31

1Vào trung tuần tháng 5, năm thứ 11(từ khi vua Giê-hô-gia-kin bị lưu đày), Chúa Hằng Hữu phán bảo tôi:

2“Con loài người! Hãy nói với Pha-ra-ôn, và dân Ai-cập rằng: Các ngươi lớn mạnh giống như ai? 3Như nước A-sy-ri ngày trước, giống cây bá hương tại Li-ban cành lá rậm rạp che bóng mát, ngọn vươn cao lên đến mây xanh. 4Rễ đâm sâu xuống các mạch nước ngầm dưới đất, nên cây lớn tốt và đem nước cho cây cối chung quanh. 5Cây cao hơn tất cả các cây khác. Cây tươi tốt, cành lá rập rạp nhờ các mạch nước dưới đất. 6Chim chóc làm tổ trên cành, và dưới tàn cây, thú vật sinh con và các dân tộc lớn đến cư ngụ. 7Thân lớn cành dài thật xinh đẹp, nhờ rễ cây đâm sâu xuống mạch nước. 8Cây này cao hơn các cây bá hương trong vườn Thượng Đế, cây linh sam cũng không sánh được nhánh nó, cây hạt dẻ không bằng cành nó. Không cây nào trong vườn Thượng Đế tươi đẹp bằng nó. 9Ta ban cho nó vẻ tươi tốt xinh đẹp, nên tất cả cây cối tại Ê-đen đều ghen tị.

10Do đó, Chúa Hằng Hữu phán: "Vì nó vươn cao, ngọn lên đến mây và sinh lòng kiêu, ngạo, 11nên Ta phó nó vào tay một nước hùng cường, nước này sẽ hủy diệt nó vì tội ác nó. Chính Ta sẽ đốn nó ngã. 12Quân đội nước ngoài, sự kinh hoàng của các dân tộc, sẽ đốn nó ngã xuống nằm dài trên mặt đất. Nhánh cây gãy rơi khắp núi non, thung lũng, sông ngòi. Dân cư dưới bóng nó sẽ bỏ đi. 13Chim chóc sẽ đến rỉa rói nó, và thú rừng đến nằm trên cành lá. 14Như thế, sẽ chẳng có cây nào còn kiêu ngạo, vươn ngọn lên tận mây xanh, chẳng có loài cây có rễ đâm sâu xuống nước nào dám cất ngọn lên cao. Chúng nó đều bị kết án tử hình, cùng với những kẻ kiêu ngạo, đi xuống vực sâu."

15Chúa Hằng Hữu phán: "Ngày nó xuống Âm phủ, Ta sẽ khiến đại dương than khóc, các dòng nước lớn bị ngăn chặn. Ta sẽ mặc áo tang cho Li-ban và cây cối Li-ban khóc lóc. 16Ta sẽ làm các dân tộc rúng động khi nghe tiếng nó ngã, vì Ta sẽ ném nó xuống với những kẻ giống như nó. Mọi cây cối Ê-đen, những cây tươi tốt nhất của Li-ban, những cây có rễ đâm sâu xuống nước đều được an ủi nơi Âm phủ khi thấy nó cũng vào đó. 17Những kẻ bị gươm giết sẽ cùng xuống Âm phủ với nó, là những dân tộc liên minh đã sống dưới bóng nó. 18Ngươi được vinh quang và vĩ đại giống cây nào tại Ê-đôm? Ngươi sẽ bị ném xuống âm phủ cùng với các cây Ê-đen. Ngươi sẽ ở chung với những dân ngươi khinh bỉ, bị giết bằng gươm. Đây là số phận của Pha-ra-ôn và nhân dân Ai-cập," Chúa Hằng Hữu phán vậy.