4

Ăn He Lăp Tâm Nau Brah Ndu Rlu

1Pôri, Dôl geh nau ton, ăn lăp tâm nau Păng rlu, ăn he klach, lơi ăn du huê tâm phung khân may tât nkai. 2Yorlah nau mhe mhan ueh aơ tât ma he jêh, tâm ban ma tât ma khân păng lĕ; Ƀiălah nau ngơi khân păng tăng jêh mâu jêng khlay ma khân păng ôh, yorlah phung gŭ iăt nau nây mâu geh nau chroh ôh. 3Ƀiălah ma he phung chroh jêh, he lăp tâm nau rlu nây, nâm bu păng hŏ lah jêh:
 "Tĭng nâm nau gâp sân săk jêh tâm nau gâp ji nuih,
 'Khân păng mâu mra lăp tâm nau rlu gâp ôh.'"
 Nđâp tơlah kan Păng lĕ jêh ntơm bơh rhăk njêng neh ntu.
4Yorlah tâm du ntŭk Păng ngơi jêh ma nar pơh pô aơ:
 "Jêh ri Brah Ndu rlu bơh lĕ kan
 Păng ƀư jêh pơh nar."
5Jêh ri Păng lah đŏng:
 "Khân păng mâu mra mâp lăp tâm nau Gâp rlu ôh."
6Yorlah ăt prăp ma ƀaƀă dơi lăp rlu; jêh ri phung geh jêh nau mhe mhan ueh bơh lor, mâu lăp ôh yor nau khân păng mâu tông bâr,
7Brah Ndu tâm nal du nar đŏng, "Nar aơ", lah Păng ngơi ma bâr mbung Y Đavit jŏ năm kandơ̆, nâm bu nau lah jêh lor:
 "Nar aơ, tơlah khân may tăng bâr Păng, lơi khân may ƀư dăng nuih n'hâm ôh."
8Yorlah, tơlah Y-Yôsuê ăn jêh ma khân păng nau rlu, Brah Ndu mâu hôm mra ngơi ôh ma nar êng. 9Pôri geh nau rlu nar Saƀat prăp ma phung mpôl băl Brah Ndu. 10Yorlah mbu nơm lăp tâm nau Brah Ndu rlu, păng rlu bơh kan păng lĕ, nâm bu Brah Ndu rlu jêh bơh kan Păng.
11Pôri ăn he nsrôih nsram lăp tâm nau rlu aơ, gay lơi ăn geh du huê tŭp tâm nau mâu tông bâr tâm ban lĕ. 12Yorlah Nau Brah Ndu Ngơi rêh jêh ri brah, hơr lơn ma đao gưm bar măt, lăp băm, kŏ tâm pă nuih n'hâm nau mĭn đah huêng, ntŭk nting tâm ntrŭp đah glo. Păng phat dôih nau ŭch jêh ri nau mĭn tâm nuih n'hâm. 13Jêh ri ta năp Păng mâu geh du ntil ndơ rhăk njêng jêh dơi gŭ ndâp, ƀiălah lĕ rngôch ndơ pơk, jêh ri tâm mpơl jêh ta năp măt Nơm he mra mbơh kan he ƀư.

Yêsu Krist Jêng Kôranh Ƀư Brah Toyh Lơn Ma Phung Kôranh Ƀư Brah Tâm Nau Tâm Rnglăp Ơm

14Yorlah he geh du huê kôranh ƀư brah toyh, Brah Yêsu, Kon Brah Ndu, Nơm rgăn jêh trôk, pôri ăn he gŭ nâp tâm nau chroh he nkoch mbơh. 15Yorlah he mâu geh du huê kôranh ƀư brah toyh mâu dơi yô̆ ma nau rdja he, ƀiălah Păng Nơm geh jêh nau ndơm nâm bu he tâm lĕ rngôch mpa, ƀiălah Păng mâu ƀư tih ôh. 16Pôri ăn he hăn dăch ta sưng hđăch nau yô̆ ma nau rnơm, gay ma dơi sŏk dơn nau ueh jêh ri saơ nau yô̆ kơl he dôl he geh nau pưt.