37

Nau Tâm Saơ Ma tĭng Kro Dơi Dâk Rêh

1Ti Yêhôva dơm ta gâp; Păng chông leo gâp ma Huêng Brah Yêhôva jêh ri dơm gâp ta nklang rlŭng; rlŭng nây bêng ma ntĭng. 2Pôri Păng ăn gâp hăn nsong ta nklang ntĭng nây, aơ, geh âk ngăn tâm rlŭng nây; jêh ri lĕ kro jêh da dê. 3Păng lah ma gâp, "Hơi kon bunuyh, dơi lĕ ntĭng aơ dâk rêh đăng?" Gâp plơ̆ lah: "Ơ Yêhôva Brah Ndu, May yơh gĭt nau nây!" 4Păng lah tay ma gâp, "Mbơh lor hom ma ntĭng nây jêh ri lah ma khân păng pô aơ; 'Hơi ntĭng rŭng (ntĭng kro), iăt hom nau Yêhôva ngơi. 5Pô aơ nau Yêhôva Brah Ndu ngơi ma ntĭng rŭng Aơ, gâp mra ăn n'hâm phôl lăp tâm khân may, jêh ri khân may mra rêh đŏng. 6Gâp mra dơm rse suan tâm khân may, ăn mlay puăch dop ta kalơ khân may jêh ri nkŭm khân may ma ntâu jêh ri phôl n'hâm ma khân may; jêh ri khân may mra rêh đŏng; jêh nây khân mra gĭt gâp jêng Yêhôva.
7Pô nây gâp mbơh lor nâm bu Păng hŏ ntăm jêh ma gâp; jêh ri dôl gâp mbơh lor, geh n'găr, jêh ri aơ, geh n'găr neh ntu: lĕ rngôch ntĭng rgum tâm ntrŭp ndrel. 8Gâp uănh saơ, lĕ rngôch rse suan jêh ri mlay puăch lĕ tâm sĭr đah kalơ ntĭng nây; geh ntâu nkŭm khân păng, ƀiălah mâu geh nsôr n'hâm ôh tâm trôm khân păng. 9Rnôk nây Yêhôva lah ma gâp pô aơ: Hơi kon bu nuyh, mbơh lor hom ma sial; mbơh lor hom jêh ri lah ma sial: Pô aơ Yêhôva lah: Hơi nau nsôr n'hâm; văch tât bơh sial puăn njônh nsôr n'hâm ta kalơ lĕ rngôch bunuyh khĭt, gay ăn khân păng rêh. 10Pôri gâp mbơh lor nâm bu Păng hŏ lah ma gâp, jêh ri nau nsôr n'hâm lăp tâm khân păng; khân păng dâk rêh, jêh ri dâk ma jâng khân păng, tâm rnglăp nsum jêng du phung tahan âk ngăn ngên.
11Păng lah ma gâp: "Hơi kon bunuyh, lĕ rngôch phung ntĭng aơ, nây jêng ntĭng phung Israel aơ, khân păng ngơi pô aơ: 'Ntĭng he lĕ rŭng jêh, nuih n'hâm kâp gân he lĕ roh, he lĕ bu ƀư rai jêh!' 12Pôri mbơh lor hom jêh ri lah ma khân păng, 'pô aơ nau Yêhôva Brah Ndu lah: Aơ gâp mra pơk môch khân may jêh ri ngluh khân may tă bơh môch, Hơi phung ƀon lan gâp; jêh ri gâp mra njŭn khân may sĭt rlet bri Israel. 13Jêh ri khân may mra gĭt gâp jêng Yêhôva, tơlah gâp mra pơk môch-blang khân may, ƀư ăn khân may hao luh du tay tă bơh môch, Hơi phung ƀon lan gâp. 14Jêh ri gâp mra dơm Huêng Brah gâp tâm khân may jêh ri khân may mra rêh. Gâp mra njêng tay khân may tâm bri neh khân may nơm. Rnôk nây khân may mra gĭt gâp jêng Yêhôva, jêh ri gâp ƀư ăn tât ngăn nau nây, Yêhôva lah."

