21

1Sau khi từ giã, tàu rời bến đi thẳng qua đảo Cốt, ngày sau đến cảng Rô-đơ, rồi đến Ba-ta-ra. 2Chúng tôi chuyển sang tàu khác đi Phê-ni-xi. 3Khi thấy đảo Síp xuất hiện, tàu tránh bên phải chạy về hướng Sy-ri và cặp bến Ty-rơ, dỡ hàng tại đó. 4Chúng tôi tìm gặp anh em tín hữu, và ở lại bảy ngày. Được Thánh Linh báo trước, anh em khuyên Phao-lô không nên lên Giê-ru-sa-lem. 5Cuối bảy ngày, chúng tôi sửa soạn tiếp tục cuộc hải trình. Tất cả các tín hữu cùng vợ con tiễn chân chúng tôi ra khỏi thành phố. Chúng tôi quỳ trên bãi biển cầu nguyện, 6rồi từ biệt nhau. Chúng tôi xuống tàu, còn họ trở về nhà.
7Rời Ty-rơ, chúng tôi đến Tô-lê-mai, chào thăm anh em và ở lại một ngày. 8Hôm sau, chúng tôi tiếp tục lên đường. Về đến Sê-sa-rê, chúng tôi trọ tại nhà Phi-líp, một trong bảy vị chấp sự đang truyền giảng Đạo Chúa. 9Ông có bốn con gái đồng trinh được ân tứ nói tiên tri. 10Vài ngày sau, có A-ga-bút, một tiên tri từ Giu-đê xuống, 11đến thăm chúng tôi. Ông lấy dây lưng của Phao-lô tự trói tay chân mà nói: “Thánh Linh báo trước: Người Do-thái tại Giê-ru-sa-lem sẽ bắt trói Phao-lô như thế này và đem nộp cho người La-mã.
12Nghe xong, chúng tôi cùng các tín hữu địa phương năn nỉ Phao-lô đừng lên thành Giê-ru-sa-lem. 13Nhưng Phao-lô trả lời: “Sao anh em khóc lóc cho đau lòng tôi? Chẳng những tôi sẵn sàng chịu trói, mà còn vui lòng chịu chết vì Danh Chúa Giê-xu tại Giê-ru-sa-lem!” 14Ông nhất định không nghe, nên chúng tôi đành nín lặng, chỉ nói: “Xin ý Cha được thực hiện!”

Đến Giê-ru-sa-lem

15Sau đó, chúng tôi sửa soạn hành trang lên đường về thủ đô Giê-ru-sa-lem. 16Vài tín hữu tại Sê-sa-rê cùng đi, đưa chúng tôi vào trọ nhà Ma-na-sôn, người đảo Síp, là một trong các tín hữu đầu tiên. 17Chúng tôi đến Giê-ru-sa-lem, anh em vui mừng đón tiếp. 18Hôm sau, Phao-lô hướng dẫn chúng tôi đến thăm Gia-cơ, gặp đông đủ các nhà lãnh đạo Hội thánh Giê-ru-sa-lem. 19Chào hỏi xong, Phao-lô thuật lại từng việc Thượng Đế đã dùng ông thực hiện tại các nước ngoài.
20Nghe báo cáo, họ ca ngợi Chúa và đề nghị: “Anh biết không? Mấy vạn người Do-thái đã theo Đạo nhưng vẫn còn câu nệ luật pháp và tập tục cũ. 21Họ nghe đồn anh dạy người Do-thái ở hải ngoại chối bỏ luật pháp Mai-sen, đừng cắt bì cho con trai và không cần theo tập tục cũ. 22Chắc chắn họ đã nghe tin anh về đây; không biết họ sẽ phản ứng thế nào? 23Vậy chúng tôi khuyên anh: đây chúng tôi có bốn người mắc lời thề nguyện, 24xin anh đem họ đi làm lễ tẩy uế, xuống tóc, và đài thọ các khoản chi phí. Như thế mọi người sẽ biết họ đã nghe lầm về anh, vì chính anh cũng vâng giữ luật pháp. 25Còn về tín hữu nước ngoài, như đã viết rõ trong thư, chúng tôi chỉ dặn họ đừng ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngạt và đừng gian dâm.”
26Hôm sau Phao-lô cùng bốn người ấy bắt đầu làm lễ tẩy uế rồi vào Đền thờ báo cáo ngày dâng lễ vật khi tẩy uế xong.

Phao-lô bị bắt

27Khi bảy ngày tẩy uế gần mãn, mấy người Do-thái ở Tiểu Á gặp Phao-lô trong Đền thờ, liền sách động quần chúng bắt giữ ông. 28Họ kêu gào: “Đồng bào ơi! Giúp chúng tôi với! Tên này đi khắp nơi xúi giục mọi ngươi phản nghịch nhân dân, luật pháp và Đền thờ. Nó còn đem cả người Hy-lạp vào đây, làm ô uế nơi thánh!” 29(Hôm trước, họ gặp Trô-phim, người Ê-phê-sô ở trong thành phố với Phao-lô, nên tưởng làm ông đã đem người nước ngoài vào Đền thờ).
30Cả thành phố đều náo loạn. Dân chúng đổ xô về Đền thờ như thác lũ. Họ bắt Phao-lô, kéo ra khỏi Đền thờ. Lập tức các cửa Đền thờ đóng lại. 31Họ đang tìm cách giết Phao-lô, thì đại tá Lý-sĩ, chỉ huy trung đoàn La-mã cũng vừa nhận được báo cáo. 32Đại tá Sĩ lập tức ra lệnh cho các đơn vị trấn thủ thành phố nhất loạt kéo đến. Nhìn thấy đại tá và quân đội bố trí bốn bên, dân chúng mới ngưng đánh đập Phao-lô.
33Đại tá Sĩ ra lệnh bắt Phao-lô trói lại bằng hai dây xích, rồi hỏi dân chúng: “Đương sự là ai? Tội trạng thế nào?” 34Trong đám đông, người la thế này, kẻ gào thế khác. Thấy quá lộn xộn ồn ào không thể điều tra gì được, đại tá cho giải Phao-lô vào đồn. 35Khi lên bậc thềm, quân lính phải khiêng Phao-lô vì dân chúng quá hung bạo. 36Họ kéo theo sau gào thét: “Giết nó đi!”
37Lúc sắp được đưa vào đồn, Phao-lô hỏi đại tá Sĩ: “Tôi được phép thưa chuyện với đại tá không?” Đại tá Sĩ ngạc nhiên: “Anh biết tiếng Hy-lạp sao? 38Anh không phải là tên Ai-cập vừa nổi loạn kéo 4.000 quân khủng bố vô bưng sao?” 39Phao-lô đáp: “Tôi là người Do-thái, quê ở Tạt-sơ, xứ Si-li-si, công dân một thành phố nổi danh. Xin phép đại tá cho tôi nói chuyện với nhân dân.”
40Được chấp thuận, Phao-lô đứng lên bậc thềm, lấy tay ra hiệu cho dân chúng yên lặng, rồi dùng tiếng Hy-bá nói chuyện với đồng bào: