17

Yê-su Atỡng Tễ Táh Lôih

(Mathia 18:6-7, 21-22; Mac 9:42)

1Yê-su atỡng tỗp rien tễ án neq: “Lứq tỡ bữn ŏ́q ramứh ca ễ radững cũai táq lôih, ma bap lứq toâq pỡ cũai ca radững ki. 2Khân cũai aléq radững muoi noaq carnễn máh nâi yỗn tỡ bữn sa‑âm cứq noâng, khaq noau alễu tamáu toâr lứq tâng tacong án cớp apŏ́ng án tâng dỡq mưt tễ nhũang án ễ radững carnễn ki. 3Anhia nhêng o mứt pahỡm anhia bữm! Khân yớu anhia ma táq lôih chóq anhia, cóq anhia sưoq án. Cớp khân án ngin lôih, cóq anhia táh lôih cũai ki. 4Khân yớu anhia táq lôih chóq anhia tapul trỗ tâng muoi tangái, ma khân án toâq ngin kho anhia tâng tapul trỗ ki, pai neq: ‘Sễq mới táh lôih cứq,’ ngkíq cóq anhia táh lôih án.”

Yê-su Atỡng Tễ Ŏ́c Sa‑âm

5Tỗp ayững atĩ Yê-su pai neq: “Sễq Ncháu táq yỗn hếq sa‑âm sa‑ữi lứq ễn.”
6Yê-su atỡng alới neq: “Khân ŏ́c sa‑âm anhia cacớt máh muoi ŏ́c cuplốq lavứng sâng, ki têq anhia ớn nỡm aluang nâi neq: ‘Aluang ơi, mới rơq chíq nỡm mới bữm, chơ mới chóh loah tâng dỡq mưt ễn,’ chơ nỡm aluang ki lứq trĩh anhia.”

Yê-su Atỡng Tễ Cũai Táq Ranáq

7“Khân manoaq tễ tỗp anhia bữn sũl tal sarái tỡ la bán charán cữu yỗn án, toâq sũl ki chu tabữ, ncháu ki tỡ bữn pai chóq án neq: ‘Âu mới mut cha voai.’ 8Ma án dốq pai neq: ‘Âu mới aloŏh crơng sana yỗn cứq cha. Cớp mới saráu tampâc, chơ mới ỡt hâu cứq yỗn toau toâq moâm cứq cha. Vớt ki, nŏ́q têq mới cha.’ 9Cớp ncháu ki tỡ bữn sa‑ỡn sũl ki cỗ tễ sũl ki trĩh santoiq án ớn. 10Ma anhia la machớng sũl ki tê. Toâq anhia táq moâm nheq máh ranáq Yiang Sursĩ ớn anhia táq, cóq anhia pai neq: ‘Hếq la sũl Yiang Sursĩ. Hếq tỡ bữn ngcuang Yiang Sursĩ khễn hếq, cỗ hếq táq ống ranáq Yiang Sursĩ ớn hếq táq sâng.’”

Yê-su Táq Bán Muoi Chít Náq Cũai A‑ĩ Tut

11Bo Yê-su pỡq chu vil Yaru-salem, án pỡq pha raloan cruang Sa-mari cớp Cali-lê. 12Cheq án ễ mut vil, án ramóh muoi chít náq cũai a‑ĩ tut. Alới ỡt yơng tễ án. 13Alới arô casang lứq neq: “Ncháu Yê-su ơi! Sarũiq táq hếq nứng!”
14Toâq Yê-su hữm alới, chơ án pai: “Anhia pỡq apáh tỗ anhia yỗn cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ hữm.”
 Bo alới pỡq, alới cỡt bán a‑ĩ tut.
15Manoaq tễ tỗp muoi chít náq ki, toâq án hữm khoiq bán chơ, ngkíq án píh loah pỡ Yê-su, cớp sa‑ỡn Yiang Sursĩ casang lứq. 16Án cucốh u‑ap yáng moat Yê-su cớp sa‑ỡn Yê-su. Án la cũai Sa-mari. 17Yê-su pai neq: “Bữn muoi chít náq khoiq cỡt bán, pĩeiq tỡ? Ma pỡ léq alới takêh náq? 18Ống manoaq nâi toâp toâq sa‑ỡn Yiang Sursĩ. Cớp án la cũai tễ cruang canŏ́h.”
19Chơ Yê-su atỡng án neq: “Mới yuor tayứng. Cỗ mới sa‑âm, mới cỡt bán.”

