10

Y-Jêhu Ƀư Rai Ngih Y-Ahap

1Pônây, ta ƀon Samari, geh pơh jê̆t nuyh kon buklâu Y-Ahap. Pôri Y-Jêhu chih săm ƀŭt njuăl ma phung kôranh chiă uănh ƀon Jesrêel ta Samari, jêng phung bu bŭnh buranh, jêh ri phung Nai nti phung kon klâu Y-Ahap, lah: 2"Aƀaơ ri tơlah săm ƀŭt aơ tât ma khân may, yorlah phung kon buklâu kôranh khân may gŭ ndrel ma khân may; jêh ri geh ndrel khân may âk ndeh seh, seh ndơ tâm lơh, jêh ri âk rplay ƀon geh pôih nâp, 3săch nơm ueh lơn jêh ri geh nau khư lơn tâm phung kon buklâu kôranh khân may, jêh ri dơm păng ta sưng hađăch mbơ̆ păng, jêh ri tâm lơh hom yor ngih kôranh khân may." 4Ƀiălah khân păng klach hâu ngăn ngên, jêh ri lah: "Aơ bar hê hađăch nây mâu dơi râl ôh ta năp păng, pôri mâm he dơi tôm rdâng?" 5Pô nây phung kôranh chiă uănh ngih hađăch ndrel ma kôranh ƀon, phung buranh, jêh ri phung nai nti phung kon bu klâu hađăch njuăl bâr ma Y-Jêhu, lah: "Hên jêng phung oh mon may, jêh ri hên mra ƀư lĕ nau may ntĭnh ma hên. Hên mâu mra njêng du huê hađăch ôh. Ƀư hom tĭng nâm nau may mĭn ueh." 6Păng chih đŏng sămƀŭt rơh bar ma khân păng, lah: "Tơlah khân may gŭ mpeh ma gâp, jêh ri tơlah khân may kâp tông gâp, ăn khân may koh trôko sŏk bôk phung kon buklâu kôranh khân may, jêh ri văch ma gâp ôi taơ ta Ƀon Jesrêel tâm mông aơ." Phung kon buklâu hađăch, pơh jê̆t nuyh, gŭ ndrel ma bunuyh lư n'găr tâm ƀon, phung mât rong khân păng. 7Tơlah sămƀŭt nây tât ma khân păng, khân păng nhŭp phung kon buklâu hađăch jêh ri nkhĭt lơi khân păng, pơh jê̆t nuyh, dơm bôk khân păng tâm bĭ, jêh ri njuăl bôk nây ma Y-Jêhu ta ƀon Jesrêel. 8Tơlah nơm mbơh tât jêh ri mbơh ma păng, "bu djôt leo jêh bôk phung kon buklâu hađăch, "păng lah: "Ăn khân may bun bôk nây bar mbŭch ta ntŭk mpông pêr kŏ tât ôi." 9Tât ang ôi păng luh du jêh ri gŭ nsrâng, jêh ri lah ma lĕ rngôch phung ƀon lan, "Khân may jêng sŏng ngăn. Gâp yơh nơm nchră jêh gay ƀư ma kôranh gâp, jêh ri nkhĭt lơi păng; ƀiălah mbu nkhĭt lĕ rngôch phung aơ? 10Pônây, aƀaơ ri, ăn gĭt rah vah ngăn pô aơ: tâm nau Yêhôva hŏ lah ma ngih Y-Ahap mâu mra geh ôh du nau mâu mra ăn tât tĭng nâm Brah Ndu ngơi; nau nây Yêhôva ngơi jêh di ma ngih Y-Ahap, yorlah Yêhôva ƀư jêh nau păng hŏ ngơi ma oh mon păng Y-Êli." 11Pôri Y-Jêhu nkhĭt lĕ rngôch phung hôm e tâm ngih Y-Ahap, tâm ƀon Jesrêel. Lĕ rngôch phung bu klâu lư n'găr phung mĭt jiăng, phung kôranh ƀư brah păng, kŏ tât mâu hôm geh du huê hôm ma păng.
12Pônây, Y-Jêhu dâk, hăn tât ƀon Samari. Tơlah păng tât đăch ndưp phung rmăk biăp rŏ trong, 13mâp phung oh nâu Y-Ahasia, hađăch Yuda, lah pô aơ: "Mbu moh khân may?" Khân păng plơ̆ lah: "Hên jêng oh nâu Y-Ahasia, hên hăn khâl phung kon bu klâu hađăch jêh jêh ri phung kon buklâu hađăch bu ur." 14Y-Jêhu lah, "Nhŭp rêh hom khân păng." Bu nhŭp rêh khân păng, jêh ri nkhĭt khâl ôbăl tâm ntu brŏng ta ƀon Bet-Êket, puăn jê̆t ma bar nuyh, jêh ri păng mâu om chalơi du huê bunuyh tâm phung khân păng.
15Tơlah khân păng du dâk tă bơh nây, Y-Jêhu tâm mâp đah Y-Jônadap, kon buklâu Y-Rekap văch tâm mâp đah păng; păng mbah ma păng jêh ri lah: "Nuih n'hâm may jêng răp jăp ma gâp lĕ, nâm bu nuih n'hâm gâp răp jăp ma may?
  Y-Jônadap plơ̆ lah: "Nanê̆ ngăn, "Y-Jêhu lah: "Tơlah pônây, yơr ti may ma gâp." Y-Jônadap yơr ti ma păng, Y-Jêhu ăn păng hao kalơ ndeh seh ndrel păng.
16Păng lah, "Văch hom ndrel jêh ri uănh nau gâp srôih nsram ma Yêhôva." Pôri păng ăn ôbăl hao ncho kalơ ndeh păng. 17Tơlah păng hŏ tât ta ƀon Samari, păng nkhĭt lĕ rngôch phung hôm ma ngih Y-Ahap tĭng nâm nau Yêhôva hŏ lah jêh ma Y-Êli.

