30

Nau N'gor Bri Êjipt Jêng Rngol

1Yêyôva ngơi ma gâp: 2Hơi kon bunuyh, mbơh lor jêh ri lah hom: Pô aơ nau Yêhôva Brah Ndu lah: Nhĭm vơl hom, Rêh ni ngăn tâm nar aơ!
3Yorlah nar nây dăch jêh, nar yh hŏ dăch tât jêh; ngăn yơh, jêng nar yh; nar geh tŭk nkâm, rnôk nau phat dôih ma lĕ rngôch phung mpôl băl bunuyh. 4Du n'gâr đao dau mra lơh tâm N'gor bri Êjipt; jêh ri nau rngot klâng mra tât mra bri Êthiôpi, tơlah phung bu nkhĭt, chôt khĭt tâm n'gor bri Êjipt, jêh ri bu rdeng nchuăn ƀon lan păng, jêh ri ƀư rlâm lơi mbon păng, 5Phung Êthiôpi, phung Put, phung Lut, lĕ rngôch phung Arabi, jêh ri phung Libi, jêh ri phung ƀon lan tâm bri dak tâm rnglăp đah khân păng chôt khĭt ma đao ndrel ma khân păng.
6Pô aơ Yêhôva lah: Phung kơl rđâng n'gor bri Êjipt mra chalôt; jêh ri nau katang bơh nau sưr khân păng mra roh.
 Ntơm bơh Midôl tât ma Siyen; khân păng mra chôt khĭt ma đao dau, Yêhôva Brah Ndu lah.
7Khân păng mra jêng rngol ta nklang tâm bri êng lĕ jêng rngol, jêh ri ƀon khân păng mra gŭ ta nklang âk ƀon êng lĕ rai jêh. 8Ngăn yơh, rnôk nây khân păng mra gĭt gâp jêng Yêhôva, tơlah gâp su jêh n'gor bri Êjipt ma ŭnh, jêh ri lĕ rngôch phung kơl păng rai jêh. 9Tâm nar nây, mra geh phung mbơh luh tă bơh gâp ncho Kŭmpăn gay nkrit phung Êthiôpi gŭ mpăn ăn păng klach.
 Phung ƀon lan păng mra rngot klâng mra tât ma khân păng ta nar n'gor bri Êjipt lĕ rai; yorlah aơ, nau nây mra tât ngăn jêh!
10Pô aơ nau Yêhôva Brah Ndu lah: Gâp mra ƀư ngroh lơi phung bunuyh âk n'gor bri Êjipt, ma ti Nebukatnetsar hađăch Babilôn.
11Hađăch nây ndrel ma phung ƀon lan păng, jêng phung djơh mhĭk ngăn tâm lĕ phung mpôl băl bunuyh, bu mra leo khân păng lăp gay lơh rai bri dak; khân păng sŏk đao tâm lơh đah n'gor bri Êjipt, jêh ri ƀư ma bri dak aơ bêng ma ntĭng bunuyh bu nkhĭt
12Gâp mra ƀư suăt lơi dak krong, jêh ri tăch lơi bri dak nây tâm ti phung djơh; gâp mra ăn ti phung bu năch ƀư ma bri dak nây jêng rngol nđâp ma lĕ rngôch ntil ndơ tâm păng. Gâp nơm, jêng Yêhôva ngơi lah nau nây.
13Yêhôva lah pô aơ: Gâp mra nchah lơi rup brah ta ƀon Nôp. Tâm n'gor bri Êjipt mâu hôm geh hađăch ôh;
 jêh ri gâp mra nsrih nau klach tâm n'gor bri Êjipt.
14Gâp mra ƀư ma ƀon Phatrôs jêng rngol, jêh ri gâp mra su ƀon Sôan ma ŭnh, jêh ri ăn nau phat tât ma ƀon Nô,
15Gâp mra nkhŭt nau gâp ji nuih ma ƀon Sin, jêng ƀon nâp ngăn tâm n'gor bri Êjipt, jêh ri gâp mra ƀư rai phung ƀon lan ƀon Nô.
16Gâp mra su n'gor bri Êjipt ma ŭnh, ƀon Sin geh nau rêh ni toyh ngăn;
 bu mra lôk mpêr ƀon Nô, jêh ri ƀon Nôp mra uh ah ăp nar
17Phung bu klâu ndăm ƀon Ôn jêh ri ƀon Pibêset mra chalôt khĭt ma mpiăt đao,
 jêh ri bunuyh ƀon lan lĕ ƀon nây mra hăn ƀư bu nă.
18Ta ƀon Tahpanhes, nar nây mra jêng ngo klĕng, tơlah gâp mra ăn roh nau phung Êjipt chiă uănh ta nây, jêh ri nau dăng katang sưr rlau păng mra lôch dŭt.
 Bi ma păng, mra geh tŭk nkâm bri dak nây, jêh ri phung kon bu ur păng mra hăn jêng bu nă.
19Pôri yơh gâp mra phat dôih ma bri Êjipt, jêh ri khân păng mra gĭt gâp jêng Yêhôva.
20Tâm năm rơh jê̆t ma nguay, khay nguay, ta năng pơh khay nây, Yêhôva ngơi ma gâp: 21Hơi kon bunuyh, gâp hŏ nkêch ntĭng tur Pharaôn, hađăch Êjipt. Aơ, mâu geh ôh nơm put săm dak si gay dơi bah, mâu geh nơm put n'grêp ntŭk sôt gay tâm nsĭr tay jêh ri ăn ntĭng tur păng dăng katang gay ma păng plơ̆ kuăn tay đao. 22Yor ri, pô aơ nau Yêhôva lah: Aơ, gâp tâm rdâng đah Pharaôn, hađăch Êjipt, jêh ri nkêch lơi ntĭng tur păng, nđâp ma ntĭng tur hôm dăng jêh ri ntĭng tur lĕ pă (deh), jêh ri ăn đao tô̆p tă bơh ti păng. 23Gâp mra ƀư ăn phung Êjipt chah rai tâm nklang phung mpôl băl bunuyh, jêh ri mprơh khân păng gŭ lam bri êng. 24Gâp mra ăn ntĭng tur hađăch Babilôn ntop nau dăng katang, gay kuăn đao gâp tâm ti păng; ƀiălah gâp nkêch lơi ntĭng tur Pharaôn ăn pă (deh), jêh ri păng mra vơl ta năp hađăch Babilôn, jêh ri khân păng mra gĭt gâp jêng Yêhôva, tơlah gâp mra ăn đao gâp tâm ti hađăch Babilôn, jêh ri păng mra yơr đao nây tâm lơh đah n'gor bri Êjipt. 26Gâp mra ƀư ăn phung Êjipt chah rai pru tâm nklang phung mpôl băl bunuyh jêh ri mprơh khân păng du lam bri êng. Rnôk nây khân păng mra gĭt gâp jêng Yêhôva.