3

Nau Kôranh Brah Ntăm Y-Êsêkiêl Tơlah Prơh Hăn

1Păng lah ma gâp, hơi kon bunuyh, sa hom moh ndơ may saơ; sa hom sămƀŭt klôt aơ, jêh ri hăn ngơi hom ma ngih Israel. 2Pôri gâp hă trôm mbung gâp jêh ri păng ăn gâp sa sămƀŭt klôt nây. 3Păng lah ma gâp, hơi kon bunuyh, sa hom sămƀŭt klôt gâp ăn may aơ jêh ri ăn bêng ndŭl ma sămƀŭt klôt aơ. Pôri gâp sa păng; jêh ri păng jêng njŭng, nâm bu dak sŭt tâm trôm mbung gâp.
4Păng lah ma gâp, hơi kon bunuyh, hăn hom ma ngih Israel, jêh ri mbơh nau gâp ngơi ma khân păng. 5Yorlah gâp mâu prơh may hăn ôh ma mpôl ngơi nau bu năch, jêh ri jêr gĭt vât (rbăng), ƀiălah ma ngih Israel-6 mâu prơh ôh may hăn ma âk phung ntil mpôl ngơi nau bu năch jêh ri jêr gĭt rbăng, nau khân păng ngơi nây may mâu dơi gĭt rbăng ôh. N'hêl nê̆ tơlah gâp prơh may hăn tât ma khân păng, khân păng mra iăt may. 7Ƀiălah ngih Israel mâu iăt nau may ôh, yorlah păng mâu ŭch iăt gâp; yorlah lĕ rngôch ngih Israel jêng dăng bôk dăng kleng da dê. 8Aơ, gâp ƀư dăng muh măt may tâm rdâng đah muh măt khân păng, jêh ri kleng may dăng tâm rdâng dah kleng khân păng. 9Gâp ƀư kleng may dăng nâm bu lŭ; lơi ta klach đah khân păng ôh, mâu lĕ rdja nuih ta năp măt khân păng, nđâp tơlah khân păng jêng du rplay ƀon mơng vay tâm rdâng. 10Păng lah đŏng ma gâp, hoi kon bunuyh, lĕ rngôch nau gâp mra ngơi ma may ăn may rom tâm nuih n'hâm may, jêh ri iăt ma trôm tôr may. 11Hăn hom, tât ma phung bu mprơh tă bơh bri đak, ma phung kon sau ƀon lan may mơm, jêh ri lah ma khân păng, pôaơ nau Yêhôva Brah Ndu lah, gĭt khân păng iăt mâu ŭch iăt ôh.
12Rnôk nây Huêng Brah chông gâp leo kalơ, jêh ri gâp tăng nteh pakơi gâp nau n'găr neh ntu katang ngăn: Mŏt ton ma nau chrêk rmah Yêhôva tâm ntŭk Păng gŭ! 13Jêng nteh rpuh ntĭng năr puăn mlâm mpô mpa rêh rpuh ndrăng khân păng, nteh nây nâm bu n'găr neh ntu katang ngăn. 14Pôri, Huêng Brah chông gâp leo rlet kalơ jêh ri leo rdu gâp ma ntŭk êng; gâp hăn, nuih n'hâm gâp rngot biănh ngăn jêh ri du nuih, ti Yêhôva dơm ta gâp jâk jêr ngăn. 15Gâp hăn tât ma phung bu mprơh jêh tă bơh bri dak hăn gŭ ta ƀon Têlavip, gŭ ta kơh dak krong Kêban. Gâp gŭ tâm nklang khân păng, tâm pơh nar, lĕ ra-ai nuih n'hâm jêh.

Du Huê Gak Ma Phung Israel

16Lôch pơh nar, Yêhôva ngơi ma gâp: 17nơm kâp gak ma phung Israel; lah may tăng gâp buay, ăn may ntang gâp mbơh ma khân păng nau gâp ăn khân păng njrăng. 18Nâm bu ntĭt gâp lah ma du huê bunuyh mhĭk: Lah gay ma tâm rklaih nau rêh may, ăn may chalơi, may mra khĭt. Lah gâp lah pô nây, may mâu buay ôh păng, pôri păng mra khĭt yor nau mhĭk păng; ƀiălah gâp mra ăn krêp mham păng ta ti may. 19Ƀiălah lah may buay păng jêh ri păng ăt sâl ƀư tih, ƀư mhĭk, păng mra khĭt yor nau mhĭk păng; bi ma may, dơi tâm rklaih jêh huêng may nơm. 20Tâm ban lĕ, tơlah du huê bunuyh sŏng chalơi nau sŏng păng ƀư n'klơng nau kue, jêh ri gâp mra dơm du ntil nau chêh prah panăp păng, păng mra ma khĭt. Nau nây, yorlah may mâu mbơh ôh ma bunuyh nây njrăng, yornây păng mra khĭt tâm nau tih păng; jêh ri kan sŏng păng hŏ ƀư jêh gâp mâu hôm dơi kah gĭt ôh; ƀiălah mham păng mra ăn kăr (krêp) ta ti may. 21Ƀiălah tơlah may mbơh ăn nơm sŏng njrăng mâu ƀư tih ôh, jêh ri păng mâu lĕ ƀư tih, n'hêl nanê̆ păng mra rêh, yorlah păng hŏ iăt jêh nau đă njrăng; jêh ri may, tâm rklaih jêh huêng may nơm.

Yêhôva Ăn Y-Êsêkiêl Jêng Mlo

22Ti Yêhôva dơm ta gâp, jêh ri păng lah ma gâp, dâk hăn hom ma ntŭk neh lâng, jêh ri ta nây gâp mra ngơi ma may. 23Pôri gâp dâk hăn ma ntŭk neh lâng, ta-aơ, gâp saơ nau chrêk rmah Yêhôva gŭ ta nây, nâm bu nau chrêk rmah gâp hŏ saơ jêh ta kơh krong Kêbar; jêh ri gâp chon chŭn muh măt ta neh. 24Ƀiălah Huêng Brah lăp tâm gâp jêh ri ăn gâp dâk, păng ngơi ma gâp jêh ri lah: Hăm hom, krŭng êng may nơm tâm ngih may. 25Hơi kon bunuyh, bu mra chăp may ma rse ndrăn, pôri may mâu dơi luh du ta nklang phung ƀon lan ôh; 26jêh ri gâp mra ăn mpiăt may khan ta mơr dơ̆ may: may mra mlo mâu hôm dơi nduyh khân păng ôh; yorlah khân păng jêng du rplay ƀon vay mơng tâm rdâng. 27Ƀiălah tơlah gâp ngơi ma may, gâp mra pơk trôm mbung may, jêh ri may mra lah ma khân păng, pôaơ Yêhôva Brah Ndu lah; mbu nơm ŭch iăt, ăn păng gŭ iăt; jêh ri mbu nơm dun mâu ŭch iăt ôh, ăn păng dun hom; yorlah khân păng jêng du rplay ƀon vay mơng tâm rdâng.