22

Giê-ru-sa-lem bị buộc tội

1Chúa lại phán bảo tôi: 2“Con loài người, con hãy buộc tội Giê-ru-sa-lem, thành phố của kẻ sát nhân. Con hãy công khai tố cáo tội ác nó. 3Thành phố của kẻ sát nhân, bị lên án và diệt vong, thành phố đầy thần tượng, ô uế và điên cuồng, 4ngươi phạm tội sát nhân lẫn tội thờ thần tượng. Bây giờ ngươi đã đến năm diệt vong, đã đến ngày tận số. Ta sẽ khiến ngươi làm trò cười và hổ nhục cho tất cả các dân tộc. 5Hỡi thành phố phản nghịch nhơ nhuốc, người ta sẽ chế giễu ngươi khắp các nước gần xa.

6“Mỗi lãnh tụ của Y-sơ-ra-ên sống trong thành phố này đều nổ lực làm đổ máu. 7Dân thành phố khinh dễ cha mẹ; người di cư và kiều dân bị bắt buộc phải nạp tiền để được 'che chở'; quả phụ và cô nhi bị hà hiếp, áp bức. 8Dân chúng khinh thường những điều thánh khiết, không tôn trọng ngày lễ cuối tuần. 9Người vô tội bị vu cáo, cầm tù và xử tử. Các đỉnh núi đồi đầy dẫy thần tượng. Đâu đâu cũng đầy những gian dâm. 10Có kẻ dâm loạn với kế mẫu mình; có kẻ giao hợp với đàn bà đang có kinh nguyệt. 11Gian dâm với vợ người láng giềng, loạn luân với con dâu, em gái, em một cha khác mẹ, các tội ác ấy quá thông thường. 12Khắp nơi đều có bọn giết mướn, bọn cho vay nặng lãi và bọn tống tiền. Các ngươi đã quên Ta, Chúa Hằng Hữu phán vậy.

13“Nhưng bây giờ, Ta đập tay buộc ngươi chấm dứt những cuộc lưu huyết và thủ lợi cách gian lận. 14Ngày Ta xử đoán, ngươi còn làm ra vẻ mạnh dạn; can đảm nữa hay không? Ta, Chúa Hằng Hữu đã phán thì ta cũng sẽ thực hiện. 15Ta sẽ phân tán ngươi giữa các nước và luyện ngươi cho sạch các chất ô uế. 16Ngươi sẽ bị ô nhục giữa các dân tộc và ngươi sẽ biết Ta là Chúa Hằng Hữu."

Cơn phẫn nộ của Chúa

17Chúa lại phán bảo tôi: 18-20Con loài người, dân Y-sơ-ra-ên đã trở thành cặn bã trong lò nấu bạc, một thứ cán cặn gồm đồng, thiếc, sắt và chì. Vậy nên Thượng Đế Hằng Hữu phán: 'Vì ngươi là cáu cặn vô giá trị, Ta sẽ đem ngươi đến lò nấu bạc tại Giê-ru-sa-lem để nấu cho ngươi chảy tan ra với nhiệt độ phẫn nộ của Ta. 21Ta sẽ thổi hơi nóng của phẫn nộ Ta trên ngươi 22và ngươi sẽ chảy tan như bạc trong ngọn lửa hừng. Khi ấy, ngươi sẽ biết rằng Ta, Chúa Hằng Hữu, đã đổ cơn phẫn nộ ra trên ngươi."

23Chúa lại phán: 24“Con loài người, hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên rằng: Trong ngày phẫn nộ của Ta, ngươi sẽ như sa mạc khô hạn, không có một giọt mưa móc. 25Các nhà 'lãnh đạo tinh thần' ngươi âm mưu hại ngươi như sư tử rình mồi, ăn tươi nuốt sống dân lành, cướp đoạt cùa cải và bảo vật, làm tăng vùn vụt số quả phụ trong đất nước. 26Các thầy tế lễ ngươi đã phạm luật pháp Ta, làm hoen ố Đền thờ ta và sự thánh khiết Ta. Chúng coi công tác hằng ngày quan trọng hơn cả những điều thuộc về Chúa. Chúng chẳng dạy dân Ta phân biệt phải quấy; chúng không tôn trọng các ngày lễ cuối tuần, nên Danh thánh Ta bị chúng xúc phạm. 27Các nhà lãnh đạo ngươi giống như sài lang cắn xé các nạn nhân, giết người để thủ lợi. 28Các 'tiên tri' ngươi bịa ra những 'khải tượng' và những 'sứ điệp' chúng nói là của Thượng Đế' mặc dù Ta không bao giờ phán dạy chúng. Thật là 'sửa lại bức tường nứt đổ bằng cách quét vôi che đậy.' 29Ngay cả các thường dân cũng áp bức, bóc lột người nghèo khổ, cùng cực và nhẫn tâm tống tiền các kiều dân.

30“Ta trông mong có người xây lại bức tường công chính để bảo vệ đất nước; Ta chờ đợi có người đứng vào chỗ rạn nứt trước mặt ta để cứu vãn cho nhân dân khỏi bị Ta tiêu diệt, nhưng chẳng thấy ai cả! 31Vậy, Chúa Hằng Hữu phán: 'Ta sẽ trút đổ cơn đoán phạt Ta trên các ngươi. Ta sẽ thiêu hủy các ngươi trong ngọn lửa phẫn nộ Ta. Ta đã báo ứng xứng đáng tội ác các ngươi đã phạm."'