28

Lên đảo Man-ta

1Thoát nạn xong, chúng tôi được biết đây là đảo Man-ta. 2Thổ dân tiếp đãi chúng tôi rất niềm nở. Trời đang mưa gió lạnh lẽo, họ tiếp đón chúng tôi chung quanh đám lửa lớn. 3Phao-lô nhặt củi bỏ vào lửa, một con rắn độc bị nóng bò ra, quấn quanh tay ông. 4Nhìn thấy rắn đeo quanh cánh tay Phao-lô, thổ dân bảo nhau: “Anh này đúng là kẻ sát nhân, dù khỏi chết chìm ngoài biển, lưới trời cũng không thoát được! 5Nhưng Phao-lô vất con rắn vào lửa, mà không hề hấn gì. 6Tưởng ông sẽ bị sưng phù hoặc ngã chết tức khắc, nhưng đợi lâu chẳng thấy gì, thổ dân đổi ý kiến: “Ông này là thần thánh!”
7Cạnh bãi biển là khu đất của chúa đảo Búp-liêu. Ông tiếp đãi chúng tôi thật nồng hậu trong ba ngày. 8Thân phụ Búp-liêu bị sốt và lỵ, đang nằm trên giường bệnh. Phao-lô vào thăm, cầu nguyện và đặt tay chữa lành. 9Những người đau ốm trong đảo thấy thế liền kéo nhau đến và đều được chữa lành. 10Do đó họ càng hậu đãi chúng tôi. Khi chúng tôi từ biệt ra đi, họ mang cho chúng tôi đủ mọi thức cần dùng.
11Sau ba tháng sống trên đảo, chúng tôi xuống tàu Song-nam tiếp tục cuộc hành trình. Tàu này từ Á-lịch-sơn đến đậu tại đảo Man-ta suốt mùa đông. 12Chúng tôi ghé lại Sy-ra-quy ba ngày. 13Từ đó đi vòng lên Rê-ghi-um. Ngày sau, gió nam bắt đầu thổi, nên chạy thêm một ngày nữa chúng tôi đến Bu-tô-li. 14Các anh em tín hữu tại đây mời chúng tôi ở lại một tuần lễ. Sau đó chúng tôi đến thủ đô La-mã. 15Anh em tín hữu thủ đô La-mã nghe tin, liền ra tận công trường Áp-bi-u và Ba Quán đón tiếp. Nhìn thấy anh em, Phao-lô cảm tạ Thượng Đế và tinh thần được phấn khởi. 16Đến La-mã, Phao-lô được phép ở đâu tùy ý, chỉ có một người lính canh giữ.

Phao-lô giảng dạy tại thủ đô La-mã

17Ba ngày sau, Phao-lô mời các lãnh tụ Do-thái ở thủ đô đến họp. Ông giải thích: “Thưa các anh, tôi chẳng làm điều gì phản dân hại nước, hay trái với tục lệ tổ tiên, nhưng tôi bị bắt tại Giê-ru-sa-lem và giao nộp cho người La-mã. 18Người La¬-mã xét thấy tôi không phạm tội gì đáng bị tử hình, muốn trả tự do cho tôi. 19Nhưng một số đồng bào phản đối, nên tôi buộc lòng phải khiếu nại lên Hoàng đế, chứ không phải tôi đến đây tố cáo quốc dân. 20Vì thế tôi mời các anh đến giáp mặt chuyện trò. Chính vì niềm hy vọng của nhân dân mà tôi mang xiềng xích này.”
21Họ đáp: “Chúng tôi chẳng nhận được thư từ gì từ xứ Giu-đê nói về anh, cũng chẳng có ai từ Giê-ru-sa-lem đến đây tố cáo anh cả. 22Tuy nhiên chúng tôi mong được nghe anh trình bày tín ngưỡng, vì chúng tôi biết Đạo này bị đồng bào phản đối khắp nơi.”
23Đúng kỳ hẹn, họ kéo đến đông hơn trước, họp tại nhà trọ của Phao-lô. Suốt ngày, Phao-lô giảng luận về Nước Chúa, dùng năm sách Mai-sen và các sách tiên tri thuyết minh về Chúa Giê-xu. 24Một số thính giả cảm động tin Chúa, nhưng số còn lại vẫn không tin. 25Thấy họ bất đồng ý kiến với nhau và sửa soạn ra về, Phao-lô kết luận: “Quả đúng như lời Thánh Linh đã dùng tiên tri Ê-sa phán dạy: 26‘Hãy đến nói với dân này:
Các ngươi nghe mà không hiểu, Nhìn mà không thấy.
27Vì tấm lòng chai lì,
Đôi tai nghễnh ngãng,
Và đôi mắt khép kín.
Nếu mắt họ mở ra,
Tai nghe, lòng hiểu,
Hẳn họ quay về với Ta Và Ta chữa lành cho.’
28Tôi xin loan báo cho các anh biết: ‘Đạo Cứu rỗi của Thượng Đế đã được truyền giảng cho người nước ngoài và họ sẽ tin nhận.”
30Suốt hai năm, Phao-lô trọ tại căn nhà thuê, tiếp đón tất cả những người đến thăm, 31công bố Phúc âm Nước Trời, và giảng dạy về Chúa Cứu Thế Giê-xu cách bạo dạn, không bị ai ngăn cấm.