2

Nar Brah Huêng Ueh Jŭr

1Nar Pantơkôt lĕ rngôch khân păng tâm rƀŭn du ntŭk. 2Ƀâtlât, geh nteh tă bơh trôk tâm ban ma nteh n'gôr sial ktang, bêng ngih ntŭk khân păng gŭ tâm rƀŭn. 3Dôl nây khân păng saơ geh mpiăt ŭnh, gŭ ta klơ ăp nơm khân păng. 4Lĕ rngôch khân păng bêng ma Brah Huêng Ueh, jêh ri ngơi nau bu năch êng tĭng nâm Brah Huêng Ueh ăn ma khân păng ngơi.
5Rnôk nây geh phung Yuđa, phung sŏng srăng, văch ma lĕ rngôch mpôl băl tâm dâng trôk, gŭ tâm ƀon Yêrusalem. 6Tơlah tăng nteh nây, phung âk nchuăt ran jêh ri khân păng hih rhâl dadê, yorlah ăp nơm khân păng tăng phung nây ngơi nau khân păng nơm. 7Khân păng ndrŏt tâm nuih n'hâm, khân păng lah: "Lĕ rngôch phung ngơi nây, di lĕ khân păng jêng phung Galilê? 8Mâm ƀư ăp nơm phung he tăng khân păng ngơi, nau ngơi n'gor he nơm lĕ? 9Phung Parthê, phung Mêđơ, phung Êlamit, phung gŭ tâm n'gor Mêsôpôtami, n'gor Yuđa, n'gor Kapadôs, n'gor Pôns, n'gor Asi, 10n'gor Phriji, n'gor Pamphili, n'gor Êjip, n'gor Libi dăch n'gor Siren, jêh ri phung văch tă bơh ƀon Rôm, nđâp ma phung Yuđa, nđâp ma phung lăp Yuđa, 11phung Kret, phung Arap, mâm ƀư he iăt khân păng ngơi nau khlay bơh Brah Ndu ma nau ngơi n'gor he nơm." 12Lĕ rngôch khân păng hih rhâl ngăn jêh ri mâu hôm blau mĭn ôh. Khân păng tâm lah ndrăng nơm pô aơ: "Moh nau nây?" 13Ƀiălah ƀaƀă mưch jêh ri lah: "Khân păng nhŭl ndrănh."
14Rnôk nây Y-Pêtrôs dâk hăn ndrel ma phung jât ma nguay nuyh kôranh oh mon. Păng ngơi huy ma phung âk pô aơ: "Hơi phung Yuđa jêh ri lĕ rngôch bunuyh gŭ ta ƀon Yêrusalem, ăn khân may gĭt nau aơ, jêh ri rkêng tôr iăt nau gâp ngơi. 15Phung aơ mâu geh nhŭl ndrănh ôh, nâm bu khân may mĭn, yorlah aƀaơ geh knŏng pe mông ôi djay, 16ƀiălah nau aơ tât di ma nau kôranh nơm mbơh lor Y-Yôel mbơh jêh pô aơ:
17'Brah Ndu lah: tâm rnôk kêng lôch kăndơ̆,
 gâp mra nkhŭt Brah Huêng Ueh gâp ma lĕ rngôch bunuyh,
 phung kon bu ur, bu klâu khân may mra mbơh lor,
 phung bu klâu ndăm khân may, mra geh nau tâm saơ.
 Jêh ri phung buranh bu klâu mra geh nau mbơi.
18N'hêl nanê̆, tâm nar nây,
 gâp mra nkhŭt Brah Huêng Ueh gâp ta phung tông păr bu ur bu klâu gâp,
 êh ri khân păng mra mbơh lor.
19Gâp mra tâm mpơl nau khlay tâm trôk klơ jêh ri nau tâm mbên khlay ta neh ntu tâm dâng,
 n'hâm ŭnh, jêh ri n'hâm nhhuk ŭnh.
20Nar mra rgâl jêng ngo jêh ri khay mra jêng mham lor ma tât nar toyh jêh ri nar chrêk rmah Kôranh Brah.
21Pôri mbu nâm mra kuăl amoh
 Kôranh Brah mra klaih.'
22"Hơi phung Israel, kâp iăt nau ngơi aơ: Brah Yêsu, ƀon Nasaret, Nơm Brah Ndu dơn jêh ta năp khân may ma kan nau brah, ma nau khlay, jêh ri nau tâm mbên khlay, khân may gĭt jêh, Brah Ndu dŏng păng ƀư nau nây ta nklang khân may, 23bunuyh nây khân may pâng ta si tâm rkăng, jêh ri tă bơh ti phung tih nkhĭt Păng, Brah Ndu jao jêh tĭng nâm nau săch jêh ri gĭt lor. 24Ƀiălah Brah Ndu ăn Păng dâk rêh đŏng, doh Păng tă bơh rse rvăk nau khĭt, yorlah nau khĭt mâu dơi nkân Păng ôh. 25Yorlah Y-Đavit lah jêh ma Păng pô aơ:
 'Gâp saơ Kôranh Brah ta năp gâp mro, yorlah Păng gŭ mpeh pama gâp gay ma lơi ăn gâp mpât n'gơ ôh.
26Yor ri nuih n'hâm gâp maak,
 jêh ri mpiăt gâp ngluh nau răm maak;
 nglay săk gâp tâm ban lĕ,
 mra rlu tâm nau kâp gân.
27Yorlah may mâu mra chalơi huêng gâp tâm ƀon phung khĭt,
 jêh ri may mâu ăn ôh ma Nơm kloh ueh may saơ nau ôm rai.
28May ăn gâp gĭt jêh trong nau rêh, may mra mbêng gâp ma nau răm maak dôl saơ muh măt may.'
29"Hơi phung oh nâu, gâp dơi ngơi nơih ma khân may phung bubŭnh buranh, Y-Đavit. Păng khĭt jêh, bu tâp păng jêh, jêh ri môch păng hôm tât aƀaơ ta nklang phung he. 30Yorlah păng jêng kôranh nơm mbơh lor jêh ri gĭt jêh ma Brah Ndu ton jêh ma păng ma nau sân săk, gay ăn du huê tâm phung kon sau păng mra gŭ ta sưng hđăch păng, 31păng saơ jêh ri mbơh lor ma nau Brah Krist dâk rêh. Bu mâu lơi Păng tâm ƀon phung khĭt ôh, jêh ri săk jăn Păng mâu blau ôm rai ôh.
32Brah Yêsu aơ, Brah Ndu ăn tay Păng dâk rêh jêh, jêh ri lĕ rngôch phung hên jêng nơm mbơh Păng. 33Pôri, jêh geh nau yơk mpeh pama Brah Ndu, jêh ri sŏk dơn Brah Huêng Ueh Mbơ̆ ton jêh, Păng nkhŭt ăn Brah Huêng Ueh tâm ban ma khân may saơ jêh ri tăng aƀaơ. 34Yorlah Y-Đavit ê mâp hao ta klơ trôk ôh; ƀiălah Păng nơm lah lĕ:
 'Kôranh Brah lah jêh ma Kôranh Brah gâp: Gŭ hom may pama gâp,
35Tât gâp ăn phung rlăng đah may jêng rnơl chrong jâng.'
36Ăn lĕ rngôch phung Israel gĭt nanê̆ ma Brah Ndu, ăn Brah Yêsu Nơm khân may pâng jêh ta si tâm rkăng, jêng Kôranh Brah jêh ri Brah Krist."
37Jêh tăng nau ngơi nây, khân păng nâm bu ntrŭt ntrôl tâm nuih n'hâm. Pôri khân păng ôp Y-Pêtrôs jêh ri phung kôranh oh mon êng: "Hơi phung oh nâu, moh nau hên mra ƀư?" 38Y-Pêtrôs lah ma khân păng: "Rmal hom nau tih khân may, jêh ăn ăp nơm khân may dơn nau ƀaptem tâm amoh Brah Yêsu Krist gay geh nau yô̆ an nau tih khân may, jêh ri khân may mra sŏk dơn ndơ Brah Huêng Ueh ăn. 39Yorlah nau ton prăp ma khân may, ma phung kon sau khân may, jêh ri ma lĕ rngôch mbu nơm gŭ ngai, ndah âk bunuyh Kôranh Brah, Brah Ndu he mra kuăl." 40Jêh ri âk nau ngơi êng, Y-Pêtrôs sâm n'hao nuih jêh ri nti lah ma khân păng pô aơ: "Du hom khân may tă bơh phung mpôl băl tih mhĭk aơ." 41Pôri phung dơn nau nti nây, dơn nau ƀư ƀaptem, jêh ri tâm nar nây phung chroh ntop geh tâm pe rbăn nuyh.

