17

Ê-li được quạ nuôi tại khe Kê-rít

1Ê-li (người Tích-bê thuộc Ga-la-át) nói với A-háp: 'Tôi đứng trước mặt của Thượng Đế Hằng Sống của Y-sơ-ra-ên, quả quyết rằng trong những năm sắp tới sẽ không có sương cũng không có mưa, cho đến khi tôi tuyên bố lại."
2Chúa Hằng Hữu bảo Ê-li: 3“Con đi về hướng Đông, ẩn mình tại suối Kê-rít, phía đông sông Giô-đan. 4Tại đó, con sẽ uống nước suối, còn thức ăn, Ta sẽ bảo đàn quạ đem đến." 5Ê-li vâng lời Chúa, đi trú bên suối Kê-rít, về phía đông sông Giô-đan. 6Quạ mang bánh và thịt cho ông mỗi buổi sáng và buổi chiều. Khi khát, ông uống nước suối.

Góa phụ ở Sa-rép-ra

7Nhưng một thời gian sau, con suối cạn khô, vì trong xứ không có mưa.
8Chúa lại bảo Ê-li: 9“Đi đến Sa-rép-ta thuộc Si-đôn và cư ngụ tại đấy. Ta có sai một bà cung cấp thực phẩm cho con." 10Vậy, Ê-li đi Sa-rép-ta. Khi tới cổng thành này, ông thấy một góa phụ đang nhặt củi, liền nói: "Xin bà đem một ít nước trong bình cho tôi uống." 11Khi bà sắp đem nước tới, ông lại nói: "Xin đem cho tôi một miếng bánh nữa." 12Bà đáp: "Tôi thề trước Thượng Đế Hằng Hữu của ông rằng tôi không có bánh, chỉ còn lại vỏn vẹn một nắm bột trong bình và một chút dầu trong lọ. Bây giờ, tôi đi nhặt mấy cành củi đem về nấu nướng cho hai mẹ con tôi ăn, và sau đó chỉ còn chờ chết." 13Ê-li bảo bà: "Đừng lo. Bà cứ về nấu ăn đi, nhưng trước tiên, làm một cái bánh nhỏ đem ra đây cho tôi, và sau đó sẽ làm bánh cho bà và con trai bà. 14Vì, Thượng Đế Hằng Hữu của Y-sơ-ra-ên phán: 'Bình bột sẽ không hết, lọ dầu sẽ không cạn cho đến ngày Chúa cho mưa rơi xuống đất.'" 15Bà làm theo lời Ê-li dạy. Và qua nhiều ngày, Ê-li cùng mẹ con bà vẫn có ăn; 16bình bột không hết, lọ dầu không cạn, đúng như lời Chúa dùng Ê-li phán trước.
17Một hôm, đứa con trai của góa phụ lâm bệnh trầm trọng và tắt thở. 18Bà hỏi Ê-li: "Người của Thượng Đế ơi! sao ông hại tôi? Ông đến để bới tội tôi rồi giết con tôi phải không?" 19Ông bảo: "Đưa nó đây cho tôi!" Và ông bế đứa nhỏ từ tay mẹ nó, đem nó lên gác chỗ ông ở, và đặt nó lên giường mình. 20Ông kêu với Chúa: "Thượng Đế Hằng Hữu của tôi! Sao Chúa giáng họa trên nhà tôi trọ, mà giết con của bà góa này?" 21Ông nằm dài trên mình đứa bé ba lần, rồi kêu xin Chúa: "Lạy Thượng Đế Hằng Hữu của tôi! Xin cho hồn đứa bé trở lại với nó!" 22Chúa nghe lời Ê-li cầu xin, cho đứa bé sống lại. 23Ê-li bế nó xuống nhà, giao cho mẹ nó và nói: "Nó sống, bà thấy không?" 24Bà nói với Ê-li: "Bây giờ tôi nhận ra rằng ông thật là người của Thượng Đế, và là lời của Chúa phán qua miệng ông là chân lý."