17

Mâng Jra Y-Arôn

1Yêhôva lah ma Y-Môis, 2"Lah hom ma phung ƀon lan Israel, jêh ri sŏk tă bơh khân păng du mlâm mâng jra, du mlâm ma ăp ndŭl mpôl khân păng, tă bơh lĕ rngôch kôranh tĭng nâm ndŭl mpôl tơm khân păng, geh jê̆t ma bar mlâm mâng jra. Chih amoh săk ăp nơm ta mâng jra păng, 3jêh ri chih amoh Y-Arôn ta mâng jra Lêvi. Yorlah mra geh du mlâm mâng jra ma ăp nơm kôranh noi deh khân păng.
4Jêh ri ăn may dơm mâng nây tâm ngih bok tâm rƀŭn ta năp nau mbơh, ntŭk gâp tâm mâp đah may. 5Mâng jra bunuyh gâp săch mra luh kao; pôri gâp mra ăn dŭt ta năp gâp nau phung ƀon lan Israel ngơi ƀrôk tâm rdâng đah may." 6Y-Môis ngơi ma phung ƀon lan Israel, jêh ri lĕ rngôch kôranh khân păng ăn mâng jra ma păng, du mlâm ăp nơm kôranh tĭng nâm ndŭl mpôl tơm khân păng, geh jê̆t ma bar mlâm mâng; jêh ri mâng jra Y-Arôn gŭ ndrel ma mâng khân păng. 7Y-Môis dơm lĕ rngôch mâng nây ta năp Yêhôva tâm ngih bok nau mbơh. 8Kah ôi taơ, tơ lah Y-Môis lăp tâm ngih bok nau mbơh geh saơ ta mâng jra Y-Arôn mpeh phung Lêvi chăt nkeh luh dang kao: păng geh pŭn jêh ri luh du kao, jêh nây geh play amandê dŭm. 9Jêh ri Y-Arôn sŏk ngluh padih ta năp Yêhôva, lĕ rngôch mâng jra leo ma phung ƀon lan Israel. Khân păng uănh, jêh ri ăp nơm sŏk pơih mâng khân păng nơm. 10Yêhôva lah ma Y-Môis, "Sŏk tay hom mâng jra Y-Arôn dơm tay panăp hip nau mbơh, gay prăp jêng du ndơ nau tâm mbên ma phung tâm rdâng, gay ma may ƀư dŭt nau khân păng ngơi ƀrôk tâm rdâng đah gâp, klach lah khân păng nkhĭt." 11Pôri Y-Môis ƀư di tĭng nâm nau Yêhôva hŏ ntĭnh jêh ma păng. 12Phung ƀon lan Israel lah ma Y-Môis, "Aơ hên khĭt, hên rai lôch, hên rai lôch lĕ ro! 13Ăp nơm mbu moh hăn dăch ma ngih bok Yêhôva mra khĭt. Mâm lĕ rngôch hên mra khĭt lĕ ƀơh?"