20

Nau Yêhôva Ƀư Ma Phung Israel

1Tâm năm rơh pơh, năng jê̆t khay prăm, geh bar pe nuyh phung bu bŭnh bu ranh Israel văch ôp ma Yêhôva, jêh ri gŭ panăp gâp. 2Yêhôva ngơi ma gâp: 3Hơi kon bunuyh, ngơi hom ma phung buranh Israel jêh ri lah ma khân păng, Pô aơ nau Yêhôva lah: khân may văch ŭch ôp ma gâp hĕ? Tĭng nâm gâp rêh, Yêhôva Brah Ndu lah, gâp mâu mra ăn khân may ôp ma gâp ôh. 4May mra phat dôih khân păng, Hơi kon bunuyh, may mra phat đŏng dôih khân păng? Pôri ăn khân păng gĭt nau mhĭk gâp tâm rmot phung che khân păng hŏ ƀư jêh, 5pôri ăn may lah hom ma khân păng pô aơ: Nau Yêhôva Brah Ndu lah: Dôl nôk gâp săch Israel, gâp ton ma kon sau ngih Yakôb, dôl gâp mpơl săk gâp nơm ma khân păng tâm n'gor bri Êjipt, gâp ton jêh ma khân may. 6Tâm nar nây gâp ton ma khân păng du luh tă bơh n'gor bri Êjipt lăp tâm du n'gor bri gâp joi ăn ma khân păng, du n'gor bri, jêng bri geh ndơ sông sa rmeh ler, chrêk rmah lơn ma lĕ rngôch bri.
7Gâp lah ma khân păng pô aơ: Ăn ăp nuyh mƀăr lơi ăn ngai bơh khân may lĕ rngôch ndơ gâp vay tâm rmot măt khân may ŭch uănh, jêh ri lơi ta ƀư ƀơ̆ ôh khân may nơm ma rup brah bri Êjipt; gâp jêng Yêhôva Brah Ndu khân may. 8Ƀiălah khân păng ŭch tâm rdâng đah gâp, jêh ri mâu tông bâr gâp ôh; ăp nuyh khân păng mâu ŭch mƀăr lơi ôh ndơ gâp tâm rmot măt khân păng ŭch uănh, mâu lĕ khân păng chalơi phung rup brah bri Êjipt. Rnôk nây gâp lah pô aơ gâp mra nkhŭt nau gâp ji nuih ta kalơ khân păng, jêh ri ƀư ăn mpay nau gâp nuih ma khân păng ta nklang bri Êjipt. 9Ƀiălah gâp ƀư yor ma amoh gâp nơm, gay ŭch khân păng mâu ƀư ƀơ̆ ôh amoh gâp ta năp măt ntil mpôl bunuyh bri bu, ta nklang ntŭk khân păng gŭ, ta năp măt phung nây gâp mpơl jêh gâp nơm ma khân păng dôl leo khân păng du luh tă bơh n'gor bri Êjipt. 10Pôri gâp hŏ leo jêh khân păng du luh tă bơh n'gor bri Êjipt tât ma bri rdah. 11Gâp ăn jêh ma khân păng nau vay gâp, jêh ri gay ăn ma khân păng gĭt nau gâp ntăm, jêng nau ăn bunuyh tông nau nây, ri mơ mra rêh yor păng. 12Jê ri gâp ăn nar saƀat ma khân păng tâm ban lĕ, gâp ƀư du nau mbên ta nklang gâp jêh ri khân păng, gay ăn khân păng gĭt pô aơ gâp jêng Yêhôva prăp ăn khân păng kloh ueh.
