18

Bunuyh Bư Tih Mra Khĭt

1Yêhôva ngơi đŏng ma gâp: 2Mâm khân may mĭn dôl rŏ nau hôr aơ di ma bri Israel: Phung mbơ̆ sa play kriăk bâu srat ma phung kon nkhơng kĭr sêk, nau nây moh bu ntĭt? 3Tĭng nâm gâp gŭ rêh, Yêhôva Brah Ndu lah, khân may mâu mra dŏng đŏng ôh nau hôr aơ tâm bri Israel. 4Aơ, lĕ rngôch huêng jêng ndơ gâp; huêng mbơ̆ nđâp huêng kon jêng ndơ gâp. Huêng ƀư tih mra khĭt.
5Tơlah du huê bunuyh jêng sŏng jêh ri ƀư tĭng nâm nau vay jêh ri di: 6păng mâu sa ôh ndơ ta ntŭk kalơ yôk mâu lah n'gơr măt leo ma phung rup brah ngih Israel, mâu ƀư ƀơ̆ ôh ur chiau meng păng mâu lah mâu gŭ êp ôh ma du huê bu ur dôl păng tât khay; 7bunuyh mâu ƀư djơh bu ôh, ƀiălah mplơ̆ sĭt ma nơm manh ndơ nchăm, lơi ta ntŭng ôh ndơ bu, ăn piăng let ma nơm ji ngot, sâm nsoh bok ao ma nơm bêch kuh, rih hôk, 8mâu ăn bu manh prăk gay sa kao, mâu lah sa n'hao ôh, nkân ti păng mâu ƀư nau kue ôh, ƀư nau di ngăn ndrăng mpôl bunuyh, 9chuat tĭng ndô̆ nau gâp ntăm, jêh ri djôt prăp răp jăp nau vay gâp păng jêng sŏng srăng ngăn ngên, n'hêl nanê̆ păng mra rêh ueh, Yêhôva Brah Ndu lah.
10Tơlah păng deh nkeng ma du huê kon jêng bunuyh ƀai, jêng nơm ƀư pling mham, mâu lah ƀư du ntil nau tih hŏ lah jêh nây, 11nđâp tơlah păng nơm mâu mâp ƀư ôh nau nây, ƀiălah kon phung sa ndơ ta ntŭk yôk prêh, ƀư ƀơ̆ ur chiau meng păng, 12tŭn jot phung kro o-ach jêh ri phung mâu geh ndô-ndơ, ntŭng ndô-ndơ bu, mâu tâm ôh rnon bu, n'gơr muh măt leo ma phung rup brah, ƀư nau mhĭk jêng nau gâp tâm rmot, 13ăn bu manh prăk gay sa kao jêh ri ŭch sa nglơ (n'hao); pôri păng nây dơi rêh lĕ? Mâu, păng mâu mra rêh ôh! Yorlah păng ƀư jêh lĕ rngôch nau mhĭk gâp tâm rmot aơ, n'hêl nanê̆ păng mra khĭt, mham păng mra tô̆p ta kalơ păng nơm.
14Ƀiălah, tơlah bunuyh aơ deh kon bu klâu, kon nây gĭt saơ lĕ nau tih mbơ̆ păng hŏ ƀư jêh, păng klach, mâu hôm ƀư ôh pô nây; 15tơlah kon nây mâu sa ndơ ntŭk yôk prêh, tơlah păng mâu n'gơr ôh măt leo ma rup brah ngih phung Israel, tơlah mâu ƀư ƀơ̆ ur chiau meng păng, 16tơlah păng mâu ƀư mhĭk ma bu, tơlah păng mâu sŏk rhŏm ôh ndơ bu nchăm, mâu ntŭng ôh ndô ndơ bu, ƀiălah ăn piăng let ma phung ji ngot jêh ri sâm nsoh bok ao ma phung bêch kuh rih hôk, 17Nkân ti păng mâu ƀư ôh nau kue, mâu sa kao mâu lah sa nglơ (n'hao) ôh, djôt prăp nau vay gâp jêh ri chuat tĭng ndô̆ nau gâp ntăm, păng mâu mra khĭt ôh yor nau tih mbơ̆ păng; n'hêl nanê̆ păng mra rêh ueh. 18Bi ma mbơ̆ păng mra khĭt yor nau tih păng nơm, yorlah păng ƀư nau thăm rmat ŭch sa prăk, ntŭng ndô ndơ oh nâu păng, jêh ri păng ƀư mâu ueh ta nklang phung ƀon lan păng.
19Ƀiălah khân may ăt geh lah, mâm ƀư kon bu klâu mâu hĕ păng anh nau tih mbơ̆ păng? Tơlah kon bu klâu hŏ ƀư jêh tĭng nâm nau vay jêh ri nau sŏng, jêh ri djôt prăp ma nau njrăng lĕ rngôch nau gâp ntăm, n'hêl nanê̆ păng mra rêh ueh.
20Huêng ƀư tih mra khĭt. Kon bu klâu mâu mra tuy nau tih mbơ̆ păng, mâu lĕ mbơ̆ mra anh nau tih kon bu klâu păng; nau sŏng srăng du huê bunuyh sŏng mra prăp ma păng nơm, jêh ri nau ƀai du huê bunuyh ƀai mra tô̆p ta păng nơm.

