1

1Kâo gơ̆ Y-Pôl, sa čô dĭng buăl Aê Diê leh anăn khua ƀĭng kna Yêsu Krist, Aê Diê tiŏ nao čiăng bi mđĭ klei đăo phung Aê Diê ruah leh anăn klei diñu thâo săng klei sĭt nik bi djŏ hŏng klei thâo mpŭ kơ Aê Diê, 2hlăm klei čang hmăng kơ klei hdĭp hlŏng lar Aê Diê ƀuăn leh mơ̆ng lu ênuk êlâo — Ñu amâo tuôm luar ôh. 3Leh anăn hlăm ênuk djŏ Aê Diê bi êdah leh klei Ñu blŭ hŏng klei mtô Ñu jao leh kơ kâo tui si Aê Diê, Pô Bi Mtlaih drei, mtă leh,
4 Čih mơĭt kơ Y-Tit, anak kâo sĭt hlăm klei drei đăo msĕ.
 Brei ih mâo klei pap leh anăn klei êđăp ênang mơ̆ng Aê Diê Ama leh anăn Krist Yêsu, Pô Bi Mtlaih drei.

Bruă Y-Tit Ti Čar Kret

5Kâo lui ih leh hlăm čar Kret: čiăng kơ ih mkra klei ka leh ôh, leh anăn mdưm phung khua mduôn hlăm grăp boh ƀuôn tui si klei kâo mtă leh kơ ih. 6 Brei ih mdưm sa čô êkei mduôn amâo mâo klei arăng dưi ƀuah ôh, dôk knŏng sa čô mô̆, mâo phung anak đăo leh arăng amâo dưi kčŭt kơ klei êgao hnơ̆ng amâodah kơ klei amâo gưt asăp ôh. 7Kyuadah khua pô mtô jing pô kiă kriê bruă Aê Diê, jing mnuih arăng amâo dưi ƀuah ôh. Ñu amâo jing mgao, djăl krêñ, kpiê ruă, jhŏng ƀai, amâodah kčưn kơ prăk lu ôh, 8ƀiădah brei ñu jing mnuih thâo jum arăng, khăp kơ klei ngă jăk, thâo mkhư̆ klei ñu pô čiăng, kpă, doh jăk, thâo dôk djŏ hnơ̆ng. 9Brei ñu djă pioh kjăp klei blŭ sĭt tui si arăng mtô leh kơ ñu, čiăng kơ ñu dưi bi hriăm arăng tui si mta klei đăo sĭt, leh anăn msĕ mơh mâo klei dưi hŏng phung bi kdơ̆ng hŏng klei anăn.
10Kyuadah mâo lu mnuih amâo thâo gưt asăp ôh, boh nik nak hlăm phung khăt klĭt, phung blŭ klei amâo yuôm, leh anăn phung mplư. 11Brei diñu dôk ñăt, kyuadah diñu bi rŭng jih găp djuê hlăm lu boh sang hŏng klei mtô amâo bhiăn mtô ôh kyua diñu čiăng ƀơ̆ng ngăn. 12Sa čô hlăm phung diñu, sa čô khua pô hưn êlâo diñu pô lač leh, “Phung Kret luar nanao, jing phung hlô jhŏng, phung ră alah.” 13Klei hưn anăn jing sĭt. Kyuanăn brei ih ƀuah diñu hŏng klei ktang, čiăng kơ diñu dưi mâo klei đăo doh sĭt. 14Đăm brei diñu tŭ ôh klei phung Yuđa yăl dliê đưm amâo sĭt amâodah klei mtă mơ̆ng phung hngah leh klei sĭt nik. 15Kơ phung doh jăk jih jang mnơ̆ng jing doh sơăi; ƀiădah kơ phung čhŏ leh anăn kơ phung amâo đăo ôh, amâo mâo sa mta mnơ̆ng jing doh ôh. Klei mĭn leh anăn ai tiê kpă diñu pô čhŏ jhat leh. 16Diñu hưn kơ diñu thâo kral Aê Diê, ƀiădah diñu hngah Aê Diê hŏng bruă diñu ngă. Diñu jing phung arăng bi êmut, phung amâo gưt asăp ôh, leh anăn amâo dưi ngă sa mta bruă jăk ôh.