27

Giải phóng Y-sơ-ra-ên

1Ngày ấy, Chúa sẽ đâm chết "lê-vi-a-than" con quái vật dưới biển, con rắn nhặm lẹ uốn khúc với lưỡi kiếm lớn, bén nhọn và đáng sợ của Ngài. 2Ngày ấy người ta sẽ hát bài này về sự giải phóng Y-sơ-ra-ên: 3Y-Sơ-ra-ên là vườn nho Ta. Ta, Đấng Hằng Hữu bảo vệ nó, tưới nước liên tiếp và chăm sóc ngày đêm, không cho ai phá hoại. 4Cơn phẫn nộ Ta đã dứt. Nếu vườn mọc gai dại, cỏ hoang, Ta sẽ đốt đi. 5Hoặc giả Y-sơ-ra-ên sẽ bám chặt lấy Ta, nương nhờ sức mạnh Ta để làm hòa với Ta. Phải, hãy làm hòa với Ta."
6Sẽ đến ngày Gia-cốp đâm rễ, nứt lộc, trổ hoa và cung cấp nho cho cả thế giới.
7,8Y-sơ-ra-ên có bị Chúa trừng phạt nặng nề như các thù nghịch nó không? Không, quân thù bị tiêu diệt nhưng Y-sơ-ra-ên chỉ bị trừng phạt nhẹ, bị lưu đày đến một miền xa lạ như bị bão tố phương đông nổi lên càn quét. 9Vì sao Chúa làm việc ấy? Chỉ vì mục đích tẩy thanh gian ác của Y-sơ-ra-ên, dẹp sạch các bàn thờ và thần tượng. Tượng đá vỡ tan và nát ra như bột phấn; các thần tượng và trụ đá đổ xuống, không bao giờ dựng lại. 10Các thành lũy kiên cố và đồng cỏ xanh tươi trở thành hoang vắng, và im lìm như sa mạc. Bò con sẽ đến ăn cỏ rồi nằm xuống gặm nhắm các cành cây khô.
11Y-sơ-ra-ên giống như những cành khô gãy xuống. Đàn bà đến lượm đem về chụm bếp. Thật là một dân tộc dại khờ vì họ khước từ Đấng Tạo hóa mình. Vì thế Ngài không thương xót và làm ơn cho họ nữa. 12Nhưng sẽ đến ngày Chúa làm xáo trộn các nước từ Lưỡng hà đến Ai-cập, đem từng người Y-sơ-ra-ên về nước, như người ta lượm từng hạt trên sân đạp lúa. 13Ngày ấy, có tiếng kèn thổi vang lừng. Những người lưu lạc đang ở rải rác từ Lưỡng-hà đến Ai-cập sẽ quay về thờ phượng Chúa Hằng Hữu trên Núi thánh tại Giê-ru-sa-lem.