Trong Brah Ndu Jêng Sŏng

21Ƀiălah tơlah du huê bunuyh ƀai chalơi lĕ rngôch nau tih păng hŏ ƀư jêh, jêh ri djôt prăp lĕ rngôch nau vay gâp, jêh ri ƀư tĭng nâm nau vay jêh ri nau sŏng, n'hêl nanê̆ mra rêh ueh, păng mâu mra khĭt ôh. 22Mâu hôm geh du ntil nau tih ôh păng hŏ ƀư mra kah gĭt tay ŭch rdâng ma păng; păng mra gŭ rêh yor nau sŏng srăng păng hŏ ƀư jêh. 23Yêhôva lah pô aơ: Gâp geh nau maak lĕ ma nau khĭt du huê bunuyh ƀai? Ueh ngăn ngên ma păng rmal nau tih jêh ri păng gŭ rêh maak lĕ? 24Ƀiălah tơlah du huê bunuyh sŏng srăng chalơi nau sŏng srăng păng, jêh ri păng ƀư nau kue, tơlah păng tĭng bu ƀư lĕ rngôch nau mhĭk gâp tâm rmot nâm bu bunuyh tih vay ƀư, păng mra dơi rêh lĕ? Mâu geh du ntil nau sŏng srăng păng hŏ ƀư mra dơi kah gĭt tay; yor păng jêng tih jêh, jêh ri nau tih păng hŏ ƀư, pôri păng mra khĭt tâm nau nây.
25Ƀiălah ăt khân may lah, "Trong Yêhôva mâu sŏng ôh. Iăt hom aƀaơ ri, Ơ ngih Israel: Trong gâp mâu sŏng ôh hĕ? Mâu di trong khân may hĕ jêng mâu sŏng ôh? 26Tơlah du huê bunuyh sŏng chalơi nau sŏng srăng păng, jêh ri păng ƀư nau kue, tơlah păng mra khĭt yor nau nây. Nây yor nau kue păng hŏ ƀư jêng păng khĭt. 27Ƀiălah, tơlah du huê bunuyh ƀai chalơi nau ƀai păng ƀư, jêh ri tơlah păng ƀư tĭng nau vay jêh ri nau sŏng, păng mra tâm rklaih huêng păng. 28Yorlah păng mĭn rvê jêh ri chalơi lĕ rngôch nau tih păng hŏ ƀư jêh, n'hêl nanê̆ păng mra rêh ngăn jêh ri păng mâu mra khĭt ôh. 29Ƀiălah ăt ngih Israel lah, trong Yêhôva mâu jêng sŏng ôh. Ơ ngih Israel, trong gâp mâu sŏng ôh hĕ? Mâu di trong khân may hĕ jêng mâu sŏng ôh?
30Yor nây gâp mra phat dôih khân may, Ơ ngih Israel, ăp nơm tĭng nâm kan păng ƀư, Yêhôva Brah Ndu lah. Rmal hom jêh ri chalơi lĕ rngôch nau tih khân may; klach lah nau kue khân may ƀư rai khân may nơm. 31Sŏk mƀar lơi lĕ rngôch nau tih khân may ƀư jêh đah gâp, jêh ri sŏk hom ma khân may nơm nuih n'hâm mhe jêh ri huêng brah mhe! Mâm ƀư khân may ŭch khĭt, Ơ ngih Israel? 32Yorlah gâp mâu maak ôh tâm nau du huê bunuyh khĭt, Yêhôva Brah Ndu lah, pôri khân may plơ̆ sĭt hom, gay ma rêh!"