Y-Jêhu Ngroh Lơi Nau Bu Yơk Mbah Ma Brah Baal

18Y-Jêhu rgum lĕ rngôch phung ƀon lan jêh ri lah ma khân păng, "Y-Ahap pah kan ma brah Baal djê̆ dơm; ƀiălah Y-Jêhu mra pah kan ma păng âk djê̆. 19Pônây aƀaơ, rgum hom ma gâp phung nơm mbơh lor brah Baal, phung oh mon yơk mbah ma păng, jêh ri lĕ rngôch phung ƀư brah păng. Lơi ăn roh du huê, yorlah gâp geh du nau ƀư brah toyh gay nhhơr ma brah Baal. Mbu nơm mâu tât, mâu mra rêh ôh." Ƀiălah Y-Jêhu ƀư nau nây ma nau ndơm gay ƀư rai phung yơk mbah ma brah Baal. 20Y-Jêhu ntĭnh, "Prăp hom du nau tâm rƀŭn ma nau yơk ma brah Baal." Pôri bu mbơh nau tâm rƀŭn nây, 21jêh ri Y-Jêhu prơh bunuyh hăn lam n'gor Israel; lĕ rngôch phung yơk mbah ma brah Baal văch tât; khân păng văch tât da dê mâu geh ôh du huê mâu văch tât. Khân păng lăp tâm ngih brah Baal bêng bôl aơ kŏ bôl ri.
22Y-Jêhu lah ma phung nơm mât jrô prăp bok ao, "Bơk hom bok ao ma lĕ rngôch phung yơk mbah ma brah Baal." Pôri păng djôt leo bok ao nây ma khân păng. 23Jêh ri Y-Jêhu lăp tâm ngih brah Baal ndrel ma Y-Jônadap kon buklâu Y-Rekap, jêh ri păng lah ma phung yơk mbah ma brah Baal, "Uănh treng hom ăn nanê̆, mâu lah ta aơ gĭt geh lĕ bunuyh pah kan ma Yêhôva ta nklang khân may, ƀiălah kanŏng ma phung yơk mbah ma brah Baal nây dơm." 24Jêh ri khân păng lăp gay nhhơr ndơ ƀư brah jêh ri ndơ nhhơr gŭch.
 Pônây, Y-Jêhu dơm pham jê̆t nuyh buklâu moch padih jêh ri lah: "Bunuyh ăn klaih du huê tâm phung gâp jao ma ti khân may, nơm nây mra roh nau rêh păng."
25Tơlah păng ƀư ăn lôch jêh nau nhhơr ndơ nhhơr gŭch; Y-Jêhu lah ma phung gak jêh ri kôranh tahan, "Lăp nkhĭt hom khân păng; lơi ăn du huê klaih ôh." Pôri, khân păng nkhĭt khân ôbăl ma mpiăt đao. Jêh nây phung gak jêh ri phung kôranh tahan mƀăr lơi khân păng padih jêh ri lăp tâm trôm jrô ngih brah Baal. 26Khân păng ngluh lơi gâng kra ngih brah Baal jêh ri su lơi păng. 27Khân păng rơih gâng kra brah Baal jêh ri ngih brah Baal, jêh ri njêng păng ntŭk ek chrach tât ma nar aơ.
28Pônây yơh, Y-Jêhu ăn roh brah Baal bơh phung Israel. 29Ƀiălah Y-Jêhu mâu chalơi ôh nau tih Y-Jêrôbôam, kon buklâu Y-Nêbat, nau nây păng nsŭk jêh ma phung Israel rup kon ndrôk miah tâm ƀon Bêthel jêh ri ƀon Dan. 30Yêhôva lah ma Y-Jêhu, 'Yorlah may ƀư ueh jêh tâm nau may ăn n'hêl nanê̆ nau jêng sŏng ta năp măt gâp, jêh ri ƀư jêh ma ngih Y-Ahap tĭng nâm lĕ nau tâm nuih n'hâm gâp, phung kon buklâu may ta rnôk rơh puăn mra gŭ ta sưng hađăch Israel." 31Ƀiălah Y-Jêhu mâu njrăng ôh gay chuat hăn tâm nau vay Yêhôva Brah Ndu Israel ma lĕ nuih n'hâm păng. Păng mâu chalơi ôh bơh nau tih Y-Jêrôbôam, nau nây păng nsŭk jêh phung Israel.
32Tâm rnôk nây Yêhôva ntơm koh n'hŭch rnoh bri phung Israel, gâp ma Y-Hasael dơi đah khân păng lam n'gor bri Israel; 33ntơm bơh dak krong Yurdan rlet mpeh palơ, jêh ri n'gor bri Galaat, phung Gat, phung Ruben, jêh ri phung Manasê, ntơm bơh ƀon Arôer dăch rlŭng dak krong Arnôn, nâm bu ntĭt n'gor Galaat jêh ri n'gor Basan.

Y-Jêhu Khĭt

34Nau kan Y-Jêhu ƀư, jêh ri lĕ nau păng ƀư, jêh ri lĕ nau katang păng bu hŏ chih da dê jêh tâm ndrom sămƀŭt Nau Rêh Jêng ma. Phung Hađăch Israel. 35Pôri Y-Jêhu khĭt hăn gŭ ndrel ma phung chô che păng, jêh ri bu tâp păng tâm ƀon Samari. Y-Jôacha, kon buklâu păng, chiă uănh thoi păng. 36Y-Jêhu chiă uănh ma phung Israel bar jê̆t ma pham năm ta ƀon Samari.