31

Nau Tât Ma Pharaôn Jêh Ri Phung Ƀon Lan Păng

1Tâm năm rơh jê̆t ma nguay, năng nguay, khay pe, geh nau Yêhôva ngơi ma gâp: 2Hơi kon bunuyh, lah hom ma Pharaôn kd Êjipt jêh ri ma phung âk păng:
 Ma mbu đah may tâm rđĭl nau toyh may nơm?
3Uănh hom bri Asiri: Saơm păng tâm ban ma du tơm si Sêdar tâm bri Liban, geh n'gĭng ueh jêh ri n'hâm si krŏng, tơm prêh, jêh ri chiông si kŏ ban tŭk. 4Lĕ n'hor dak siăm păng, dak klŏng jru hoch jŭm ntŭk bu tăm păng ăn păng văch hao prêh, jêh ri dak nây luh n'hor dak hoch tât lĕ rngôch tơm si tâm bri.
5Pôri tơm si nây ntoch jong, jong lơn lĕ rngôch tơm si tâm bri; n'gĭng păng toyh jêh ri jong, jêh ri păng chăt n'gĭng âk, yor geh dak âk ta reh păng.
6Lĕ rngôch sĭm och tâm bri ƀư rsuăn ta kalơ n'gĭng păng;
 Tâm dâng n'gĭng păng lĕ ntil mpô mpa bri gŭ deh kon, jêh ri lĕ rngôch mpôl băl bunuyh toyh gŭ tâm dâng n'hâm păng da dê.
7Nau păng toyh ueh yor tă tơm păng prêh, yor n'gĭng păng jong, yorlah reh păng sŏr tâm ntŭk âk dak.
8Mâu dơi geh tơm si Sêdar ƀa ƀă tâm n'gar trao Brah Ndu dơi nkâm păng; tơm n'ho kŏ mâu tâm ban lĕ đah chiông păng; jêh ri tơm ntang jêng dơm dam tơlah he tâm veh đah n'gĭng păng; mâu geh ôh tơm si tâm n'gar trao Brah Ndu
 jêng ueh nâm bu păng.
9Gâp ăn păng jêng ueh yor âk n'gĭng nthan păng,
 jêh ri lĕ rngôch tơm si tâm n'gar trao Brah Ndu Êđen ŭch jêng nâm bu păng.
10Yor nây, Yêhôva Brah Ndu lah: Yor nây, Yêhôva Brah Ndu lah: Yorlah păng ntoch jêh ri chiông păng kŏ ban tŭk, jêh ri nuih n'hâm păng sưr rlau yor nau păng prêh, 11gâp mra jao păng tâm ti du huê kôranh katang tâm mpơl bunuyh. N'hêl nanê̆ păng mra ƀư ma tơm si nây tĭng nâm nau khư ma nau djơh păng. Gâp lĕ mprơh jêh păng 12Phung bu năch, phung djơh mhĭk lơn tâm phung mpôl bunuyh, kăl jêh ri chalơi păng. Ta kalơ yôk jêh ri tâm lĕ rngôch rlŭng n'gĭng păng lĕ klah ntŭk kơh dak, jêh ri lĕ rngôch ƀon lan ta neh ntu nchuăt du tă bơh n'hâm păng jêh ri chalơi păng. 13Lĕ rngôch sĭm och tâm trôk drâm ta kalơ n'gĭng păng lĕ hăch rai jêh, jêh ri lĕ rngôch mpô mpa bri mra văch nde ta nklang n'gĭng păng. 14Gay ma lĕ rngôch tơm si tăm n'gŏ dak n'hor mâu janh ôh sưr rlau ma nau prêh păng, mâu lah prêh chiông kŏ ban tŭk, jêh ri gay ma mâu geh ôh tơm si êng dăch dak sưr rlau prêh ir; yorlah bu jao jêh lĕ rngôch khân păng ma nau khĭt, prăp ma brŏng jru tâm dâng neh ntu, tâm nklang ntil mpôl bunuyh blau khĭt, ndrel ma phung jŭr tâm ntu jru!
15Pô aơ nau Yêhôva lah: Tơlah păng jŭr tâm Ƀon Phung Khĭt gâp ăn dak jru nhĭm vơl ma păng, jêh ri nkrŭl lơi dak krong, jêh ri âk n'hong dak mâu hôm hoch ôh, brôi nđâp lơi ntu jru. Gâp ăn bri Liban rngot klâng yor păng, jêh ri lĕ rngôch tơm si tâm bri lĕ kro yor păng. 16Gâp ăn phung mpôl bunuyh râm nsâr klach tơlah tăng nteh păng tô̆p, tơlah gâp klô̆p mƀăr păng ma Ƀon Phung Khĭt ndrel ma phung jŭr tâm Ntu jru! Rnôk nây lĕ rngôch tơm si n'gar Êđen, jêh ri tâm lĕ rngôch tơm si ueh ngăn, ueh lơn ma lĕ rngôch tơm si ueh tâm bri Liban, lĕ rngôch tơm si ntơm saơm dơi geh âk dak djrah, jêh ri dơi geh nau bonh leng ta ntu jru tâm dâng neh. 17Khân păng tâm ban lĕ hŏ jŭr ndrel păng tâm ntŭk Ƀon Phung Khĭt, êp kêng phung bu hŏ nkhĭt jêh ma tak đao; n'hêl nanê̆ phung nây ntơm saơm gŭ jêh tâm dâng n'hâm gui păng ndrel ma phung mpôl bunuyh êng mra rai lôch.
18Ma mbu nơm đah may tâm rđĭl nau chrêk rmah jêh ri nau toyh păng ta nklang tơm si tâm n'gar Êđen? Bu mra njŭr may ndrel ma tơm si n'gar Êđen rlet ma ntu jru tâm dâng neh; may mra lâng bêch ndrel ma phung mâu koh ntâu, ndrel ma phung bu hŏ nkhĭt jêh ma tak đao. Tơm si jêng Pharaôn nđâp ma lĕ rngôch phung bunuyh âk ƀon lan păng mra tâm ban kơt nây Yêhôva Brah Ndu lah.