18

Nau Buay Nau Gŭ Ngau Mâu Di

1Yêhôva lah ma Y-Môis: 2"Lah hom ma phung ƀon lan Israel. Gâp jêng Yêhôva Brah Ndu khân may. 3Lơi khân may ƀư ôh nâm bu khân păng ƀư tâm n'gor Êjipt, n'gor khân păng gŭ jêh, jêh ri lơi khân may ƀư, nâm bu khân păng ƀư tâm n'gor Kanaan, ma n'gor nây gâp njŭn khân may. Lơi khân may hăn tĭng ndô̆ nau vay khân păng ôh. 4Ăn khân may ƀư tĭng nâm nau gâp ntăm jêh ri ndjôt prăp nau vay gâp jêh ri hăn tĭng nâm nau nây. Gâp jêng Yêhôva Brah Ndu khân may. 5Yor nây ăn khân may ndjôt prăp nau vay gâp jêh ri nau gâp ntăm; ƀư pô nây bunuyh mra dơi rêh. Gâp jêng Yêhôva.
6Lơi ăn du huê tâm phung khân may hăn dăch ôh ta du huê jêng mpôl băl păng gay pơk uănh nau rih hôk bu. Gâp jêng Yêhôva. 7Lơi pơk uănh nau rih hôk mbơ̆ khân ay may ôh, jêng nau rih hôk me may. Păng jêng me may, lơi pơk uănh nau rih hôk păng ôh. 8Lơi ta pơk uănh nau rih hôk ur mbơ̆ may, nau nây jêng nau rih hôk mbơ̆ may. 9Lơi pơk uănh nau rih hôk oh, ruh may ôh kon bu ur mbơ̆ may, mâu lah kon bu ur me may, gĭt lah bu deh jêh tâm ngih mâu lah ta ntŭk êng. 10Lơi pơk uănh nau rih hôk kon bu ur kon may mâu lah kon bu ur, kon bu ur may yorlah nau rih hôk khân păng jêng nau rih hôk may nơm. 11Lơi pơk uănh nau rih hôk kon bu ur ur mbơ̆ may deh tă bơh mbơ̆ may, yorlah păng jêng oh ruh may. 12Lơi pơk uănh nau rih hôk oh ruh may ôh; păng jêng ndŭl mpôl dăch đah mbơ̆ may. 13Lơi pơk uănh nau rih hôk oh nur me may ôh, yorlah khân păng jêng ndŭl mpôl dăch đah me may. 14Lơi pơk uănh ma nau rih hôk oh nâu mbơ̆ may ôh, nâm bu ntĭt lơi hăn ta ur păng ôh; păng jêng me yơ may. 15Lơi pơk uănh nau rêh hôk ƀăn may ôh; păng jêng ur kon bu klâu may. Lơi pơk uănh nau rih hôk păng ôh. 16Lơi pok uănh nau rih hôk ur oh nâu may ôh; păng jêng nau rih hôk oh nâu may. 17Lơi pơk uănh nau rih hôk ma du huê bu ur nđâp kon bu ur păng ôh. Lơi sŏk ôh kon bu ur tâm gŭ đah kon bu klâu păng mâu lah kon bu ur ma kon bu ur păng gay pơk uănh nau rih hôk khân păng. khân păng jêng ndŭl mpôl dăch; nau nây jêng ƀai. 18Lơi sŏk oh nur ur may ŭch nsônh nay tâm pit, pơk uănh nau rih hôk păng dôl ur may hôm rêh.
19Lơi hăn dăch du huê bu ur ŭch pơk uănh nau rih hôk păng dôl păng ƀơ̆ nah bŭt. 20Lơi bêch đah ur phung chiau meng may ôh, jêh ri ƀư ƀơ̆ may nơm đah păng. 21Lơi ăn ôh du huê tâm phung kon may ŭch jao păng ăn ŭnh sa ma brah Môlôk, yor nây may ƀư ƀơ̆ amoh Brah Ndu may. Gâp jêng Yêhôva. 22Lơi bêch ôh đah du huê bu klâu tâm ban ma du huê bu ur; nau nây jêng nau Yêhôva tâm rmot. 23Lơi bêch đah du mlâm mpa gay ƀư ƀơ̆ may nơm đah păng, mâu lĕ ăn du huê bu ur jao păng nơm ma du mlâm mpa gay bêch ndrel; nau nây jêng nau rlau nau vay.
24Lơi ƀư ƀơ̆ may nơm ma du mlâm mpa nây ôh, yorlah ma lĕ rngôch mpa nây phung mpôl băl gâp nsot ta năp khân may ƀư ƀơ̆ jêh khân păng nơm; 25jêh ri n'gor jêng ƀơ̆ jêh, yor nây gâp tâm rmah jêh nau kue khân păng, jêh ri n'gor hok rmal jrih jêh phung ƀon lan păng. 26Ƀiălah ăn khân may djôt prăp nau vay gâp jêh ri nau gâp ntăm jêh ri mâu ƀư ôh du ntil nau gâp tâm rmot nây, gĭt lah bunuyh ƀon lan mâu lah bu năch gŭ jưh ƀât lât ta nklang khân may. 27(yorlah lĕ rngôch nau gâp tâm rmot nây phung bunuyh n'gor nây ƀư jêh, phung gŭ lor ma khân may, yor nây n'gor nây jêng ƀơ̆ jêh); 28klach lah n'gor mra hok jrih khân may tơ lah khân may ƀư ƀơ̆ păng, nâm bu păng hok jrih lơi jêh mpôl băl gŭ jêh lor ma khân may. 29Yorlah mbu phung mra ƀư du ntil tâm nau gâp tâm rmot nây, bu mra ƀư rai lơi khân păng bơh phung ƀon lan khân păng. 30Pô ri djôt prăp hom nau gâp ntăm mâu ƀư ôh du ntil tâm nau vay gâp tâm rmot nây bu ƀư jêh lor ma khân may, jêh ri mâu ƀư ƀơ̆ khân may nơm ma nau nây ôh. Gâp jêng Yêhôva Brah Ndu khân may.