gŭ tâm ngih tŭm ƀon Sichem lĕ rgŭm băl ndrel jêh. 48Y-Abimêlek hao yôk Salmôn, păng jêh ri lĕ rngôch phung ndrel ma păng. Y-Abimêlek djôt ta ti du mlâm sung, păng puăt du mlâm n'gĭng tơm si jêh ri tuy ta kalơ săng nglik păng. Păng lah ma phung bunuyh ndrel păng pô aơ: "Moh ndơ khân may saơ gâp ƀư? Ƀư hom gơnh oi kơt gâp." 49Pônây, ăp nơm puăt du mlâm n'gĭng tơm si tĭng ndô̆ Y-Abimêlek, jêh ri dơm ăn tâm pôih, jêh nây su pôih bunuyh gŭ mây ma ŭnh. Pônây yơh lĕ rngôch bunuyh gŭ tâm ngih tŭm Sichem khĭt da dê, geh tâm du rbăn nuyh buklâu jêh ri bu ur.
50Jêh ri Y-Abimêlek hăn rlet ma ƀon Thêbes. Păng ƀư pôih gay ŭch tâm lơh đah ƀon Thêbes jêh ri sŏk gro păng. 51Ƀiălah geh tâm ƀon nây du mlâm ngih tŭm dŭt nâp ngăn. Lĕ rngôch bunuyh tâm ƀon du gŭ tâm ngih tŭm nây, lĕ rngôch bu ur buklâu, jêh ri khân păng ntĭl mpông, jêh nây hao gŭ kalơ chor ngih tŭm. 52Y-Abimêlek hăn tât ta ngih tŭm, tâm lơh đah păng, jêh ri hăn êp kêng mpông gay su ma ŭnh. 53Ƀiălah du huê bu ur klŭp ôbăl ma mpăl jê̆ geh ta bôk Y-Abimêlek ƀư ma ôbăl chah nting bôk. 54Păng kuăl ma nau ndal du huê buklâu ndăm nơm djôt khêl păng, jêh ri lah ma ôbăl pôaơ: "Tok đao may nkhĭt lơi gây, klach bu lah ma gâp 'du huê bu ur nkhĭt păng.'" 55Buklâu ndăm nây ntâp păng jêh ri păng khĭt. Tơlah bunuyh Israel saơ Y-Abimêlek lĕ khĭt jêh, pôri ăp nơm sĭt rlet ngih păng nơm. 56Pônây Brah Ndu mplơ̆ plơng nau mhĭk ma Y-Abimêlek hŏ ƀư jêh ma ngih mbơ̆ păng yorlah păng nkhĭt pơh jê̆t nuyh oh nâu păng. 57Jêh ri tâm ban đŏng Brah Ndu har plơng ma phung bunuyh ƀon Sichem yor lĕ rngôch nau djơh khân păng ƀư. Nau Y-Jôtham, kon buklâu Y-Jêrubaal, hŏ rak rtăp tâm di ngăn tŭp ta bôk khân păng nâm bu pônây.