134

Klei Phung Gak Mlam Mpŭ Mni

Klei phung hiu nao kơ ƀuôn doh jăk mmuñ.
  1Mpŭ mni bĕ kơ Yêhôwa, Ơ jih jang diih phung dĭng buăl Yêhôwa,
   phung dôk mă bruă hlăm sang Yêhôwa êjai mlam.
  2Yơr bĕ kngan diih phă anôk doh jăk,
   leh anăn mpŭ mni bĕ kơ Yêhôwa.
  3Akâo kơ Yêhôwa brei klei jăk jĭn kơ diih mơ̆ng ƀuôn Siôn;
   ñu yơh pô hrih adiê leh anăn lăn ala.