16

Tangái Táq Rit Pupứt Lôih

1Toâq vớt bar lám con samiang Arôn cuchĩt cỗ alới chống mut pỡ ntốq Yiang Sursĩ ỡt, 2chơ Yiang Sursĩ atỡng Môi-se neq: “Cóq mới pỡq atỡng Arôn ai mới, la án chỗi mut tam pahỡm án sâng yoc tâng Ntốq Cứq Ỡt yáng clĩ aroâiq catáng Hĩp Parnai Parkhán. Khân án tỡ bữn trĩh, cóq án cuchĩt, yuaq ntốq ki la ntốq cứq sapáh chớc cứq tâng ramứl pỡng cantứp Hĩp Parnai Parkhán ki. 3Ma toâq ngư án mut pỡ ntốq ki cóq án dững muoi lám ntroŏq tôl chiau sang dŏq pupứt lôih, cớp muoi lám cữu tôl dŏq bốh chiau sang.
4“Nhũang Arôn mut chu Ntốq Cứq Ỡt, cóq án mpơi dỡq voai, chơ tâc tampâc busín noau táq yỗn cũai tễng rit sang, la neq: Au tuar, cốn alốt, parnoân, cớp tapưng khán-cỡn.
5“Máh cũai I-sarel cóq dững bar lám mbễq tôl yỗn Arôn chiau sang dŏq pupứt lôih alới, cớp muoi lám cữu tôl dŏq bốh chiau sang. 6Cóq án chiau sang muoi lám ntroŏq tôl ki puai rit sang dŏq pupứt lôih án bữm cớp lôih máh cũai tâng dống sũ án. 7Moâm ki, cóq án dững bar lám mbễq tôl pỡ ngoah toong Dống Sang Aroâiq. 8Tâng ntốq ki, Arôn cóq ĩt bar lám khlễc crơng séng táq toâq tamáu, khlễc muoi chĩc neq: Dŏq yỗn Yiang Sursĩ. Khlễc bar chĩc neq: Dŏq yỗn Asa-sel. 9Ntroŏq lám ca pĩeiq crơng séng, ki cóq Arôn chiau sang yỗn Yiang Sursĩ dŏq pupứt lôih. 10Ma mbễq ca cỡt khong Asa-sel, cóq dững sang mumoong yỗn Yiang Sursĩ, dŏq táq rit pupứt lôih máh cũai proai I-sarel. Chơ acláh mbễq ki pỡq chu ntốq aiq.
11“Toâq Arôn ễ chiau sang ntroŏq tôl dŏq pupứt lôih án bữm cớp cũai tâng dống sũ án, 12cóq án ĩt adéh bữn rahững ũih tễ prông sang, cớp ĩt bar carpỗt crơng phuom ĩat yỗn abuoiq, chơ dững chu Ntốq Cứq Ỡt. 13Ỡt choâng moat Yiang Sursĩ, cóq án ĩt crơng phuom yữi tâng ũih, chơ phĩac suol achỗn capáng chíq cantứp Hĩp Parnai Parkhán dŏq án tỡ bữn hữm hĩp ki, chơ án tỡ bữn cuchĩt. 14Cóq án ĩt aham ntroŏq tôl, chơ alốq ndễm atĩ cớp trutrếh chóq yáng moat cantứp Hĩp Parnai Parkhán; moâm ki trutrếh tapul taláp ễn yáng moat Hĩp Parnai Parkhán.
15“Vớt ki, cóq án kiac mbễq dŏq pupứt lôih máh cũai proai, cớp dững amut aham mbễq pỡ Ntốq Cứq Ỡt dŏq trutrếh chóq tâng cantứp cớp yáng moat Hĩp Parnai Parkhán, táq machớng cớp trutrếh aham ntroŏq tôl tê. 16Án táq ngkíq la táq rit sambráh bân Ntốq Cứq Ỡt, yuaq máh cũai proai I-sarel tỡ bữn trĩh, cớp alới táq ranáq tỡ bữn bráh. Ngkíq yuaq án cóq táq rit sambráh yỗn Dống Sang Aroâiq, cỗ Dống Sang Aroâiq ỡt mpứng dĩ ntốq alới ỡt, cớp ntốq ki tỡ bữn bráh puai rit. 17Chỗi yỗn cũai aléq ỡt tâng Dống Sang Aroâiq bo Arôn mut tâng Ntốq Cứq Ỡt yỗn toau toâq án loŏh. Tâng ntốq ki, án táq rit sambráh dŏq pupứt lôih án bữm, pupứt lôih máh cũai tâng dống sũ án, cớp pupứt lôih máh cũai I-sarel hỡ. 18Toâq án loŏh yáng tiah, cóq án pỡq chu prông sang dŏq bốh crơng táq rit sambráh prông ki. Cóq án ĩt aham ntroŏq tôl cớp aham mbễq apĩac tâng pỗn nhoq prông. 19Cóq án alốq ndễm atĩ tâng aham, chơ trutrếh tâng prông tapul taláp. Án táq ngkíq, la táq rit sambráh prông sang ki yỗn vớt tễ ŏ́c lôih cũai proai I-sarel khoiq táq, cớp chiau prông sang ki cỡt miar khong Yiang Sursĩ.

