17

Nau Koh Ntâu Jêng Nau Tâm Mbên Ma Nau Tâm Rnglăp

1Tơ lah Y-Abram geh sĭn jât ma sĭn năm, Yêhôva tâm mpơl ma Y-Abram, lah ma păng: "Gâp Jêng Brah Ndu Nơm Geh Lĕ Nau Brah, hăn hom ta năp gâp jêh ri ăn may jêng nơm mâu geh nau bu dơi nduyh ôh. 2Gâp mra ƀư nau tâm rnglăp đah may, jêh ri gâp mra ăn bĭk phung kon sau may âk ngăn." 3Y-Abram chŭn măt ta neh, jêh ri Brah Ndu ngơi đah păng, lah: 4"Aơ, nau tâm rnglăp gâp ƀư đah may, may mra jêng mbơ̆ ma âk phung ntil mpôl băl. 5Bu mâu mra rnha amoh may Y-Abram ôh, ƀiălah amoh may mra jêng Y-Abraham; yorlah gâp njêng jêh may mbơ̆ ma âk phung ndŭl mpôl. 6Gâp mra ăn ma may geh âk kon sau, jêh ri gâp mra ngluh phung mpôl băl tă bơh may, jêh ri phung hđăch mra luh tă bah may. 7Gâp mra ƀư nâp nau tâm rnglăp gâp đah may jêh ri đah phung kon sau may ma kăndơ̆ tâm lĕ rnôk khân păng, jêng nau tâm rnglăp n'ho ro, ŭch jêng Brah Ndu ma may jêh ri ma phung kon sau may kăndơ̆, lĕ n'gor Kanaan mra jêng ndơ may n'ho ro; jêh ri gâp mra jêng Brah Ndu khân păng." 9Brah Ndu lah ma Y-Abraham: "Bi may, ăn may ndjôt prăp nau gâp tâm rnglăp, may jêh ri phung kon sau may kăndơ̆; ăn lĕ rngôch phung bu klâu khân may dơn nau koh ntâu. 11ăn khân may siăt ntâu ta chiông ndơ chrach (cho) bu klâu khân may, jêh ri nau nây mra jêng nau tâm mbên ma nau gâp tâm rnglăp đah khân may. 12Ăn khân may koh ntâu ăp nơm bu klâu ta nar tal pham jêh bu deh ma păng. Ăn khân may ƀư nau aơ tâm lĕ rngôch rnôk, đơ phung deh tâm ngih, mâu lah đơ phung bu rvăt ma prăk tă bơh phung bu năch mâu jêng kon may nơm ôh. 13Bu mra koh ntâu mbu nâm bu deh tâm ngih may, jêh ri mbu nâm bu rvăt ma prăk. Pô ri nau gâp tâm rnglăp mra tâm mpơl tâm săk jăn may jêng nau tâm rnglăp n'ho ro. 14Ăp nơm bu klâu mâu geh koh ntâu ôh tâm săk jăn păng bu mra nkhĭt lơi păng bơh phung ƀon lan păng; păng rlau jêh nau gâp tâm rnglăp.
15Brah Ndu lah ma Y-Abraham: "Bi H'Sarai ur may, may mâu mra hôm rnha amoh păng H'Sarai ôh, ƀiălah amoh păng amoh jêng H'Sara. 16Gâp mra ăn nau ueh uĭn ma păng; păng mra jêng mê̆ ma âk phung ntil mpôl bunuyh; phung hđăch ma phung mpôl băl mra luh tă bơh păng." 17Jêh ri Y-Abraham chŭn măt ta neh. Păng gơm, lah tâm nuih n'hâm păng: "Dơi lĕ deh du huê kon tă tâm nơm geh jêh du rhiăng năm? Dơi lĕ H'Sara ntreo, nơm geh jêh sĭn jât năm?' 18Y-Abraham lah ma Brah Ndu: "Ơ, ăn Y-Ismaêl gŭ rêh ta năp may." 19Brah Ndu lah: "Mâu, ƀiălah H'Sara ur may, mra deh du huê kon bu klâu ma may, jêh ri ăn may tâm amoh păng Y-Isăk; gâp mra ƀư nâp nau gâp tâm rnglăp đah may jêng nau tâm rnglăp n'ho ro ma phung kon sau păng kăndơ̆. 20Bi ma Y-Ismaêl, gâp tăng nau may lah jêh. Aơ, gâp mra ăn nau ueh uĭn ma păng, jêh ri gâp mra ăn bĭk phung kon sau păng âk ngăn. Păng mra jêng mbơ̆ ma jât ma bar nuyh kon hađăch, jêh ri gâp mra ăn păng du mpôl băl toyh.
21Ƀiălah nau gâp tâm rnglăp gâp mra ƀư nâp đah Y-Isăk nơm H'Sara mra deh ma may tâm yăn aơ năm ntaơ." 22Tơ lah lôch nau ngơi đah Y-Abraham, Brah Ndu hao du bơh Y-Abraham. 23Jêh ri Y-Abraham sŏk Y-Ismaêl kon bu klâu păng, nđâp ma lĕ rngôch phung dĭk bu deh jêh tâm ngih păng, jêh ri lĕ rngôch phung rvăt jêh ma prăk păng, ăp nơm bu klâu tâm phung ngih Y-Abraham, jêh ri păng koh ntâu tâm nar nây đŏng, tĭng nâm Brah Ndu ntăm jêh ma păng. 24Y-Abraham geh sĭn jât ma sĭn năm tơ lah bu koh ntâu păng. 25Y-Ismaêl bu koh ntâu tâm rnôk păng jât ma pe năm. 26Nar nây lĕ Y-Abraham jêh ri Y-Ismaêl kon bu klâu păng păng dơn nau koh ntâu. 27Jêh ri lĕ rngôch phung bu klâu bu deh tâm ngih păng, nđâp phung bu rvăt ma prăk bơh phung bu năch dơn dadê nau koh ntâu ndrel ma păng.