20

Đi Ma-xê-đoan và Hy-lạp

1Khi cuộc náo loạn đã lắng dịu, Phao-lô triệu tập các tín hữu, ngỏ lời từ biệt, rồi lên đường đi Ma-xê-đoan. 2Ông đi khắp xứ Ma-xê-đoan khích lệ anh em tín hữu rồi đến Hy-lạp. 3Ở Hy-lạp được ba tháng, Phao-lô sửa soạn đáp tàu về Sy-ri, nhưng bị người Do-thái mưu sát, nên ông quyết định đi đường bộ, quay lại Ma-xê-đoan trên đường về. 4Cùng đi chuyến này có Sô-bá-tư, con By-ru, người Bê-rê, A-ri-tạc và Sê-cung-đức, người Tê-sa-long ca, Gai-út người Đạt-ba, Ti-mộ-thư, Ty-chi-cơ và Trô-phim người Tiểu Á. 5Những người đó đi trước, đợi chúng tôi tại Trô-ách. 6Sau lễ Vượt qua, chúng tôi xuống tàu tại Phi-líp. Năm ngày sau đến Trô-ách, chúng tôi ở lại đây bảy ngày.

Ghé Trô-ách và Mỹ-lê

7Ngày chúa nhật, các tín hữu họp nhau dự Tiệc thánh và nghe Phao-lô giảng dạy. Ông giảng thâu đêm, vì ngày mai chúng tôi phải lên đường. 8Phòng họp ở trên lầu cao, có thắp nhiều đèn đuốc. 9Phao-lô đang giảng dạy, thanh niên Ô-tích ngồi ngủ gục trên cửa sổ. Anh ngủ say quá, bất chợt ngã nhào từ tầng lầu thứ ba xuống đất. Người ta đỡ dậy, thấy anh đã chết. 10Phao-lô xuống lầu, ôm xác anh và bảo mọi người: “Anh em đừng hốt hoảng, Ô-tích vẫn còn sống!” 11Ông lên lầu, dự Tiệc thánh với anh em, và tiếp tục giảng dạy cho đến tảng sáng mới lên đường. 12Quả nhiên Ô-tích sống lại và được đưa về nhà. Mọi người đều được an ủi.
13Phao-lô muốn đi bộ qua A-sốt, nên xếp đặt cho chúng tôi đi tàu qua đó trước, rồi chờ đón ông. 14Gặp nhau tại A-sốt, chúng tôi rước ông xuống tàu đi Mi-ty-len. 15Hôm sau tàu chạy ngang đảo Chi-ô, ngày kế qua Sa-mô, đi một ngày nữa đến Mỹ-lê. 16Phao-lô quyết định không ghé Ê-phê-sô để khỏi mất nhiều thì giờ tại Tiểu Á, vì ông gấp về Giê-ru-sa-lem cho kịp dự lễ Ngũ tuần.

Họp với các trưởng lão Ê-phê-sô

17Phao-lô nhắn tin sang Ê-phê-sô mời các trưởng lão của Hội thánh đến họp tại Mỹ-lê. 18Gặp mặt đông đủ, Phao-lô tâm sự: “Thưa anh em, từ ngày tôi đặt chân lên Tiểu Á, anh em biết tôi đã sống với anh em như thế nào. 19Tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường, đổ nhiều nước mắt, chịu bao thử thách gian khổ do người Do-thái âm mưu hãm hại. 20Tôi chẳng bao giờ từ chối truyền dạy anh em những điều hữu ích. Tôi đã huấn luyện anh em nơi công cộng cũng như tại các tư gia. 21Tôi kêu gọi cả người Do-thái lẫn người Hy-lạp ăn năn quay về Thượng Đế và tin cậy Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng ta.
22“Giờ đây, do Thánh Linh thúc đẩy, tôi về thủ đô Giê-ru-sa-lem, không biết việc gì sẽ xảy đến. 23Thánh Linh đã báo trước, chỉ có lao tù và hoạn nạn đón chờ tôi từ thành này qua thành khác. 24Nhưng tôi chẳng ngã lòng, cũng không tiếc mạng sống mình, chỉ mong dâng trọn cuộc đời cho Chúa và chu toàn nhiệm vụ Chúa Giê-xu ủy thác, để công bố Tin Mừng về ân phúc của Thượng Đế.
25“Bây giờ tôi biết chắc anh em — những người đã nghe tôi truyền giảng Nước Trời — không ai còn thấy mặt tôi nữa. 26Nên hôm nay tôi xác nhận, nếu trong anh em có ai bị hư vong, tôi không còn chịu trách nhiệm nữa. 27Tôi không hề từ chối công bố mệnh lệnh của Chúa cho anh em. 28Anh em phải giữ mình và chăn giữ bầy chiên mà Thánh Linh đã giao cho anh em chăm sóc, là Hội thánh mà Thượng Đế đã mua bằng chính máu Ngài.
29“Vì tôi biết sau khi tôi đi, sẽ có phần tử giả mạo trà trộn phá hoại anh em như lang sói độc ác chẳng tiếc gì bầy chiên. 30Trong anh em cũng sẽ có người xuyên tạc chân lý để lôi cuốn tín hữu. 31Vậy anh em phải đề cao cảnh giác; đừng quên tôi đã đổ nhiều nước mắt khuyên bảo mọi người, ngày cũng như đêm, ròng rã ba năm trời. 32Bây giờ, tôi giao thác anh em cho Chúa và Đạo ân phúc của Ngài, vì Chúa có thể gây dựng và ban cơ nghiệp cho anh em chung với tất cả con cái thánh thiện của Ngài. 33Tôi không tham muốn bạc, vàng hay áo xống của ai.
34“Chính anh em biết hai bàn tay này đã cung cấp tất cả nhu cầu cho tôi và những người cộng sự với tôi. 35Tôi đã chứng tỏ cho anh em biết phải làm lụng khó nhọc để giúp đỡ người nghèo khổ, và phải ghi nhớ lời Chúa Giê-xu: ‘Người cho có phúc hơn kẻ nhận.’ ” 36Nói xong, Phao-lô quỳ xuống cầu nguyện với họ. 37Mọi người đều khóc lớn tiếng, ôm Phao-lô hôn từ biệt. 38Họ buồn bã nhất khi nghe nói sẽ chẳng bao giờ gặp mặt ông nữa. Rồi họ tiễn ông xuống tàu.