Mbễq Roap Tôt Tang Cũai I-sarel

20“Tữ Arôn táq moâm chơ rit sambráh Ntốq Cứq Ỡt, Ntốq Tễng Rit, cớp prông sang, cóq án dững mbễq noâng tamoong cỡt khong Asa-sel chiau sang yỗn Yiang Sursĩ. 21Cóq án satoaq bar coah atĩ tâng plỡ mbễq, táq tếc chiau yỗn mbễq ễn roap máh ŏ́c lôih, ranáq sâuq, cớp ŏ́c tỡ bữn trĩh tễ cũai proai táq. Chơ án ngin kho máh ranáq nâi tang cũai I-sarel. Moâm ki, noau yỗn muoi noaq samiang catúh mbễq ki chu ntốq aiq. 22Mbễq ki roap tôt tang máh ŏ́c lôih tỗp alới, chơ pỡq chu ntốq ŏ́q cũai ỡt.
23“Chơ cóq Arôn mut tâng Dống Sang Aroâiq, cớp tũot máh tampâc noau táq toâq aroâiq busín yỗn cũai tễng rit sang, tampâc án khoiq sớp nhũang án mut chu Ntốq Cứq Ỡt, cớp dŏq loah tampâc tâng ntốq ki. 24Chơ, cóq án mpơi dỡq sambráh tỗ chác tâng Dống Sang ki toâp, cớp tâc loah tampâc. Moâm ki, cóq án loŏh coah tiah dŏq bốh crơng chiau sang dŏq pupứt lôih án bữm cớp máh cũai proai hỡ. 25Cóq án ĩt nsễng tễ máh charán noau chiau sang dŏq pupứt lôih, chơ bốh tâng prông. 26Cũai ca dững acláh mbễq pỡ ntốq aiq yỗn Asa-sel, cóq án pooh tampâc cớp mpơi dỡq yỗn bráh; chơ têq án píh chu loah pỡ ntốq tỗp alới ỡt. 27Ntroŏq tôl cớp mbễq tôl noau khoiq kiac dŏq táq rit chiau sang pupứt lôih, cóq Arôn ĩt aham charán ki dững amut tâng Ntốq Cứq Ỡt dŏq yỗn cứq táh lôih, mŏ charán ki cóq dững aloŏh bốh yáng tiah ntốq alới ỡt, bốh dếh ngcâr, sâiq, cớp máh crơng clống hỡ. 28Cũai ca táq rit bốh crơng ki cóq án pooh tampâc cớp mpơi dỡq sambráh tỗ chác voai. Moâm ki, têq án píh chu pỡ ntốq tỗp alới ỡt.

Yiang Sursĩ Patâp Yỗn Táq Rit Tangái Pupứt Lôih

29“Máh phễp rit nâi cóq cũai dũ dỡi táq puai níc. Tâng tangái muoi chít, casâi tapul, máh cũai I-sarel cớp máh cũai tễ cruang canŏ́h ỡt cớp alới cóq sanhữ tangái ót sana, cớp chỗi táq ranáq ntrớu. 30Yuaq tangái nâi cỡt tangái táq rit dŏq pupứt lôih tỗp anhia dŏq yỗn anhia cỡt bráh puai rit. 31Yuaq tâng tangái ki cỡt Tangái Rlu, yỗn nheq tữh anhia noap cỡt tangái miar tễ máh tangái canŏ́h, dŏq cỡt tangái anhia ót sana cớp rlu táq ranáq. Cóq anhia noap tangái ki tâng dũ dỡi cũai. 32Cũai sốt nheq tễ rit sang, ca noau khoiq chóh na hĩng dỡq nsễng o‑li‑vê tâng plỡ cớp ớn án chiau sang tỗ án yỗn Yiang Sursĩ dŏq pláih loah mpoaq án, cóq án sớp tampâc cũai tễng rit sang cớp táq rit ki. 33Cóq án táq rit dŏq sambráh Ntốq Cứq Ỡt, Ntốq Tễng Rit, prông sang, máh cũai tễng rit sang, cớp máh cũai proai. 34Cóq táq puai nheq máh phễp rit nâi tâng dũ dỡi cũai mantái níc. Cóq táq rit nâi muoi cumo muoi trỗ dŏq sambráh cũai proai I-sarel tễ ranáq lôih alới khoiq táq.”
 Ngkíq Môi-se táq puai machớng santoiq Yiang Sursĩ khoiq patâp án dũ ramứh.