16

1Sau cái chết của hai con trai A-rôn trước mặt Chúa, 2Ngài bảo Mai-sen: Dặn A-rôn anh con, không phải bất cứ lúc nào cũng có thể vào Nơi chí thánh, là nơi đặt Rương và Nắp chuộc tội bên trong bức màn. Nếu bất tuân sẽ chết, vì Ta hiện diện trong đám mây bên trên Nắp chuộc tội. 3Nhưng mỗi khi vào Nơi chí thánh, A-rôn phải đem theo một con bò đực con dâng làm tế lễ chuộc tội, và một con cừu đực dâng làm tế lễ thiêu. 4A-rôn cũng phải tắm sạch sẽ, mặc áo dài thánh và quần cụt lót, thắt lưng, đội khăn (các thứ này toàn bằng vải gai). 5Nhân dân Y-sơ-ra-ên cũng phải đem cho A-rôn hai con dê đực để dâng làm tế lễ chuộc tội, một con cừu dâng làm tế lễ thiêu.
6A-rôn phải dâng con bò đực làm tế lễ chuộc tội cho chính mình và cho nhà mình. 7Sau đó người sẽ đem hai con dê đực đến cửa Đền hội kiến, trước mặt Chúa. 8Người sẽ rút thăm xem con nào thuộc về Chúa, con nào gánh tội. 9Con dê rút thăm về phần Chúa sẽ được A-rôn dâng lên cho Ngài để làm sinh tế chuộc tội. 10Còn con dê rút thăm để gánh tội sẽ được A-rôn đem trình cho Chúa, còn sống, để chuộc tội. Sau đó, nó sẽ được thả vào sa mạc, mang theo tội của dân. 11Sau khi dâng con bò đực làm lễ chuộc tội cho chính mình và nhà mình, 12A-rôn sẽ gắp than cháy đỏ trên bàn thờ, trước mặt Chúa, bỏ đầy lư hương, rồi bốc hương bột đầy tay, đem vào bên trong bức màn. 13Ở đó, A-rôn bỏ hương lên trên than đang cháy trước mặt Chúa, để khói hương xông lên phủ kín Nắp chuộc tội trên Rương chứng cớ, như vậy A-rôn mới khỏi chết. 14A-rôn sẽ lấy một ít huyết bò đực, dùng ngón tay rảy lên đầu hướng về phía đông của Nắp chuộc tội, rồi rảy phía đằng trước nắp này bảy lần.
15Sau đó, A-rôn giết con dê đực làm lễ chuộc tội cho dân, đem huyết vào trong màn, rảy bên trên và đằng trước Nắp chuộc tội như đã rảy huyết bò đực trước đây. 16Như vậy, người làm lễ chuộc tội cho Nơi thánh đã bị tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên làm cho ô uế; người cũng chuộc tội cho Đền tạm vì Đền ở ngay giữa quần chúng không sạch. 17Lúc A-rôn vào Nơi thánh, không một ai được phép ở trong Đền hội kiến, cho đến khi người đã làm lễ chuộc tội cho mình, nhà mình và cho toàn dân Y-sơ-ra-ên xong và từ Nơi thánh đi ra. 18Sau đó A-rôn sẽ ra đến bàn thờ trước mặt Chúa, làm lễ chuộc tội cho bàn thờ, lấy huyết bò đực và huyết dê đực bôi lên khắp các sừng của bàn thờ. 19Người cũng lấy ngón tay rảy huyết trên bàn thờ bảy lần, tẩy sạch sự ô uế của dân Y-sơ-ra-ên, và thánh hóa bàn thờ.
20,21Sau khi làm xong lễ chuộc tội cho Đền thánh, Lều hội kiến và bàn thờ, A-rôn sẽ đem con dê đực đến, đặt tay mình lên đầu nó, xưng tất cả tội của dân Y-sơ-ra-ên trên đầu nó để nó mang tội của dân, và một người được chỉ định sẵn sẽ đem nó vào sa mạc. 22Người ấy sẽ thả nó ra, con dê sẽ mang tất cả tội lỗi của dân đi vào miền cô tịch, trong sa mạc.
23Xong, A-rôn vào Đền hội kiến, cởi tất cả những y phục vải gai mình đã mặc để đi vào nơi thánh và bỏ tất cả ở đó. 24Người sẽ tắm tại một Nơi thánh, mặc áo, đi ra dâng tế lễ thiêu của mình và của dân để chuộc tội cho mình và cho dân. 25Người cũng đốt mỡ của sinh tế chuộc tội trên bàn thờ.
26Còn kẻ đem con dê vào sa mạc phải giặt áo xống, tắm rửa, xong mới được vào trại. 27Về con bò đực và dê đực dùng làm sinh tế chuộc tội, huyết đã được A-rôn đem vào Nơi thánh làm lễ chuộc tội, sẽ được đem ra bên ngoài trại đốt đi, cả da, thịt và phân. 28Kẻ đốt sẽ phải giặt áo xống, tắm rửa xong mới được vào trại.
29Luật sau đây có tính cách vĩnh viễn: Ngày mồng mười tháng bảy, mọi người phải hạ mình tĩnh tâm, nghỉ mọi công việc. Luật này áp dụng cho người dân bản xứ lẫn ngoại kiều. 30Vì trong ngày hôm ấy, các ngươi được chuộc tội, tẩy sạch lỗi trước mặt Chúa. 31Đó là một ngày lễ cuối tuần long trọng, một ngày nghỉ ngơi, mọi người phải hãm mình tĩnh tâm. Luật này áp dụng vĩnh viễn.
32,33Thầy tế lễ được xức dầu thánh để thay thế cha mình giữ chức trưởng tế sẽ mặc áo vải gai thánh, đứng ra làm lễ chuộc tội cho Nơi chí thánh, Lều hội kiến, bàn thờ, cho các thầy tế lễ khác và toàn thể nhân dân. 34Luật này không thay đổi qua các thời đại, liên hệ đến việc chuộc tội cho dân Y-sơ-ra-ên hằng năm, vì tội họ phạm. Mai-sen tuân theo mọi lời Chúa dạy bảo.