1

Klei Aê Diê Blŭ hŏng Anak Êkei Ñu

1Lu bliư̆ leh anăn hlăm lu êlan mdê mdê Aê Diê blŭ leh mphŭn dô kơ phung aê drei hŏng phung khua pô hưn êlâo; 2ƀiădah hlăm ênuk knhal tuč anei Ñu blŭ leh kơ drei hŏng Anak Êkei Ñu. Aê Diê brei Gơ̆ jing Pô dưn jih jang mnơ̆ng, hŏng gơ̆ msĕ mơh Ñu hrih leh lăn adiê. 3Gơ̆ jing klei ktlă klei guh kơang Aê Diê, leh anăn jing rup kdrưh nik hŏng Aê Diê. Gơ̆ krơ̆ng lăn adiê hŏng klei Gơ̆ blŭ myang. Tơdah leh Gơ̆ ngă klei bi doh klei soh mnuih, Gơ̆ dôk gŭ tĭng hnuă kơ Pô Guh Kơang ti dlông.

Anak Êkei Aê Diê Jing Prŏng Hĭn kơ Phung Dĭng Buăl Jăk

4Aê Diê brei Gơ̆ jing prŏng hĭn kơ phung dĭng buăl jăk, msĕ si anăn Gơ̆ mâo leh jing prŏng hĭn kơ anăn phung dĭng buăl jăk. 5 Kyuadah Aê Diê amâo tuôm lač ôh kơ sa čô hlăm phung dĭng buăl jăk Ñu snei,
  “Ih jing Anak kâo,
   kâo kkiêng kơ ih hruê anei”
kăn Ñu tuôm lač rei,
  “Kâo srăng jing Ama ñu,
   leh anăn ñu srăng jing Anak kâo”
6 Leh anăn tơdah Ñu brei Anak kkiêng tal êlâo mŭt hlăm lăn ala, Ñu lač,
  “Brei jih jang phung dĭng buăl jăk Aê Diê kkuh mpŭ kơ Gơ̆.”
7 Ñu lač djŏ kơ phung dĭng buăl jăk,
  “Ñu brei phung dĭng buăl jăk Ñu jing angĭn,
   leh anăn phung dĭng buăl Ñu jing êlah pui.”
8 Ƀiădah Ñu lač djŏ kơ Anak Ñu,
  “Ơ Aê Diê, jhưng mtao ih dôk nanao hlŏng lar,
   leh anăn giê mtao ih kiă kriê ƀuôn ala mtao jing giê mtao kpă ênô.
  9Ih khăp leh kơ klei kpă ênô, leh anăn bi êmut leh kơ klei soh.
   Kyuanăn Aê Diê, Aê Diê ih, trôč leh êa ƀâo mngưi klei hơ̆k mơak kơ ih kdlưn hĭn kơ phung ƀĭng găp ih.”
10 Leh anăn,
  “Ơ Khua Yang, hlăk mphŭn dơ̆ng ih mdơ̆ng leh atur lăn ala,
   leh anăn jih adiê jing bruă kngan ih ngă;
  11Jih mnơ̆ng anăn srăng rai tuč, ƀiădah ih ăt dôk;
   digơ̆ srăng sô msĕ si čhiăm ao;
  12ih srăng klĭt digơ̆ msĕ si sa blah ao jhung,
   leh anăn digơ̆ srăng bi mlih msĕ si čhum ao.
  Ƀiădah ih ăt dôk msĕ,
   leh anăn thŭn ih amâo srăng thâo tuč ôh.”
13 Aê Diê amâo tuôm lač ôh kơ sa čô hlăm phung dĭng buăl jăk Ñu snei,,
  “Dôk gŭ bĕ ih tĭng hnuă kâo,
   tơl kâo brei phung roh ih jing mdhô̆ trông jơ̆ng.”
14Snăn, hlei jing phung dĭng buăl jăk? Amâo djŏ hĕ jih jang diñu jing phung yang Aê Diê tiŏ nao mă bruă kơ phung srăng dưn klei bi mtlaih?