105

Yiang Sursĩ Sanhữ Ŏ́c Án Par‑ữq

  1Cóq anhia sa‑ỡn Yiang Sursĩ. Cóq anhia sang toam án.
   Cớp cóq anhia pau atỡng yỗn tuo cruang dáng tễ máh ranáq án khoiq táq.
  2Cóq anhia ũat khễn dŏq sang toam Yiang Sursĩ,
   cớp pau atỡng tễ ranáq salễh án khoiq táq.
  3Cóq anhia khễn Yiang Sursĩ, án la bráh o lứq.
   Cớp mứt pahỡm cũai ca ravoât án, cóq sâng bũi óh lứq.
  4Cóq anhia ravoât Yiang Sursĩ yỗn án chuai anhia.
   Cớp cóq anhia sang toam án mantái níc.

  5-6Anhia ca tễ tŏ́ng toiq A-praham la cũai táq ranáq Yiang Sursĩ,
   cớp anhia tễ tŏ́ng toiq Yacốp la cũai Yiang Sursĩ khoiq rưoh,
   sễq anhia tamứng!
  Cóq anhia chanchớm loah tễ tếc salễh,
   cớp tễ ranáq salễh án khoiq táq,
   dếh máh ŏ́c án rablớh máh cũai ễ táq anhia.

  
  7Yiang Sursĩ la Ncháu hái. Ŏ́c án rablớh
   la ỡt dũ ntốq tâng cốc cutễq nâi.
  8Lứq samoât, án yống níc máh ŏ́c án khoiq parkhán,
   cớp án tỡ nai khlĩr máh santoiq án par‑ữq cớp anhia toau toâq ngin dỡi cũai.
  9Án sanhữ níc máh santoiq án khoiq ữq cớp A-praham,
   cớp santoiq án khoiq par‑ữq cớp I-sac.
  10Santoiq ki Yiang Sursĩ yỗn pỡ Yacốp,
   la ŏ́c parkhán ca ỡt níc cớp tỗp I-sarel.
  11Bo ki án pai neq:
   “Chumát cứq ễ chiau yỗn anhia bữn cruang Cana-an dŏq cỡt mun anhia ndỡm níc.”

  12Tâng dỡi ki máh proai Yiang Sursĩ la bĩq lứq,
   cớp alới cỡt samoât cũai nuaq, toâq ỡt tâng cruang Cana-an.
  13Alới dễq tễ cruang nâi, pỡq ỡt pỡ cruang ki,
   cớp alới loŏh tễ ntốq nâi, pỡq chu ntốq canŏ́h.
  14Ma Yiang Sursĩ tỡ yỗn noau padâm alới.
   Cớp án khoiq sưoq máh puo tâng cruang ki neq:
  15“Chỗi táq túh máh cũai cứq khoiq rưoh.
   Cớp chỗi táq ntrớu chóq cũai tang bỗq cứq.”

  16Chơ, Yiang Sursĩ táq yỗn cũai tâng cruang Cana-an cỡt panhieih khlac,
   alới ŏ́q crơng sana.
  17Ma án khoiq asuoi muoi noaq samiang yỗn pỡq nhũang pỡ cruang Ê-yip-tô,
   dŏq têq án chuai amoong proai Ncháu.
   Cũai ki la Yô-sep, án ca noau chếq yỗn cỡt sũl.
  18Alới chóq án tâng cuaq, cớp clữong ayững án toâq sái-sô,
   dếh sacáp tac tâng tacong án hỡ.
  19Alới táq ngkíq toau cỡt rapĩeiq ĩn santoiq án khoiq pai sacoâiq chơ.
   Chơ Yiang Sursĩ apáh parnai án la lứq pĩeiq.
  20Moâm ki, puo Ê-yip-tô ca sốt sa‑ữi tỗp cũai,
   án ớn noau acláh Yô-sep.
  21Cớp án chóh Yô-sep yỗn nhêng salĩq nheq tữh cũai ranễng puo,
   cớp yỗn Yô-sep cỡt sốt chũop cruang ki.
  22Yô-sep bữn chớc toâr clữi nheq tễ máh cũai sốt tâng cruang ki.
   Cớp án têq aloŏh yỗn máh cũai dốq tĩeih puo.