Nau Tâm Rnglăp Tâm Rŏng Ndrăng Phung Chroh

42Jêh ri khân păng srôih djôt prăp nau phung kôranh oh mon nti, tâm nau tâm rnglăp ndrăng oh nâu, tâm nau nkêch kapŭng jêh ri tâm nau mbơh sơm. 43Lĕ rngôch bunuyh geh nau klach; jêh ri geh âk nau khlay jêh ri nau mbên khlay phung kôranh oh mon ƀư. 44Lĕ rngôch mbu nơm chroh gŭ ndrel, jêh ri geh ăp ntil mpa ndrel dadê lĕ. 45Khân păng tăch mir, ngih jêh ri drăp ndơ khân păng, tâm pă ndrăng khân păng ăp nơm, tĭng nâm nau pưt ndơ. 46Ăp nar, tâm ban lĕ khân păng gơih tâm rƀŭn tâm ngih brah Yuđa, jêh ri tâm ngih vâl khân păng nơm khân păng nkêch kapŭng jêh ri sông sa ndrel ma nau răm jêh ri ma nuih n'hâm lŏng. 47Khân păng tâm rnê ma Brah Ndu jêh ri ƀư maak ma lĕ rngôch bunuyh. Jêh ri ăp nar Kôranh Brah ntop ma phung ngih Brah Ndu phung klaih jêh.