8

Y-Êsêkiêl Tâm Saơ Nau Mhĭk Tâm Ƀon Yêrusalem

1Năm rơh prao, khay prao, ta năng prăm tâm khay nây, dôl gâp gŭ tâm ngih gâp, ndrel ma phung bu ranh Yuda gŭ panăp gâp, ti Yêhôva Brah Ndu pah ta gâp. 2Nôk nây gâp saơ, jêh ri aơ, geh nau tâm mpơl nâm bu rup du huê bunuyh: tă bơh gang bŭt dâk geh ŭnh, jêh ri ntơm bơh bŭt rlet kalơ geh nau nchrat lơp nâm bu kông chrêk. 3Păng yor ti jêh ri chăl chhŏk (sŏk) ta kalơ bôk gâp; jêh ri Huêng Brah chông gâp leo kalơ vah vang trôk đah neh, jêh ri tâm nau tâm saơ bơh Brah Ndu leo gâp tât ma ƀon Yêrusalem, ta ntŭk lăp mpông pêr tâm nkual tâm trôm, mpeh dor palơ; tanây bu lĕ dơm jêh rup trah nau ntôn, rup brah nây nsônh ma nau ntôn. 4Aơ, nau chrêk rmah Brah Ndu Israel gŭ tanây, nâm bu gâp hŏ uănh nau tâm saơ ta bri rdah.
5Păng lah ma gâp, Hơi kon bunuyh, n'gơr uănh hom mpeh dor palơ. Pôri gâp n'gơr măt uănh mpeh dor palơ, jêh ri aơ, mpeh dor palơ mpông pêr nơng, ntŭk trong lăp, geh rup brah nau ntôn nây. 6Păng lah đŏng ma gâp, Hơi kon bunuyh, may saơ lĕ nau khân păng ƀư aơ, jêng nau mhĭk ngăn gâp tâm rmot toyh ma ngih Israel hŏ ƀư tih ta aơ, gay mprơh gâp ngai bơh ntŭk kloh ueh gâp? Ƀiălah may mra saơ ăt geh nau mhĭk êng đŏng gâp tâm rmot toyh lơn.
7Pôri, păng leo gâp tât mpông nkual nhuang; gâp mêt uănh, saơ du trôm ta mpêr. 8Păng lah ma gâp, Hơi kon bunuyh, kuar hom mpêr aơ, tơlah gâp kuar jêh mpêr, jêh ri saơ du mlâm mpông. 9Păng lah ma gâp, lăp hom jêh uănh nau mhĭk gâp tâm rmot ma khân păng gŭ ƀư ta aơ. 10Pôri gâp lăp, uănh saơ; jêh ri aơ, geh ăp ntil rup brah mpa vơr jêh ri mpô mpa ƀơ̆ ƀơch, jêh ri lĕ rngôch rup brah ngih Israel. 11Panăp rup nây geh pơh jê̆t nuyh bu ranh ngih Israel dâk, ndrel ma Y-Jasania kon bublâu Y-Saphan. Ăp nơm djôt gri su ndơ ƀâu kah, jêh ri nhhuk ndơ ƀâu kah n'hôl rlet kalơ. 12Păng lah ma gâp, Hơi kon bunuyh, may lĕ saơ jêh nau phung bu ranh ngih Israel ăp nuyh ƀư tâm ntŭk ngo klĕng, trôm jrô kach nsêr rup brah khân păng? Yorlah khân păng lah pô aơ: Yêhôva mâu saơ ôh; Yêhôva hŏ chalơi jêh bri aơ! 13Păng lah ma gâp: May mra saơ nau mhĭk êng đŏng gâp tâm rmot toyh khân păng ƀư.
14Jêh ri păng leo gâp rlet ma ntŭk lăp mpông pêr dor palơ tâm ngih Yêhôva; jêh ri aơ, geh phung bu ur gŭ nhĭm vơl ma Y-Tamus. 15Păng lah ma gâp, May saơ lĕ nau aơ, Hơi kon bunuyh? Ăt may mra saơ nau mhĭk gâp tâm rmot toyh lơn ma nau aơ.
16Jêh nây, păng leo gâp lăp nkual nhuang ta trôm ngih Yêhôva; aơ, ntŭk trong lăp ngih brah Yêhôva, ta vah vang ndring jêh ri nơng, gâp saơ geh tâm bar jê̆t ma prăm nuyh buklâu, khân păng ndôn-kơi mpeh ma ngih Yêhôva, jêh ri rle muh măt rlet palơ, gŭ mbah yơk ma măt nar mpeh palơ.
17Păng lah ma gâp, May lĕ saơ nau aơ, Hơi kon bunuyh? Ngih Yuda ƀư nau mhĭk lĕ rngôch nau gâp tâm rmot păng ƀư tih ta aơ, jêng du ntil nau jê̆ lê̆ lĕ? Yorlah păng ƀư nau djơh mhĭk khân păng kŏ bêng bri neh; jêh ri nsônh nuih gâp ji nuih. Aơ, khân păng sŏk n'gĭng tơm si dăch trôm muh khân păng: 18Pôri yơh gâp mra ƀư ma nau ji nuih; măt gâp uănh mâu mra yô̆ klâng đŏng ôh; nđâp tơlah khân păng kuăl nter tăng tât ma tôr gâp, gâp mâu hôm ŭch n'gĭl iăt khân păng ôh.