20

Crĩt Cỡt Sốt Tâng Cutễq Nâi Muoi Ngin Cumo

1Moâm ki, cứq hữm muoi noaq ranễng Yiang Sursĩ sễng tễ paloŏng. Ranễng ki yống cachữo tễ ntốq pống sarloac. Cớp án yống muoi ntreh sái-sô cuti lứq. 2Án cỗp ngưoc tuang ca ariang cusân tễ mbŏ́q. Ngưoc tuang ki sốt máh yiang sâuq, cớp án bữn ramứh yiang Satan. Ranễng ki chŏ́q yiang Satan toâq sái-sô nheq muoi ngin cumo. 3Ranễng Yiang Sursĩ ki apŏ́ng yiang Satan tâng pống sarloac, cớp án cloaih khâm lứq ntốq ki. Ngkíq, yiang Satan tỡ têq raphếq noâng cũai nheq muoi ngin cumo. Vớt muoi ngin cumo noau acláh yiang Satan, ma noau tỡ bữn acláh án dũn.
4Vớt ki, cứq hữm sa‑ữi cachơng ariang cachơng puo tacu. Alới ca tacu tâng cachơng bữn chớc dŏq rablớh máh cũai. Cớp cứq hữm máh raviei cũai khoiq chĩuq cuchĩt, cỗ tian alới atỡng ŏ́c pĩeiq tễ Yê-su cớp parnai o tễ Yiang Sursĩ. Alới tỡ bữn sang charán pla tỡ la rup charán ki. Cớp alới tỡ bữn bữn tếc charán ki tâng caliac alới tỡ la tâng atĩ alới. Alới ki khoiq tamoong loah chơ, cớp alới cỡt sốt parnơi cớp Crĩt nheq muoi ngin cumo. 5Ma máh cũai canŏ́h ca khoiq cuchĩt, alới tỡ yũah tamoong loah toau vớt muoi ngin cumo ki. Trỗ nâi la trỗ muoi yỗn cũai ca khoiq cuchĩt bữn tamoong loah. 6Bốn lứq cớp o lứq máh cũai ca tamoong loah trỗ muoi. Alới tỡ bữn cuchĩt noâng trỗ bar, yuaq alới cỡt cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ cớp Crĩt, cớp alới bữn cỡt sốt parnơi cớp Crĩt nheq muoi ngin cumo.

Yiang Satan Cỡt Pê

7Toâq muoi ngin cumo ki khoiq vớt chơ, noau acláh yiang Satan tễ án ỡt tũ. 8Chơ án pỡq raphếq sĩa máh cũai dũ cruang cũai tâng cốc cutễq nâi. Noau dŏq ramứh máh cruang cũai ki la Coc cớp Macoc. Yiang Satan, án parỗm máh cruang cũai yỗn pỡq rachíl. Clứng lứq cũai ki! Sa‑ữi hỡn tễ ŏ́c chũah tâng tor dỡq mưt. 9Alới pỡq pláh dũ ntốq tâng cốc cutễq nâi. Cớp alới ỡt chũop máh cũai ca puai ngê Yiang Sursĩ tâng vil Yaru-salem. Ma bữn ũih sễng tễ paloŏng pupứt nheq alới. 10Chơ noau apŏ́ng sĩa yiang Satan ca raphếq máh cũai, tâng pống sarloac. Ỡt tâng ntốq ki, ũih cớp mữ blữ níc. Tâng ntốq ki bữn chơ charán pla cớp án ca táq nan tang bỗq Yiang Sursĩ. Alới ki chĩuq tỗiq bap lứq cu rangái cu sadâu, toau sốt dỡi lơi cumo.

Rablớh Tâng Tangái Parsốt

11Moâm ki, cứq hữm muoi lám cachơng cloc toâr lứq ca puo dốq tacu. Cớp cứq hữm án ca tacu tâng cachơng ki. Cutễq cớp paloŏng lúh yáng moat án, chơ tỡ bữn noau hữm noâng. 12Cớp cứq hữm máh cũai khoiq cuchĩt, dếh cũai toâr cớp cũai cớt, alới tayứng yáng moat cachơng puo tacu. Chơ noau pớh máh tâm saráq. Ma bữn muoi tâm saráq ễn noau pớh bữn ramứh dũ náq cũai ca bữn tamoong mantái. Chơ án ca tacu tâng cachơng ki rablớh dũ náq cũai ca khoiq cuchĩt, puai loah ranáq alới khoiq táq, ariang noau khoiq chĩc dŏq tâng máh tâm saráq ki. 13Chơ dỡq mưt culáh loah dũ náq cũai ca cuchĩt tâng dỡq. Ntốq cũai cuchĩt ỡt culáh loah dũ náq cũai ỡt ngki. Cớp máh ping cumuiq culáh loah dũ náq cũai ca ỡt tâng ki. Chơ Yiang Sursĩ rablớh dũ náq cũai puai loah máh ranáq alới khoiq táq. 14Moâm ki, noau apŏ́ng ŏ́c cuchĩt cớp ntốq cũai cuchĩt ỡt tâng pống sarloac, la ntốq bữn ũih blữ mantái níc. Noau dŏq ntốq ki la ramứh Ntốq Cuchĩt Trỗ Bar. 15Cũai aléq ma tỡ bữn bữn ramứh án tâng tâm saráq noau chĩc ramứh cũai bữn tamoong mantái, ki noau apŏ́ng cũai ki tâng pống sarloac.