15

Alới Ca Chíl Riap Charán Pla Ũat Muoi Cansái

1Moâm ki, cứq hữm muoi tếc ễn tâng paloŏng, toâr lứq cớp salễh lứq. Bữn tapul náq ranễng Yiang Sursĩ ca ndỡm tapul ramứh túh coat parsốt tháng. Noau pai ramứh ki parsốt tháng, yuaq moâm máh ramứh ki, Yiang Sursĩ tỡ bữn sâng cutâu mứt noâng.
2Cứq hữm ariang dỡq mưt noau táq toâq kếng carchốc cớp ũih, cớp bữn cũai tayứng kễng dỡq mưt ki. Máh cũai ki la cũai khoiq chíl riap charán pla cớp rup charán ki, cớp alới tỡ bữn bữn tếc thrỗq tang ramứh án. Alới tayứng kễng dỡq mưt, cớp alới yống achúng Yiang Sursĩ khoiq yỗn alới. 3Alới ũat muoi cansái Môi-se, cũai táq ranáq Yiang Sursĩ, cớp Cữu Con ũat. Alới ũat neq:
  “Ncháu hếq ơi! Anhia la Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq!
   Ranáq anhia táq la toâr cớp salễh lứq.
  Anhia la Puo tỡ nai pứt.
   Ngê anhia la tanoang tapứng cớp pĩeiq lứq.
  4Ơ Ncháu ơi! Tỡ bữn noau ma tỡ bữn yám noap anhia.
   Cớp tỡ bữn noau ma tỡ bữn khễn ramứh anhia.
  Ống anhia toâp la bráh o lứq.
  Nỡ‑ra dũ cruang cũai toâq sang toam yáng moat anhia,
   yuaq alới hữm ranáq anhia táq la tanoang o.”

Tapul Tangan Ca Bữn Ŏ́c Túh Coat

5Vớt ki cứq nhêng, chơ cứq hữm noau pớh tâng dống sang Yiang Sursĩ tâng paloŏng, la ntốq Yiang Sursĩ ỡt. 6Bữn tapul náq ranễng Yiang Sursĩ ca bữn tapul ramứh túh coat parsốt, alới loŏh tễ dống sang ki. Alới sớp tampâc cloc bráh o lứq, cớp poac sarvác var khán yễng. 7Chơ muoi lám tễ pỗn charán ki, án chiau tapul ranễng ki manoaq muoi tangan yễng. Tapul tangan yễng ki la poân máh ramứh túh coat lứq, yuaq Yiang Sursĩ ca tamoong mantái sâng cutâu mứt lứq. 8Chơ ang‑ữr Yiang Sursĩ cớp chớc án pláh chũop tâng dống sang Yiang Sursĩ samoât phĩac. Ngkíq tỡ bữn noau têq mut tâng dống sang ki toau moâm tapul ramứh túh coat toâq tễ atĩ tapul ranễng Yiang Sursĩ.