27

Nau Y-Jôtham Chiă Uănh

1Y-Jôtham geh bar jê̆t ma pham năm tơlah păng ntơm chiă uănh, jêh ri păng chiă uănh jê̆t ma prao năm ta ƀon Yêrusalem. Amoh me păng H'Jêrusa kon bu ur Y-Sadôk. 2Păng ƀư di ta năp măt Yêhôva tĭng nâm lĕ rngôch nau mbơ̆ păng Y-Usia ƀư jêh--kanŏng păng mâu dơi lăp tâm ngih brah Yêhôva ôh. Ƀiălah phung ƀon lan ăt hôm lơ ƀư blă blơ đŏng. 3Păng ndâk Mpông Pêr Ta Kalơ tâm ngih Yêhôva, jêh ri ƀư âk kan ndâk n'gŏ mpêr ƀon Ôphel. 4Rmeh ma nây đŏng păng ndâk âk play ƀon tâm bri kalơ dor Yuda jêh ri pôih tahan, jêh ri ngih tŭm ta kalơ yôk geh krŏng. 5Păng tâm lơh dơi đah hađăch phung Amôn. Phung Amôn ăn ma păng năm nây, du rhiăng ta lâng prăk, du rmưn kôr ba răch (ƀlê), jêh ri du rmưn kôr ba Ôrgơ. Phung Amôn chê̆ đŏng ma păng dŭm nây lĕ tâm năm rơh bar jêh ri rơh pe. 6Pôri, Y-Jôtham jêng katang, yorlah păng tĭng ndô̆ trong di ta năp măt Yêhôva păng. 7Kan êng Y-Jôtham ƀư, lĕ nau păng tâm lơh, jêh ri trong chuat hăn, aơ bu chih jêh tâm ndrom sămƀŭt Phung Hađăch Israel jêh ri Yuda. 8Păng geh bar jê̆t ma bar năm tơlah păng ntơm chiă uănh, jêh ri păng chiă uănh jê̆t ma prao năm ta ƀon Yêrusalem. 9Y-Jôtham khĭt hăn gŭ ndrel phung che păng, jêh ri bu tâp păng tâm ƀon Y-David, jêh ri Y-Ahas kon bu klâu păng chiă uănh thoi păng.