17

Chỗi Cha Aham

1Yiang Sursĩ patâp Môi-se neq: 2“Cóq mới chiau phễp rit nâi pỡ Arôn cớp máh con samiang án, dếh dũ náq cũai proai I-sarel. 3Khân bữn muoi noaq cũai I-sarel kiac ntroŏq, cữu, tỡ la mbễq yoc ễ chiau sang pỡ ntốq án ỡt tỡ la ntốq canŏ́h, 4ma án tỡ bữn dững pỡ ntốq ngoah toong Dống Sang Aroâiq, án bữn lôih, yuaq án táq claiq phễp rit Yiang Sursĩ khoiq patâp, cỗ tian án táq yỗn bữn aham loŏh. Cũai ki tỡ têq cỡt noâng cũai proai Yiang Sursĩ. 5Máh cũai proai I-sarel cơi kiac charán sang yáng tiah vil, ma sanua cóq patâp yỗn alới dững charán ễ chiau sang pỡ cũai tễng rit sang bân ngoah toong mut chu Dống Sang Aroâiq, cớp kiac charán ki puai rit chiau sang dŏq cỡt ratoi. 6Cũai tễng rit sang cóq tốh aham charán kễng prông sang choâng ngoah toong mut chu Dống Sang Aroâiq, cớp bốh nsễng. Chơ hỡi phuom chanchức tễ crơng ki táq yỗn Yiang Sursĩ sâng bũi pahỡm. 7Cóq máh cũai proai I-sarel chỗi táq lôih noâng chóq Yiang Sursĩ na kiac charán sang rup yiang mbễq. Cóq cũai proai I-sarel dũ dỡi táq puai níc phễp rit nâi.
8“Khân bữn muoi noaq tễ tỗp I-sarel, tỡ la cũai tễ cruang canŏ́h ỡt cớp alới, ma bốh crơng chiau sang, tỡ la chiau sang crơng canŏ́h, 9ma tỡ bữn dững crơng chiau sang ki pỡ ngoah toong mut chu Dống Sang Aroâiq, cũai ki tỡ têq cỡt noâng cũai proai Yiang Sursĩ.
10“Khân tŏ́ng toiq cũai I-sarel, tỡ la cũai tễ cruang canŏ́h ỡt cớp alới, ma cha sâiq bữn aham, Yiang Sursĩ nguai chíq tễ cũai ki cớp tỡ bữn noap noâng cũai ki cỡt proai án. 11Yuaq dũ ramứh têq tamoong la cỗ nhơ aham; ngkíq yuaq Yiang Sursĩ ớn tốh aham tâng prông sang dŏq pupứt lôih máh cũai proai. Aham têq pupứt ŏ́c lôih, yuaq aham la ŏ́c tamoong. 12Yuaq ngkíq, Yiang Sursĩ atỡng cũai proai I-sarel, tỡ la cũai canŏ́h ỡt cớp alới, chỗi cha sâiq noâng bữn aham.
13“Khân bữn muoi noaq cũai I-sarel, tỡ la cũai canŏ́h ỡt cớp alới, ma chuaq cha charán, tỡ la chớm bráh puai rit, cóq án kiac yỗn aham hoi tâng cutễq cớp ĩt phốn cutễq pul chíq. 14Yuaq dũ ramứh tamoong la cỗ nhơ tễ aham. Yuaq ngkíq, Yiang Sursĩ ma atỡng máh cũai proai I-sarel chỗi cha sâiq noâng bữn aham. Khân cũai aléq cha clốq, cũai ki tỡ têq cỡt noâng cũai proai Yiang Sursĩ.
15“Dũ náq cũai, tỡ bữn pai cũai I-sarel tỡ la cũai canŏ́h ỡt cớp alới, ma cha sâiq charán chống cuchĩt bữm, tỡ la pĩeiq charán cruang cáp, cóq án pooh tampâc, mpơi dỡq yỗn bráh, ma án noâng tỡ bữn cỡt bráh puai rit toau toâq sadâu, ki nŏ́q án cỡt bráh loah puai rit. 16Khân án ma tỡ bữn táq puai ngkíq, cóq án roap tôt.”