  23Ntun ki, Yacốp, la mpoaq Yô-sep,
   dễq chu cruang Ê-yip-tô, cớp án ỡt loâng pỡ ki.
  24Chơ Yiang Sursĩ yỗn cũai I-sarel cỡt rứh rưong chưong cỡt.
   Ngkíq, án yỗn alới bữn rêng hỡn tễ cũai ễ táq alới.
  25Cớp Yiang Sursĩ táq yỗn cũai Ê-yip-tô kêt lứq máh cũai I-sarel la proai án.
   Ngkíq cũai Ê-yip-tô chuaq ngê tỡ o chóq cũai táq ranáq Yiang Sursĩ.

  26Chơ Yiang Sursĩ ớn Môi-se, la cũai táq ranáq án,
   cớp ớn Arôn, la cũai án khoiq rưoh.
  27Alới bar náq ki apáh chớc Yiang Sursĩ
   bo alới táq máh ranáq salễh tâng cruang Ê-yip-tô.
  28Bo ki, Yiang Sursĩ ớn ŏ́c canám toâq pỡ cruang Ê-yip-tô,
   yuaq alới tỡ ễq trĩh santoiq án atỡng.
  29Án táq yỗn máh crỗng tâng cruang Ê-yip-tô cỡt chíq aham, toau máh sĩaq cuchĩt nheq.
  30Cớp án táq yỗn bữn tỗp acơp poân tâng cruang alới,
   dếh tâng dống puo ỡt la bữn moang acơp tê.
  31Án ớn aluai cớp anhuaq ỡt chũop nheq tâng cruang ki.
  32Cớp án yỗn prễl satooh asễng pláih dỡq mia chũop tâng tâm cutễq alới,
   bữn dếh lalieiq hỡ.
  33Án táq yỗn voar nho cớp nỡm aluang canŏ́h cỡt rúng nheq.
  34Án pai yỗn bữn lam khuoq,
   ngkíq lam khuoq lứq bữn, cớp sa‑ữi lứq toau tỡ rơi ngih noâng.
  35Lam ki cha nheq máh crơng sarnóh alới chóh,
   toau tỡ bữn bữn sot ramoat ntrớu noâng.
  36Ntun ki, án cachĩt táh nheq máh con samiang clúng tâng dũ dống sũ tâng cruang Ê-yip-tô.

  37Chơ Yiang Sursĩ dững cũai I-sarel loŏh tễ cruang Ê-yip-tô.
   Alới dững dếh crơng noau táq toâq práq cớp yễng.
   Cớp dũ náq alới bữn rêng nheq, tỡ bữn noau ieuq ot ntrớu.
  38Ngkíq yuaq máh cũai Ê-yip-tô sâng ngcŏh lứq cũai I-sarel,
   cớp alới sâng bũi toâq alới hữm tỗp I-sarel dễq.
  39Yiang Sursĩ táq yỗn ramứl capáng chíq proai án,
   cớp án yỗn alới bữn ũih dŏq cỡt poang tâng sadâu.
  40Toâq alới sễq crơng sana,
   án yỗn chớm sễng yỗn alới bữn cha,
   cớp án yỗn crơng sana tễ paloŏng dŏq alới cha pasâi.
  41Án cáh tamáu côl yỗn bữn dỡq hoi loŏh tễ ki.
   Dỡq ki hoi cucúc samoât crỗng tâng ntốq aiq.
  42Lứq án tỡ bữn khlĩr máh santoiq án khoiq par‑ữq cớp A-praham,
   la cũai táq ranáq án.
  43Ngkíq án dững aloŏh máh cũai proai án tễ cruang Ê-yip-tô,
   alới ca án khoiq rưoh.
   Alới ũat khễn cớp triau cupo bũi lứq.
  44Án chiau yỗn alới máh tâm cutễq cũai canŏ́h.
   Cớp án yỗn alới bữn ĩt máh crơng sarnóh máh cũai ki chóh dŏq.
  45Án táq máh ramứh nâi ễq máh proai án puai samoât samơi ngê án,
   cớp trĩh máh phễp rit án.

  Lứq khễn Yiang Sursĩ!