3

Chúa ban chỉ thị

1Chúa bảo tôi: "Con loài người, hãy ăn cuốn sách Ta đưa đây, rồi đem thông điệp này cho dân Y-sơ-ra-ên." 2Tôi hả miệng ra, Ngài đưa sách cho tôi. 3Ngài phán: "Ăn sách cho đầy bụng." Tôi liền ăn, miệng cảm thấy ngọt lịm như mật ong.

4Chúa bảo: "Con loài người! Đi loan báo thông điệp Ta cho nhân dân Y-sơ-ra-ên. 5Ta không sai con đến dân tộc nói tiếng khó nghe, nhưng đến với dân Y-sơ-ra-ên, 6không phải các dân nói ngoại ngữ con không hiểu. Nếu Ta sai con đến với người nước ngoài hẳn họ sẽ nghe con. 7Nhưng dân Y-sơ-ra-ên sẽ không nghe con, cũng như họ không chịu nghe Ta, vì toàn là dân mặt dày mày dạn, cứng đầu cứng cổ. 8Ta sẽ làm cho mặt con dày dạn, trán con cứng rắn để đương đầu với họ. 9Nếu trán họ như đá lửa, Ta làm cho trán con cứng như kim cương; đừng sợ họ. Đừng sờn lòng trước những cặp mắt hung ác đó, vì họ là dân phản loạn."

10Ngài lại tiếp: "Con loài người! Lắng tai nghe Ta, tiếp nhận lời Ta vào lòng, 11rồi đến với dân tộc con, dân bị lưu đày, và loan báo: "Đây là lòi Chúa Hằng Hữu." Dù họ nghe con hay không, con cứ nói.

12Thánh Linh cất tôi lên, vinh quang Chúa rời khỏi nơi đó, tôi nghe phía sau như tiếng động đất dữ dội. 13Đó là tiếng cánh các sinh vật chạm vào nhau và tiếng các bánh xe kế cận.

14Thánh Linh cất tôi lên, đem khỏi nơi đó. Tôi ra đi, tâm hồn đắng cay, nóng nảy; bàn tay Chúa đặt nặng trên tôi. 15Tôi đến Tên-a-bíp, nơi dân Do-thái bị đày, bên bờ sông Kê-ba. Tôi ngồi chung với họ, lòng bàng hoàng suốt bảy ngày.

Cảnh cáo Y-sơ-ra-ên

16Hết bảy ngày, Chúa Hằng Hữu bảo tôi: 17“Con loài người, Ta lập con làm người chăn giữ dân Y-sơ-ra-ôn. Hãy nghe lời Ta, rồi loan báo để cảnh cáo họ. 18Khi Ta bảo kẻ ác: 'Ngươi hẳn sẽ chết!' Nếu con không chịu nói lại, không cảnh cáo cho kẻ ác ăn năn để được sống. Kẻ ác sẽ chết trong tội lỗi họ, nhưng con phải chịu trách nhiệm về huyết của họ. 19Ngược lại, nếu con cảnh cáo, nhưng kẻ ác cứ phạm tội, không chịu ăn năn; họ sẽ chết trong tội lỗi, còn con được sống, khỏi bị hình phạt. 20Một người ngay lành lìa bỏ đường công chính mà phạm tội, nếu con không cảnh cáo, Ta sẽ tiêu diệt người đó. Nó sẽ chết trong tội lỗi. Những việc công chính ngày trước không thể cứu nó, nhưng con phải chịu trách nhiệm về huyết nó. 21Tuy nhiên, nếu con cảnh cáo người công chính kia, người ấy chịu nghe lời cảnh cáo, không phạm tội: người sẽ được sống, còn con cũng được sống.

22Tay Chúa đặt trên tôi, Ngài dạy: "Con ra ngoài đồng, Ta có lời dặn bảo." 23Tôi đứng dậy, bước ra cánh đồng. Và này, tôi thấy vinh quang Chúa Hằng Hữu giống như vinh quang tôi đã thấy bên bờ sông Kê-ba, tôi liền sấp mặt xuống đất. 24Nhưng Thánh Linh vào trong tôi, nâng tôi đứng lên. Ngài bảo tôi: "Con vào nhà con, tự giam mình trong đó. 25Con sẽ bị dây trói buộc, không thể đến với nhân dân. 26Ta làm cho lưỡi con dính vào vòm miệng để con không quở trách chúng được, vì chúng là dân phản loạn. 27Nhưng khi Ta truyền thông điệp, Ta sẽ mở miệng cho con nói lại với chúng: "Đây là lời Chúa Hằng Hữu..." Người nào muốn nghe, nên lắng tai; người nào không muốn, cứ việc từ chối, vì là dân phản loạn.