13Ƀiălah ngih Israel, tâm rdâng đah gâp tâm bri rdah; khân păng mâu ŭch chuat tĭng ndô̆ ôh nau gâp ntăm, ƀiălah dun nau vay gâp, jêng nau ăn bunuyh tông nau nây, ri mơ mra rêh yor păng, jêh ri khân păng ƀư tih rlau keh lĕ rngôch nar sabat gâp. Rnôk nây gâp lah mra nkhŭt nau gâp ji nuih ta kalơ khân păng tâm bri rdah, ŭch ƀư roh rai khân păng lĕ rngôch. 14Ƀiălah gâp ƀư jêh nau nây yor amoh gâp, gay ma bu mâu ƀư ƀơ̆ ôh amoh gâp ta năp phung mpôl băl bunuyh bri bu, ta năp măt phung nây gâp leo du luh jêh khân păng. 15Pô nây, gâp hŏ ton ma khân păng tâm ban lĕ tâm bri rdah pô aơ gâp mâu mra leo khân păng lăp ôh tâm n'gor bri gâp hŏ ton ma khân păng, jêng n'gor bri geh ndơ sông sa âk rmeh, bri chrêk rmah lơn ma bri êng; 16yorlah khân păng dun jêh nau vay gâp, jêh ri ƀư ƀơ̆ jêh ma nar sabat gâp; yorlah nuih nhhơr khân păng tĭng ndô̆ rup brah khân păng nơm. 17Nđâp tơlah pô nây, măt gâp uănh yô̆ nhhuach ngăn ma khân păng, yor ri gâp mâu ƀư rai ôh khân păng, gâp mâu lĕ ƀư roh rai khân păng lĕ rngôch tâm bri rdah.
18Gâp lah jêh ma phung kon sau khân păng tâm bri rdah, lơi ta khân păng chuat ôh tĭng ndô̆ nau vay mbơ̆ khân may, mâu lĕ djôt prăp nau vay mƀơ̆ khân may, mâu lĕ djôt prăp nau khân păng ntĭnh, mâu lĕ ƀư ƀơ̆ khân may nơm ma phung rup brah khân păng. 19Gâp yơh Yêhôva jêng Brah Ndu khân may; chuat hom tĭng ndô̆ nau vay gâp, jêh ri njrăng djôt prăp nau gâp ntăm, 20jêh ri kah gĭt yơk ma nar sabat gâp gay ăn ma nar sabat dơi jêng du nau mbên ta nklang gâp đah khân may, ŭch ăn khân may dơi gĭt gâp jêng Yêhôva Brah Ndu khân may.
21Ƀiălah phung kon sau rlơng nau ŭch tâm rdâng đah gâp; khân păng mâu chuat ôh tĭng ndô̆ nau vay gâp ntĭnh jêh, jêh ri mâu ŭch njrăng djôt prăp ôh nau gâp ntăm, jêng ntil nau ăn bunuyh tông nau nây, ri mơ mra rêh yor păng; jêh ri khân păng ƀư tih lĕ nar sabat gâp đŏng. Pô nây, gâp lah pô aơ gâp mra nkhŭt nau gâp ji nuih ta kalơ khân păng, jêh ri ƀư ăn mpay nau gâp nuih ma khân păng tâm bri rdah. 22Ƀiălah gâp nkân lơi ti gâp, jêh ri ƀư jêh yor amoh gâp, gay ăn bu mâu ƀư ƀơ̆ ôh amoh gâp ta năp, gay ăn bu mâu ƀư ƀơ̆ ôh amoh gâp ta năp măt phung ƀon lan nây gâp hŏ leo jêh khân păng du luh. 23Pô nây, gâp hŏ leo ton đah khân păng ta bri rdah pô aơ gâp mra ƀư ma khân păng chah rai pru pra ta nklang lĕ rngôch bri dak jêh ri mprơh du khân păng lam bri êng, 24yorlah khân păng mâu tông ôh ma nau vay gâp, ƀiălah dun jêh nau gâp ntăm jêh ri ƀư ƀơ̆ jêh nar sabat gâp, jêh ri măt khân păng treng uănh ma rup brah phung mbơ̆ khân păng. 25Tâm ban lĕ, gâp hŏ ăn jêh ma khân păng lĕ rngôch nau vay mâu ueh ôh, jêh ri nau ntăm yor tă bơh nây khân păng mâu dơi gŭ rêh ôh; 26jêh ri gâp ăn khân păng jêng ƀơ̆ jêh yor tă ndơ khân păng ƀư brah, khân păng nhhơr gŭch lĕ rngôch kon khân păng deh bôk rah tâm ŭnh gay ŭch ăn gâp ƀư nkrit khân păng, kŏ tât khân păng dơi gĭt gâp jêng Yêhôva.