Nau Tâm Rnglăp Tay Phung Yuda Ndrel Ma Phung Israel

15Yêhôva ngơi ma gâp: 16"Hơi kon bunuyh, sŏk hom du mlâm mâng jra, jêh ri chih ta kalơ mâng nây, 'Ăn ma phung Yuda jêh ri phung kon sau Israel jêng băl ndrel păng.' Jêh ri sŏk đŏng du mlâm mâng êng jêh ri chih ta kalơ mâng pô aơ: Ăn ma Y-Yôsep, nây jêng mâng jra Êphraim, jêh ri bơh lĕ rngôch phung Israel jêng băl ndrel păng. 17Ăn hom mâng jra aơ ndrel mâng jra ri tâm rnglăp jêng nguay, ŭch ƀư jêng du mlâm mâng tâm ti may. 18Tơlah phung ƀon lan may mra ôp may, Pôri dăn may rblang nau tâm ntĭt aơ ma hên moh ntil nau nây?' 19lah hom ma khân păng, 'Pô aơ nau Yêhôva Brah Ndu lah: Aơ, gâp dăch sŏk mâng jra tă bơh phung Y-Yôsep, mâng nây tâm ti phung Êphraim jêh ri mpôl Israel ndrel ma păng; gâp mra tâm rnglăp mâng jra nây đah mâng jra phung Yuda, jêh ri njêng khân păng du mlâm mâng dơm, ŭch ma khân păng lĕ bar dơi jêng nguay tâm ti gâp.' 20Tơlah may djôt mâng may hŏ chih rplay sămƀŭt ta kalơ; tâm rnglăp nguay tâm ti may tra năp măt khân păng, 21pôri lah hom ma khân păng, 'Pô aơ nau Yêhôva Brah Ndu lah: Aơ, gâp mra sŏk phung kon sau ƀon lan Israel tă bơh nklang mpôl băl bunuyh khân păng hŏ gŭ jêh, jêh ri gâp mra rgum khân păng tă bơh lam bri jêh ri njŭn khân păng sĭt ma bri êng ma khân păng. 22Gâp mra rnglăp khân păng jêng kanŏng du mpôl băl tâm bri ta kalơ yôk Israel. Jêh ri kanŏng du huê hađăch mra chiă uănh khân păng lĕ rngôch. Khân păng mâu mra jêng bar mpôl băl, jêh ri mâu mra tâm pă bar bri đŏng ôh. 23Khân păng mâu mra ƀư đŏng nau ƀơ̆ ƀơch tă bơh rup brah khân păng, mâu lah tă bơh lĕ nau gâp tâm rmot, mâu lah tă bơh lĕ rngôch nau tih khân păng hŏ ƀư jêh. Gâp mra tâm rklaih khân păng tă bơh lĕ rngôch ntŭk gŭ khân păng hŏ ƀư tih. Gâp mra ƀư kloh khân păng, pôri mơ khân păng mra ƀư phung ƀon lan gâp, gâp mra ƀư Brah Ndu khân păng.
24"Oh mon gâp jêng Y-David ƀư hađăch chiă uănh khân păng. Lĕ rngôch khân păng mra geh kanŏng du huê bunuyh chiăp; khân păng mra chuat tĭng nau gâp ntăm; khân păng mra djôt prăp nau vay gâp jêh ri ƀư tĭng nau vay gâp. 25Khân păng mra gŭ tâm bri gâp hŏ ăn ma oh mon gâp jêng Y-Yakôb, jêh ri jêng bri chô-yau khân păng hŏ gŭ. Khân păng, kon sau khân păng, jêh ri kon sau ma sau se khân păng mra gŭ tanây tât ƀa ƀơ n'ho ro; oh mon gâp jêng Y-David mra ƀư hađăch khân păng mro mrăng. 26Pô nây, gâp mra njêng đah khân păng du nau tâm rnglăp jêng kon me; nây mra jêng du nau tâm rnglăp n'ho ro ta nklang khân păng đah gâp. Gâp mra njêng khân păng jêh ri ƀư ăn bĭk rơ̆. Gâp mra dơm jrô kloh ueh ta nklang khân păng ƀa ƀơ n'ho ro. 27Ntŭk ma gâp gŭ mra gŭ ndrel ta nklang khân păng; gâp mra ƀư Brah Ndu khân păng, khân păng mra ƀư ƀon lan gâp. 28Rnôk nây lĕ bri dak mra gĭt gâp jêng Yêhôva, nơm ƀư kloh Israel yorlah jrô kloh ueh gâp mra gŭ ta nklang khân păng ƀa ƀơ n'ho ro.