49

Nau Mbơh Lor Y-Yakôb Ăn Ma Phung Kon Bu Klâu Păng

1Y-Yakôb kuăl phung kon bu klâu păng jêh ri lah: "Tâm rƀŭn hom khân may, gay ma gâp dơi mbơh ma khân may nau mra tât tâm rnôk kandơ̆.
2Tâm rƀŭn hom khân may, iăt hom, Ơ phung kon bu klâu Y-Yakôb rkêng hom tôr khân may ma Israel mbơ̆ khân may.
3Ơ Y-Ruben, may jêng kon bôk rah, nuih n'hâm katang gâp, jêh ri play lor nau nđôr gâp, toyh lơn tâm nau yơk jêh ri tâm nau katang.
4May jêng tâm ban ma dak rbuh, may mâu mra jêng toyh lơn ôh, yorlah may hăn lâng săk jêh ta sưng bêch mbơ̆ may, may ƀư ƀơ̆ jêh păng, may hăn lâng săk jêh ta sưng bâch gâp!
5Y-Simêôn jêh ri Y-Lêvi jêng oh nâu khân păng dŏng đao gưm ŭch ƀư nau ƀai.
6Ơ huêng gâp, lơi tâm rnglăp ôh đah phung khân păng, yorlah tâm nau khân păng ji nuih khân păng nkhĭt jêh bunuyh, tâm nau khân păng rjil, khân păng koh jêh jâng jon ndrôk.
7Rtăp rak lơi nau khân păng ji nuih, yorlah nau nây ƀai; rtăp rak lơi nau khân păng ji nuih, yorlah nau nây iơh! Gâp mra rlak khân păng tâm phung Y-Yakôb, jêh ri mprơh khân păng tâm phung Israel,
8Ơ Y-Yuda, phung oh nâu may mra tâm rnê ma may; ti may mra ƀư ma trôko phung rlăng may; phung kon bu klâu mbơ̆ may mra păn mbah ta năp may.
9Y-Yuda jêng du huê yau mŭr; Ơ nâu, may hăn ncho jêh bơh ndơ may sa hêk. Păng păn păng rmơch nâm bu du mlâm yau mŭr, nâm bu du huê me yau mŭr, mbu janh rlay păng?
10Mâng hđăch mâu mra du bơh Y-Yuda ôh, mâu lĕ mâng kanuăk chiă uănh du bơh ta nklang jâng păng, kŏ nơm jêng khư ma ndơ nây tât; jêh ri ma păng yơh phung ƀon lan mra tông bâr.
11Păng mra kât kon seh bri păng ta tơm play kriăk ƀâu, jêh ri kât kon seh bri păng ta n'gĭng tơm play kriăk ƀâu ueh lơn. Păng pih bok ao păng tâm dak play kriăk ƀâu, jêh ri pih ao mbâl păng tâm mham play kriăk ƀâu.
12Măt păng mra jêng chăng ma dak play kriăk ƀâu, jêh ri sêk păng mra nglang ma dak toh ndrôk.
13Y-Sabulôn mra gŭ ta kơh dak mƀŭt; păng mra jêng ntŭk âk mlâm kumpăn jưh, n'har neh păng mra tât dăch ƀon Sidôn.
14Y-Isakar jêng du mlâm seh bri katang gŭ rmơch vah vang ndrung biăp.
15Păng saơ jêh ntŭk rlu ueh, jêh ri n'gor jêng ueh. Păng ƀư kuăt săng nglik păng gay anh ndơ jâk, jêh ri jêng dĭk pah kan nchâp.
16Dan mra phat dôih ma phung ƀon lan păng, tâm ban ma nguay tâm phung mpôl băl Israel.
17Y-Dan mra jêng du mlâm bêh njŏ trong, du mlâm bêh rmâng njŏ trong jê̆, chôk ndơl jâng seh, kŏ nơm ncho seh tŭp ta trong.
18Gâp gŭ kâp nau may tâm rklaih, Ơ Yêhôva.
19Phung sŏk pit mra ƀư ma Y-Gat, ƀiălah păng lĕ mra sŏk pit tĭng phung nây.
20Y-Aser mra sa ndơ sông sa ueh, păng mra ăn ndơ sông sa ueh khư ma hđăch.
21Y-Naptali jêng du mlâm jun me klaih jêh, păng deh kon ueh.
22Y-Yôsep jêng du n'gĭng play âk, du mlâm n'gĭng play âk ta tu dak;
 n'gĭng păng mra rlau n'gar.
23Phung pănh na tâm lơh đah păng,
 rjăng hăr ma păng jêh ri ƀư mhĭk ma păng;
24Ƀiălah na khân păng hôm e dăng,
 nting tur khân păng hôm nâp ma ti Nơm Brah Y-Yakôb,
  ma Amoh Rmăk Biăp, Lŭ phung Israel.
25Ma Brah Ndu mbơ̆ may, nơm kơl may,
 Ma Nơm Geh Lĕ Nau Brah, nơm ăn nau ueh uĭn ma may,
 nau ueh uĭn bơh trôk kalơ nau ueh uĭn bơh dak jru tâm dâng,
 nau ueh uĭn bơh toh jêh ri ndŭl.
26Nau mât ton bơh mbơ̆ may jêng toyh lơn ma nau mât ton bơh yôk gŭ n'ho ro, play bơh mbon gŭ n'ho ro,
 mra gŭ ta kalơ bôk nơm tâm nkhah jêh bơh phung oh nâu păng.
27Y-Bênjamin jêng du mlâm mpa so bri vay hêk sa, ta ôi păng sa mpa păng nhŭp, jêh ri ta mhaơ păng tâm pă ndơ păng pit."
28Lĕ phung aơ jêng phung jât ma bar mpôl băl Israel; jêh ri pô nây nau mbơ̆ khân păng ngơi tơ lah păng mât ton ma phung nây.
 Păng ăn ma ăp nơm phung nây nau mât ton khư ma êng êng nơm.

Nau Khĭt Y-Yakôb Jêh Ri Nau Bu Tâp Păng

29Y-Yakôb ntăm ma khân păng jêh ri lah: "Gâp mra khĭt, hăn gŭ ndrel ma phung che gâp. Tâp hom gâp ndrel ma phung che gâp tâm trôm yôk tâm mir Y-Êprôn bunuyh Hitit, 30tâm trôm yôk ta mir Makpêla, palơ Mamrê tâm n'gor Kanaan, ntŭk Y-Abraham rvăt jêh ndrel ma mir bơh Y-Êprôn bunuyh Hitit gay geh ntŭk môch. 31Ta nây bu tâp jêh Y-Abraham jêh ri H'Sara ur păng. Ta nây lĕ bu tâp jêh Y-Isăk jêh ri H'Rêbêka ur păng; jêh ri ta nây lĕ gâp tâp jêh H'Lêa. 32Mir jêh trôm yôk ta nây bu rvăt jêh bơh phung Hitit."
33Tơ lah lôch Y-Yakôb ntăm ma phung kon bu klâu păng, păng plơ̆ lâng săk ta sưng bêch, jêh ri tăch n'hâm, jêh ri hăn gŭ ndrel ma phung che păng.