27Pôri, hơi kon bunuyh, ngơi hom ma ngih Israel jêh ri lah ma khân păng, Pô aơ nau Yêhôva Brah Ndu lah: Phung chô che khân may ngơi sưr jêh ma gâp, yorlah khân păng hŏ ƀư tih chalơi jêh gâp. 28Tơlah gâp hŏ leo jêh khân păng ma neh bri gâp ton ăn jêh ma khân păng, nôk nây khân păng saơ gôl yôk prêh mâu lah tơm si krŏng, n'ha si pŭm, ta nây khân păng nhhơr ndơ ƀư brah; khân păng hŏ phiơ ta nây ndơ ƀư brah nsônh gâp ji nuih; ăt dơm ăn ta nây lĕ ndơ nhhơr ndơ ƀâu kah, jêh ri ta nây lĕ khân păng ƀư ndơ nhêt sa. 29Nôk nây gâp lah ma khân păng pô aơ: Ntŭk prêh khân may hăn moh ndơ nây? (Pôri ntŭk prêh nây bu ntơ jêng Bama tât ma nar aơ).
30Yor nây, lah hom ma ngih Israel pô aơ: Yêhôva Brah Ndu lah: Khân may mra ƀư ƀơ̆ êng khân may nơm tĭng nau phung chô-yau khân may hŏ ƀư nây lĕ jêh ri nkhah du tĭng ndô̆ ndơ mhĭk khân păng ƀư gâp hŏ tâm rmot? 31Tơlah khân may nhhơr ndơ, jêh ri ƀư brah ma phung kon bu klâu khân may gŭch ma ŭnh, khân may ƀư ƀơ̆ khân may nơm ma lĕ rngôch rup brah tât ma nar aơ lĕ? Hơi ngih Israel, gâp mâu ăn khân may ôp hĕ? Nhêl nanê̆, tĭng nâm gâp gŭ rêh, Yêhôva Brah Ndu lah, gâp mâu mra dơn ôh nau khân may ôp!
32Mâu mra geh nau tât ôh nâm bu ntil nau khân may mĭn, tơlah khân may lah pô aơ: Ăn he ŭch dơi jêng nâm bu ntil mpôl bunuyh jêh ri lĕ rngôch mpôl băl tâm bri êng, mbah yơk ma tơm si jêh ri lŭ. 33Tĭng nâm gâp gŭ rêh, Yêhôva Brah Ndu lah: N'hêl nanê̆ ma ti brah jêh ri ntĭng tur yơr jêh, jêh ri nkhŭt nau ji nuih, gâp mra ƀư hađăch chiă uănh khân may! 34Gâp mra leo khân may du luh tă bơh phung ƀon lan êng jêh ri rgum khân may tă bơh lĕ n'gor bri êng khân may pru pra jêh, ma ti brah jêh ri ntĭng tur lĕ yơr jêh, jêh ri dôl gâp nkhŭt nau ji nuih. 35Gâp mra leo khân may njŭn lăp tâm bri rdah phung ƀon lan êng, jêh ri ta nây gâp mra ăn gŭ panăp phat dôih khân may. 36Nâm bu gâp phat dôih jêh phung che khân may tâm bri rdah n'gor bri Êjipt tâm ban pô nây lĕ gâp mra phat dơih khân may, Yêhôva Brah Ndu lah. 37Gâp mra ƀư ma khân may rgăn tâm dâng mâng jra, jêh ri mra leo khân may lăp tâm nkhăt nkol ma nau tâm rnglăp. 38Gâp mra mprơh du bơh khân may lĕ rngôch phung vay tâm rdâng, jêh ri phung ƀư tih rlăng ma gâp. Nđâp tơlah gâp mra njŭn khân păng du luh tă bơh bri ntŭk khân păng gŭ njơh, ƀiălah khân păng mâu mra lăp tâm n'gor bri Israel ôh. Nôk nây khân may mra gĭt gâp jêng Yêhôva.