Yê-su Atỡng Tễ Yiang Sursĩ Táq Sốt

(Mathia 24:23-28, 37-41)

20Bữn cũai tễ tỗp Pha-rasi blớh Yê-su noâng maléq dũn nŏ́q Yiang Sursĩ táq sốt. Yê-su ta‑ỡi alới neq: “Yiang Sursĩ táq sốt la án tỡ bữn apáh tếc yỗn cũai hữm samoât samơi. 21Tỡ bữn noau têq pai neq: ‘Nâi! Yiang Sursĩ táq sốt la tâng ntốq nâi, tỡ la ntốq ki!’ Noau tỡ têq pai ngkíq, yuaq Yiang Sursĩ táq sốt la tâng mứt pahỡm anhia.”
22Chơ Yê-su atỡng tỗp rien tễ án neq: “Nỡ‑ra lứq toâq tangái anhia sâng ễr áiq lứq yoc ễ hữm Con Yiang Cỡt Cũai ỡt tâng cutễq nâi ống muoi tangái sâng la péq toâp, ma anhia tỡ dáng bữn hữm. 23Bữn cũai canŏ́h ễ pai chóq anhia neq: ‘Con Yiang Cỡt Cũai ỡt ntốq nâi, tỡ la ỡt ntốq ki.’ Ma anhia chỗi pỡq, cớp chỗi noap santoiq alới. 24Ariang lalieiq lacang tễ pứp nâi toâq pứp ki tâng paloŏng, cứq Con Yiang Cỡt Cũai toâq la machớng ki tê. 25Ma nhũang tangái ki, cứq cóq chĩuq sa‑ữi ramứh túh coat cớp máh cũai tâng dỡi nâi calỡih táh cứq. 26Tữ cứq, Con Yiang Cỡt Cũai, toâq loah pỡ cutễq nâi la samoât riang dỡi Nô-ê tễ mbŏ́q tê. 27Tâng dỡi Nô-ê, dũ náq cũai cha nguaiq bũi óh lứq, cớp alới ĩt con lacuoi mantoat tễ nling, yỗn toau toâq tangái Nô-ê chỗn tâng tuoc. Chơ dỡq raloâm toâq, cớp dũ náq cũai tâng dỡi ki cuchĩt nheq. 28Cớp ngư cứq, Con Yiang Cỡt Cũai, toâq loah la samoât riang dỡi Lot tễ mbŏ́q. Máh cũai tâng dỡi ki cha nguaiq bũi óh lứq, alới chếq chỡng, alới choat choi, cớp táq dống. 29Ma tangái Lot loŏh tễ vil Sadôm, Yiang Sursĩ apŏ́ng mữ cớp pla ũih samoât riang mia satooh tễ paloŏng, chơ dũ náq cũai tâng vil ki cuchĩt nheq. 30Tangái cứq, Con Yiang Cỡt Cũai, toâq la machớng ki tê.
31“Tâng tangái ki, khân cũai aléq ma ỡt nhưp curũm dống, cóq án chỗi chỗn ĩt noâng crơng tễ dống. Cũai táq sarái, cóq án chỗi chu noâng pỡ dống. 32Cóq anhia sanhữ loah tễ lacuoi Lot tễ mbŏ́q! 33Cũai aléq ma pasếq rangứh án bữm, rangứh cũai ki lứq pứt. Ma cũai aléq chĩuq pứt rangứh án, rangứh cũai ki tỡ nai pứt. 34Cứq atỡng anhia samoât lứq, tâng sadâu ki bữn bar náq bếq muoi ntốq. Manoaq, Yiang Sursĩ dững pỡq cớp án; ma manoaq ễn, Yiang Sursĩ dŏq ngki. 35Bo ki bữn bar náq mansễm ỡt cuclóh saro. Yiang Sursĩ dững chíq manoaq, ma manoaq ễn, Yiang Sursĩ dŏq ngki. 36Cớp bo ki bữn bar náq samiang ỡt tâng sarái. Yiang Sursĩ dững manoaq pỡq cớp án, ma manoaq ễn, Yiang Sursĩ dŏq ngki.”
37Moâm Yê-su pai ngkíq, tỗp rien tễ án blớh neq: “Ncháu ơi! Ranáq nâi bữn pỡ léq?”
 Yê-su ta‑ỡi alới toâq parnai sacâm neq: “Ntốq léq bữn cũai cuchĩt, ntốq ki lứq bữn chớm calang srúh rôm cha sâiq cumuiq.”