27

Yô-tham Puo Cruang Yuda

1Yô-tham cỡt puo bo án mbỡiq bar chít la sỡng cumo. Án cỡt puo tâng vil Yaru-salem muoi chít tapoât cumo. Mpiq án ramứh Yê-rusah con mansễm Sadôc. 2Án táq ranáq tanoang choâng moat Yiang Sursĩ, machớng Usiah mpoaq án khoiq táq tê; ma án tỡ bữn táq lôih ĩn mpoaq án Usiah khoiq chŏ́ng crơng phuom tâng Dống Sang Toâr. Ma máh cũai proai noâng táq lôih níc.
3Yô-tham táq loah ngoah toong coah angia pỡng tâng Dống Sang Toâr, cớp án táq viang vil Yaru-salem yỗn khâm hỡ tâng ntốq bữn ramứh Ô-phêl. 4Án táng máh vil tamái tâng dũal cóh cruang Yuda, cớp táq ntốq parnoâng cớp ngôl kĩaq tâng arưih mpễr vil. 5Án chíl puo tỗp Amôn, cớp án riap. Moâm ki án ễp tỗp Amôn cóq muap thễq tâng pái cumo, bữn neq: Práq tiaq mán pái tân tadĩ, racáu bali 50,000 achoiq, cớp racáu mi 50,000 achoiq. 6Yô-tham bữn chớc toâr lứq, yuaq án trĩh tanoang tapứng santoiq Yiang Sursĩ, Ncháu án, khoiq patâp. 7Máh ranáq Yô-tham táq bo án cỡt puo, dếh ranáq rachíl cớp ranáq rachuai dống cruang khoiq noau chĩc dŏq tâng pơ saráq Atỡng Tễ Máh Puo Cũai I-sarel Cớp Puo Yuda Khoiq Táq. 8Bo Yô-tham mbỡiq bar chít la sỡng cumo án cỡt puo, cớp án táq sốt tâng vil Yaru-salem muoi chít tapoât cumo. 9Toâq án cuchĩt noau tứp án tâng ping pỡ Vil Davĩt. Chơ Ahat con samiang án ễn chỗn cỡt puo pláih án.