12

Nau Srôih Dôl Geh Nau Rlong Uănh Nâm Bu Brah Krist

1Pôri, yorlah he geh âk phung mbơh gŭ jŭm he nâm bu ndâr tơm mih, ăn he dun lơi lĕ ndơ ƀư jâk jêh ri nau tih nkŭm he nơih pơih, jêh ri ăn he nchuăt ma nau srôih tâm ntŭk nchuăt bu pơk jêh ma he, 2dôl uănh ma Brah Yêsu, Kôranh jêh ri Nơm ăn rah vah nau chroh he, jêh ri yor nau maak prăp jêh ma Păng, Păng dơn nau rêh ni ta si tâm rkăng, tâm rmot ma nau prêng, jêh ri gŭ jêh mpeh pama sưng hđăch Brah Ndu. 3Ăn khân may mĭn ma Nơm dơn jêh nau mhĭk phung tih ƀư ma Păng, gay lơi ăn khân may jêng rgănh jêh ri rdja nuih n'hâm ôh.
4Khân may ê mâp tâm rdâng tâm lơh đah nau tih, kŏ mham khân may rung ôh. 5Jêh ri khân may, chuêl jêh nau tâm n'hao nuih ma khân may nâm bu ma phung kon:
 "Ơ nâu, lơi tâm rmot ôh nau Kôranh
 Brah nkra may, jêh ri lơi rdja nuih n'hâm ôh tơlah păng nduyh may.
6Yorlah Kôranh Brah Ndu mbu nơm Păng rŏng.
 Jêh ri Păng dong ma mâng phung
 Păng gĭt năl jêng Kon Păng."
7Ăn khân may dơn nau nkra yorlah Brah Ndu ƀư ma khân may nâm bu kon; yorlah mbu kon mbơ̆ păng mâu nkra ôh? 8Tơlah khân may klaih bơh nau nkra nâm bu lĕ rngôch phung êng dơn jêh, khân may jêng kon bu bă kon êng yơh, mâu di kon tơm ngăn ôh. 9Rlau lơn ma nau nây he geh jêh, mbơ̆ tâm nglay săk nkra he, jêh ri ăt he yơk ma khân păng lĕ. Mâu di hĕ he mra tông rlau lơn, ma nây ma Mbơ̆ phung huêng, gay geh nau rêh? 10Phung mbơ̆ he nkra jêh he, knŏng ƀâtlât tĭng nâm nau khân păng mĭn ueh, ƀiălah Brah Ndu nkra he gay ma ueh ma he, pôri he dơi geh du kô̆ tâm nau kloh ueh Păng. 11Ntơm lor, nanê̆ lĕ rngôch nau nkra jêng nau rngot jêh ri mâu maak ôh, ƀiălah ma nar kăndơ̆ Păng njêng play nau đăp mpăn bơh nau sŏng ma phung geh jêh nau nkra nây.

Nau Ăn Kloh Ueh – Nau Nti Êng Êng

12Yơr hom ti rdja khân may jêh ri ƀư ktang hom kô mâk rbăn khân may. 13Ăn jâng khân may tĭng trong sŏng, gay ma jâng kue mâu teng trong ôh, ƀiălah păng mra bah.
14Joi hom nau đăp mpăn ma lĕ rngôch bunuyh, jêh ri nau kloh ueh, tơlah pưt nau nây, mâu geh du huê mra saơ Kôranh Brah ôh. 15Ăn khân may njrăng, lơi ăn du huê pưt nau Brah Ndu yô̆ ôh, jêh ri lơi ăn geh reh tăng hon, jêh ri ƀư nau uh ah, mplum nau tih ma bu êng. 16Lơi ăn du huê jêng ka n'hong mâu lah ƀơ̆ nâm bu Y-Êsau, nơm tăch nau păng jêng nâu ranh, ma du tơ̆ ndơ sông sa. 17Khân may gĭt kăndơ̆ păng ŭch tay geh nau ueh uĭn, ƀiălah bu dun păng, nđâp tơlah păng joi ma dak măt kđôi lĕ. Păng mâu dơi saơ nau tâm rgâl ôh.
18Yorlah khân may mâu hăn dăch ôh ta yôk bu dơi brot, geh ŭnh sa, geh nau ngo, nau rngot, nau sial phŭt, 19geh bâr nŭng jêh ri bâr ngơi kŏ phung tăng dăn, lơi hôm ngơi du ntil ma khân păng ôh. 20Yorlah khân păng mâu dơi dơn ôh nau nti ăn jêh ma khân păng nâm pô aơ: "Nđâp tơlah du mlâm jun prot dăch yôk nây bu mra klŭp ma lŭ ro." 21Jêh ri nau tâm mpơl bêng ma nau klach, kŏ Y-Môis lah: "Gâp klach ngăn, sâr săk jăn." 22Ƀiălah khân may hăn dăch jêh ta yôk Siôn, ma ƀon Brah Ndu rêh, ƀon Yêrusalem tâm trôk, jêh ri ma rmưn rsen tông păr ueh tâm rƀŭn ma nau maak, 23ma nau tâm rƀŭn jêh ri ma phung ngih Brah Ndu phung deh lor, amoh khân păng mra nchih jêh tâm trôk, ma kôranh phat dôih jêng Brah Ndu ma lĕ rngôch, ma phung huêng phung sŏng tât jêh ma nau ueh rah vah, 24ma Brah Yêsu, jêng Nơm tâm nklang ma nau tâm rnglăp mhe, jêh ri ma mham nkhŭt jêh, mham nây ngơi ueh lơn ma mham Y-Abel.
25Njrăng hom, lơi khân may dun ma nơm gŭ ngơi ôh. Yorlah tơlah phung nây mâu klaih ôh, tơlah khân păng dun iăt nơm mbơh ma khân păng ta neh ntu, nanê̆ he mâu mra klaih ôh, tơlah he dun ma Nơm ngơi bơh trôk. 26Dôl nây bâr Păng ngơi n'gơ neh ntu, ƀiălah aƀaơ Păng ton jêh pô aơ: "Du tơ̆ đŏng gâp mra rgu ăn n'gơ, mâu di knŏng neh ntu ôh, ƀiălah nđâp ma trôk tâm ban lĕ." 27Jêh ri rplay ngơi aơ: "Du tơ̆ đŏng" tâm mpơl nau tâm rgâl ndơ rgu jêh, nâm bu ndơ păng rhăk jêh, gay ma ndơ mâu dơi rgu mra hôm.
28Yor ri ăn he kah gĭt tôr, yor he sŏk dơn ƀon bri hđăch mâu dơi rgu ôh. Jêh ri ăn he nhhơr ma Brah Ndu nau yơk ƀư maak ma Păng ma nau mbah jêh ri nau klach. 29Yorlah Brah Ndu he jêng ŭnh hit lĕ.