29

Crơng Chiau Sang Dŏq Táq Dống Sang Toâr

1Chơ puo Davĩt pau yỗn máh cũai proai dáng neq: “Sa-lamôn con samiang cứq, la cũai Yiang Sursĩ khoiq rưoh, ma án noâng póng cớp tỡ yũah dáng sa‑ữi máh léq. Ranáq nâi la cỡt ranáq toâr lứq, yuaq tỡ cỡn ranáq táq dống yỗn cũai ỡt, ma cỡt ranáq táq dống sang yỗn Yiang Sursĩ. 2Cứq khoiq chi-chuaq dŏq máh crơng dŏq táq Dống Sang Toâr, bữn neq: Yễng, práq, sapoan, tac, aluang, tamáu kia ntâng, tamáu chĩr, cớp máh tamáu canŏ́h sa‑ữi lứq. 3Ma clữi tễ ramứh cứq khoiq chuaq dŏq ki, cứq noâng chiau práq cớp yễng la mun cứq bữm yỗn tữm ễn, yuaq cứq ayooq lứq Dống Sang Toâr Yiang Sursĩ. 4Cứq chiau yễng muoi chít hỡn tễ muoi culám tân; práq o bar culám pỗn chít tân la dŏq blom yỗn ratâng Dống Sang Toâr cỡt nêuq o, 5cớp táq ramứh canŏ́h hỡ máh cũai chiang yoc ễ táq. Ma sanua, noau tễ anhia bữn mứt pahỡm yoc ễ chiau sang crơng yỗn Yiang Sursĩ?”
6Chơ máh cũai plỡ tâng dũ sâu, máh cũai sốt tâng dũ tỗp I-sarel, máh cũai sốt tahan, máh cũai nhêng salĩq mun puo, nheq tữh alới sâng bũi pahỡm chiau crơng sang dŏq táq Dống Sang Toâr, 7bữn neq: Yễng 190 tân, práq 380 tân, sapoan 675 tân, cớp tac 3,750 tân. 8Án ca bữn tamáu moat lứq, án chiau sang tâng hỗp dŏq práq tâng Dống Sang Toâr Yiang Sursĩ. Bữn Yê-hiel tễ sâu Salơ tâng tỗp Lê-vi, án roap ĩt cớp nhêng salĩq ranáq ki. 9Máh mứt pahỡm cũai proai sâng bũi chiau sang crơng yỗn Yiang Sursĩ, cớp alới sâng bũi óh lứq bữn sa‑ữi cũai toâq chiau sang. Cớp puo Davĩt la sâng bũi ỡn tê.

