8

Du Ntŭk Neh Ueh Ăn Sŏk Pha

1Lĕ rngôch nau ntăm gâp ăn jêh ma khân may nar aơ ăn khân may njrăng ma nau ƀư tĭng ndô̆ nau nây, gay ma khân may dơi gŭ rêh jêh ri jêng bĭk rơ̆, jêh ri lăp sŏk pha n'gor Yêhôva ton jêh gay ăn ma che khân may.
2Ăn khân may kah gĭt ma lĕ rngôch trong Yêhôva Brah Ndu khân may njŭn leo khân may dôl tâm jât năm aơ tâm bri rdah, gay ma tông bâr khân may, rlong uănh khân may gay gĭt moh geh tâm nuih n'hâm khân may, gĭt lah khân may mra djôt prăp nau păng ntăm mâu lah mâu. 3Păng tâm tông khân may jêh ri ăn khân may ji ngot jêh ri siăm khân may ma mana khân may mâu mâp gĭt năl ôh, mâu lĕ phung che khân may gĭt năl; gay păng dơi ăn khân may gĭt bunuyh mâu gŭ rêh kanŏng yor sa piăng let ôh, ƀiălah bunuyh gŭ rêh yor lĕ rngôch nau ngơi luh bơh mbung Yêhôva. 4Bok ao khân may mâu geh mŭnh klôt ôh ta săk jăn khân may, jêh ri jâng khân may mâu môr ôh dôl puăn jât năm aơ. 5Ăn khân may gĭt tâm nuih n'hâm khân may, tâm ban ma du huê bu klâu nchroh kon bu klâu păng, pô nây lĕ Yêhôva Brah Ndu khân may nchroh khân may.
6Pô ri ăn khân djôt prăp nau ntăm bơh Yêhôva Brah Ndu khân may ma nau hăn tâm trong păng jêh ri ma nau klach yơk mbah ma păng. 7Yorlah Yêhôva Brah Ndu khân may gŭ njŭn khân may lăp tâm n'gor ueh, n'gor geh âk n'hor dak, tu dak hoch tâm rlŭng jêh ri mbon, 8n'gor geh ba ƀlê jêh ri ba ôrgơ, tơm play kriăk ƀâu, tơm play rvi, jêh ri play pom gra nat, n'gor geh tơm play Ôlive jêh ri dak sŭt, 9n'gor khân may mra sa piăng let mâu pưt ôh, tâm n'gor nây khân may mâu mra pưt du ntil ndơ ôh, n'gor geh lŭ jêng loih, jêh ri tă bơh mbon khân may dơi nau sŏk kông. 10Khân may mra sông sa jêh ri hơm, jêh ri khân may mra tâm rnê ma Yêhôva Brah Ndu khân may yor n'gor ueh păng ăn jêh ma khân may.

Njrăng Ma Nau Chuêl Yêhôva

11Njrăng hom klach lah khân may chuêl Yêhôva Brah Ndu khân may ma nau khân may mâu djôt prăp nau păng ntăm, nau brah păng, jêh ri nau vay păng gâp ntăm ma khân may nar aơ, 12klach lah tơ lah khân may sông sa jêh ri hơm, rdâk jêh âk play ngih ueh jêh ri gŭ tâm khân păng, 13jêh ri tơ lah ndrôk jêh ri biăp khân may jêng bĭk rơ̆, jêh ri prăk jêh ri mah khân may hao jêng âk, 14dôl nây nuih n'hâm khân may sưr, jêh ri khân may chuêl lơi Yêhôva Brah Ndu khân may, nơm njŭn ngluh khân may bơh n'gor Êjipt bơh ngih jêng dĭk, 15nơm njŭn jêh khân may tâm bri rdah toyh jêh ri blach blang, geh bêh ŭnh jêh ri ndur vơng, jêh ri neh sơh mâu geh dak ôh, nơm ƀư lah an dak ma khân may bơh lŭ dăng, 16nơm siăm khân may tâm bri rdah ma mana phung che khân may mâu mâp gĭt năl ôh, gay ma pa dơi tâm tông bâr khân may jêh ri long uănh khân may, gay ma ƀư ueh ma khân may ta nglĕ dŭt. 17Njrăng hom klach khân may lah tâm nuih n'hâm khân may, 'Nau brah gâp jêh ri nau katang ti gâp ăn geh jêh nau ndrŏng aơ.' 18Ăn khân may kah gĭt ma Yêhôva Brah Ndu khân may, yorlah păng yơh nơm ăn nau dơi geh nau ndrŏng; gay ma păng dơi ăn nanê̆ nau tâm rnglăp păng ton jêh ma phung che khân may, nâm bu nar aơ.
19Jêh ri tơ lah khân may chuêl Yêhôva Brah Ndu khân may jêh ri kơt tĭng brah êng pah kan ma khân păng jêh ri yơk mbah ma khân păng, gâp mbơh hâu ngăn nar aơ, nanê̆ khân may mra rai lôch, 20Khân may mra rai lôch nâm bu phung mpôl băl Yêhôva ƀư rai lôch ta năp khân may, yorlah khân may mâu mâp tông bâr Yêhôva Brah Ndu khân may ôh.