39Bi khân may, Hơi ngih Israel, Pô aơ nau Yêhôva Brah Ndu lah: Hăn hom, ăp nơm tâm phung khân may hăn rhŏ ma rup brah păng nơm! Ƀiălah jêh nau nây, n'hêl nanê̆ khân may mra iăt nau gâp, jêh ri mâu mra ƀư ƀơ̆ amoh gâp đŏng ôh ma ndơ khân may ƀư brah jêh ri ma rup brah khân may.
40Yorlah ta kalơ yôk kloh gâp, kalơ yôk prêh Israel, Yêhôva lah: ta nây lĕ rngôch ngih Israel mra pah kan ma gâp tâm bri neh; ta nây gâp mra vơt dơn khân păng, jêh ri ta nây đŏng gâp mra ntăm ăn khân may nhhơr ndơ, jêh ri lĕ rngôch play bôk năm lĕ ndơ khân may nhhơr, ndrel ma lĕ rngôch ndơ ƀư brah kloh ueh khân may. 41Gâp mra vơt dơn khân may nâm bu ndơ n'hôl ƀâu kah, tơlah gâp djôt leo khân may luh bơh ta nklang phung mpôl băl êng, jêh ri tâm rgum khân may tă bơh bri khân may hŏ du pru pra, jêh ri gâp mra mpơl nau kloh ueh gâp tâm nklang khân may ta năp măt phung ntil mpôl bunuyh. 42Ri mơ khân may gĭt gâp jêng Yêhôva, tơlah gâp njŭn khân may lăp tâm n'gor bri Israel, bri gâp hŏ ton ăn jêh ma phung che khân may. 43Ta nây khân may mra kah gĭt tay trong khân may hăn jêh ri lĕ rngôch nau khân may hŏ ƀư ƀơ̆ khân may nơm; jêh ri khân may mra nduyh êng ma khân may nơm yor lĕ rngôch nau mhĭk khân may hŏ ƀư jêh. 44Jêh ri khân may mra gĭt gâp jêng Yêhôva, tơlah gâp mra ƀư yor amoh gâp nơm gay vơt khân may, lơi chuat tĭng ôh trong mhĭk, jêh ri kan pah mhĭk khân may ƀư, hơi ngih Israel, Yêhôva Brah Ndu lah.

Nau Mbơh Lor Tâm Rdâng Đah N'gor Rđŭng Padâng

45Yêhôva ngơi ma gâp: 46Hơi kon bunuyh, rle uănh muh măt may leo rđŭng padâng, jêh ri mbơh lor tâm rdâng đah bri krŏng n'gor rđŭng. 47Lah hom ma bri krŏng n'gor rđŭng dâng, Iăt hom nau Yêhôva ngơi: Pô aơ Yêhôva Brah Ndu lah, Aơ gâp mra sĭnh ŭnh ta nklang khân may, jêh ri ŭnh nây mra hŭt sa lĕ rngôch tơm si ndrêh ta nklang khân may, jêh ri lĕ rngôch tơm si kro; mpiăt ŭnh hit mâu mra nhhât ôh, jêh ri lĕ rngôch muh măt tă bơh n'gor rđŭng dâng tât ta n'gor dor lơ mra jêng nhhuay ŭnh. 48Lĕ rngôch bunuyh mra saơ gâp nơm Yêhôva sĭnh jêh ŭnh nây; ŭnh nây mâu mra nhhât ôh. 49Jêh ri lah, Vơ, Ơ Yêhôva Brah Ndu! Khân păng lah di ma gâp, păng ngơi hôr nau nây?