Davĩt Khễn Yiang Sursĩ

10Puo Davĩt khễn Yiang Sursĩ choâng moat máh cũai toâq rôm. Án pai neq: “Ơ Yiang Sursĩ la Ncháu Yacốp achúc achiac hếq ơi! Sễq khễn sa‑ữn anhia mantái níc! 11Anhia bữn chớc sốt toâr lứq, ramứh anhia pardŏh parchia, cớp ramứh anhia o moaiq lứq, cớp anhia bữn moang chớc ang‑ữr. Dũ ramứh tâng paloŏng cớp tâng cốc cutễq nâi la khong anhia. Anhia la puo sốt nheq tữh puo. 12Sanốc ntữn cớp máh mun la toâq tễ anhia toâp; anhia bán curiaq dũ ramứh na bán rêng cớp chớc anhia bữm. Cớp têq anhia táq yỗn cũai aléq la têq cỡt sốt toâr cớp bữn ŏ́c bán rêng. 13Ma sanua Yiang Sursĩ hếq ơi! Hếq sa‑ỡn anhia cớp khễn ramứh anhia ca ang‑ữr lứq.
14“Ma cứq la noau, cớp cũai proai cứq la noau, yỗn hếq têq chiau sang crơng ntrớu yỗn anhia? Yuaq dũ ramứh la toâq tễ anhia nheq, cớp crơng hếq chiau pỡ anhia sanua la crơng anhia khoiq yỗn hếq tễ nhũang chơ. 15Tỗp hếq la samoât cũai tamoi, cũai tễ cruang canŏ́h, samoât riang máh achúc achiac hếq tê. Dỡi tamoong hếq la ariang mul chái pứt, cớp tỗp hếq tỡ têq viaq vớt tễ ŏ́c cuchĩt. 16Ơ Yiang Sursĩ la Ncháu hếq ơi! Nheq tữh tỗp hếq dững nheq crơng nâi dŏq táq Dống Sang Toâr, dŏq khễn ramứh anhia ca bráh o lứq; ma dũ crơng ki lứq toâq tễ anhia toâp cớp cỡt crơng anhia nheq. 17Ơ Yiang Sursĩ ơi! Cứq dáng anhia chim mứt pahỡm cũai dũ náq, cớp anhia bũi pahỡm cớp cũai proai ca bữn mứt sabớng o. Cứq chiau dũ ramứh nâi tễ nheq mứt pahỡm cứq. Sanua mứt cứq sâng bũi hỡr, yuaq cứq hữm proai anhia ỡt tâng ntốq nâi chiau sang crơng nheq rangứh rahỡ yỗn anhia. 18Ơ Yiang Sursĩ, anhia la Ncháu achúc achiac hếq A-praham, I-sac, cớp Yacốp ơi! Sễq anhia chuai proai anhia bữn mứt pahỡm sâng yoc ễ táq níc ranáq chiau sang, cớp chuai alới sa‑âm pacái lứq. 19Sễq anhia chuai Sa-lamôn, con samiang cứq, bữn mứt pahỡm bũi ễ táq puai dũ ranáq anhia patâp cớp ớn. Cớp sễq anhia chuai án táq Dống Sang Toâr nâi, ca cứq khoiq thrũan dŏq nheq chơ.”
20Chơ puo Davĩt ớn cũai proai neq: “Cóq anhia khễn Yiang Sursĩ la Ncháu anhia nơ!”
 Ngkíq máh cũai proai ki khễn Yiang Sursĩ, la Ncháu achúc achiac tỗp alới, dếh alới pũp crap cucốh yáng moat Yiang Sursĩ cớp puo tỗp alới.
21Toâq tangái tamái tỗp alới kiac charán chiau sang yỗn Yiang Sursĩ; moâm ki nŏ́q alới yỗn máh cũai proai cha. Tỗp alới kiac charán bốh yỗn cat lacốiq nheq sang tâng prông sang bữn neq: Ntroŏq tangcáh muoi ngin lám, cữu tôl muoi ngin lám, cớp cữu tôl con muoi ngin lám. Cớp alới dững chiau sang dếh blŏ́ng nho hỡ. 22Yuaq ngkíq, tỗp alới sâng bũi lứq tâng tangái ki, yuaq alới bữn cha nguaiq ỡt yáng moat Yiang Sursĩ.
 Nâi la trỗ bar tỗp alới pau atỡng ễ chóh Sa-lamôn yỗn cỡt puo. Nhơ ramứh Yiang Sursĩ, tỗp alới ĩt dỡq nsễng hĩng tâng plỡ Sa-lamôn, táq tếc chóh án cỡt sốt tỗp alới; cớp alới chóh Sadôc yỗn cỡt cũai tễng rit sang.
23Chơ Sa-lamôn chỗn tacu tâng cachơng puo tacu pláih loah mpoaq án; Yiang Sursĩ chóh án yỗn cỡt puo. Máh ranáq án táq pân cỡt nheq, cớp máh cũai proai tỗp I-sarel trĩh án. 24Nheq máh cũai ayững atĩ, máh cũai sốt tahan, dếh máh tỗp con samiang puo Davĩt la pruam parkhán ễ táq tanoang tapứng chóq puo Sa-lamôn. 25Yiang Sursĩ táq yỗn nheq tữh cũai I-sarel ngcŏh cớp yám noap lứq puo Sa-lamôn, cớp án táq yỗn Sa-lamôn bữn roap chớc clữi nheq tễ máh cũai canŏ́h ca cỡt puo tâng tỗp I-sarel.

Parỗm Nheq Ranáq Puo Davĩt Táq Sốt

26Puo Davĩt, con samiang Yê-sai, án cỡt sốt nheq tỗp I-sarel 27dũn pỗn chít cumo. Án cỡt sốt tâng vil Hep-rôn tapul cumo, cớp tâng vil Yaru-salem pái chít la pái cumo. 28Án cuchĩt toâq án khoiq thâu lứq chơ; án sốc bữn cớp noau yám noap lứq án. Sa-lamôn, con samiang án, chỗn cỡt puo pláih loah án. 29Máh ranáq puo Davĩt khoiq táq tễ dâu toau parsốt noau khoiq chĩc dŏq tâng pơ choâiq khong cũai tang bỗq Yiang Sursĩ pái náq ramứh neq: Samu-ễl, Nathan, cớp Cát. 30Ranáq chĩc dŏq ki, la chĩc atỡng tễ ranáq Davĩt cỡt sốt, án bữn chớc maléq; cớp nheq ranáq ca khoiq cỡt cớp án, cớp tâng tỗp I-sarel, cớp tâng dũ cruang ca ỡt mpễr ki.