134

Nau Phung Gak Măng Mât Ton

 Nau phung hăn nsong ta ƀon kloh ueh mprơ
1Aơ, mât ton hom ma Yêhôva, lĕ rngôch khân may phung oh mon Yêhôva, phung gŭ tâm ngih Yêhôva dôl măng.
2Yơr hom ti khân may bah ntŭk kloh ueh,
 Jêh ri mât ton hom ma Yêhôva.
3Dăn ma Yêhôva ăn nau ueh lăng ma khân may bơh ƀon Siôn;
 Păng yơh nơm rhăk trôk jêh ri neh ntu.