12

Chúa của ngày lễ

1Một hôm, nhằm ngày thứ bảy -lễ Cuối tuần của người Do-thái -Chúa Giê-xu và các môn đệ đi ngang qua đồng lúa mì. Các môn đệ đói nên hái bông lúa, vò ăn.
2Các thầy Biệt-lập nhìn thấy, liền phàn nàn với Chúa: “Môn đệ của Thầy làm thế là trái luật! Không được hái lúa vào ngày thứ bảy!”
3Chúa Giê-xu đáp: “Các ông chưa đọc chuyện vua Đa-vít và các bạn đồng hành bị đói sao? 4Vua vào trong Đền thờ ăn bánh thánh dành riêng cho các thầy tế lễ, và chia cho các bạn cùng ăn. Việc ấy chẳng trái luật sao? 5Các ông cũng chưa đọc sách luật Mai-sen nói về các thầy tế lễ phục vụ trong Đền thờ phải làm việc ngày thứ bảy mà không mắc tội sao? 6Tôi cho các ông biết, tại đây có Đấng cao trọng hơn Đền thờ. 7Nếu các ông hiểu ý nghĩa câu Thánh kinh:
‘Ta chăng muốn sinh tế, lễ vật,
Ta chỉ muốn lòng nhân từ’
hẳn các ông không còn lên án người vô tội.
8Vì Chúa Cứu Thế cũng là Chúa của ngày lễ.”

Người teo tay

9Chúa Giê-xu đến hội trường, 10gặp một người bị teo bàn tay. Người ta hỏi Chúa: “Chữa bệnh trong ngày thứ bảy có hợp pháp không?” Họ muốn gài bẫy để tố cáo Ngài. 11Chúa Giê-xu đáp: “Nếu chiên của các ông bị rơi xuống hố trong ngày lễ, các ông có tìm cách cứu nó lên ngay hôm ấy không? 12Con người còn quý trọng hơn chiên biết bao! Phải, làm việc thiện trong ngày lễ là hợp pháp!” 13Rồi Chúa bảo người teo tay: “Con xòe bàn tay ra!” Anh vâng lời, bàn tay teo liền được lành như tay kia.
14Các thầy Biệt-lập bỏ về, họp nhau để tìm mưu giết Chúa.

Đầy tớ của Thượng Đế

15Chúa Giê-xu biết ý định họ, nên rời khỏi hội trường. Dân chúng kéo nhau theo Chúa rất đông. Ngài chữa lành mọi người bệnh 16và bảo họ đừng cho người khác biết về Ngài.
17Việc ấy xảy ra đúng theo lời tiên tri Ê-sa:
18“Đây là Đầy tớ Ta, được Ta lựa chọn,
Là Người Ta yêu quý, làm Ta thỏa lòng.
Ta sẽ đổ Thánh Linh trên Người,
Người sẽ xét xử các dân tộc.
19Người sẽ chẳng tranh giành, kêu la,Cũng chẳng lớn tiếng ngoài đường phố.
20Người sẽ chẳng tiêu diệt kẻ yếu
Cũng chẳng dập tát hy vọng mong manh
Cho đến lúc Người đưa công lý đến cuộc toàn thắng
21Danh Người sẽ là nguồn hy vọng cho mọi dân tộc.”

Chúa thắng Quỷ vương

22Người ta mang đến Chúa Giê-xu một người bị quỷ ám, đã câm lại mù. Được Chúa chữa lành, người ấy liền nói và thấy được. 23Dân chúng kinh ngạc bảo nhau: “Ông này chắc là Chúa Cứu Thế!”
24Nhưng các thầy Biệt-lập bảo: “Ông ấy dùng quyền của Quỷ vương để đuổi quỷ.”
25Biết dụng ý của họ, Chúa giảng giải: “Một quốc gia chia rẽ phải bị tiêu diệt. Một thành phố hay một gia đình chia rẽ cũng không thể bền vững.
26“Nếu Sa-tan đuổi Sa-tan thì nước nó bị chia rẽ và tự tiêu diệt. 27Nếu tôi nhờ quyền năng Sa-tan để đuổi quỷ, môn đệ các ông sẽ nhờ quyền năng nào? Chính họ sẽ xét xử các ông. 28Nhưng nếu tôi nhờ Thánh Linh của Thượng Đế để đuổi quỷ, thì Nước Trời đã đến với các ông rồi! 29Không ai vào nhà một người chủ nô cường bạo để giải phóng đám nô lệ mà trước hết không trói người ấy lại. Nếu không thắng Sa-tan, không ai đuổi quỷ sứ của nó được. 30Ai không hợp tác với tôi là chống lại tôi, ai không quy tụ quanh tôi se bị phân tán.
31,32“Mọi tội lỗi và lời phạm thượng của loài người đều có thể được tha thứ, ngay cả lời xúc phạm Chúa Cứu Thế; nhưng ai xúc phạm đến Thánh Linh sẽ chẳng bao giờ được tha, dù trong đời này hay đời sau.”

Xem quả biết cây

33“Nhờ xem quả mà biết cây. Cây lành sinh quả lành, cây độc sinh quả độc. 34Loài rắn độc kia! Gian ác như các ông làm sao nói được lời ngay thẳng trong sạch? Vì do những điều chất chứa trong lòng mà miệng nói ra. 35Người tốt do lòng thiện mà nói ra lời lành; người xấu do lòng ác mà nói ra lòi dữ. 36Đến ngày Phán xét cuối cùng, mọi người phải khai hết những lời vô ích mình đã nói. 37Lời nói sẽ định đoạt số phận mỗi người. Do lời nói người này được tha bổng; cũng do lời nói, người kia bị kết tội.”

Dấu lạ Giô-na

38Một hôm, các thầy dạy luật và Biệt-lập đến thưa với Chúa Giê-xu: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn xem Thầy làm dấu lạ.”
39Chúa Giê-xu đáp: “Thế hệ gian ác vô đạo này đòi xem dấu lạ, nhưng dấu lạ Giô-na cũng đủ rồi. 40Như Giô-na đã nằm trong bụng cá ba ngày ba đêm, tôi sẽ vào lòng đất ba ngày ba đêm. 41Đến ngày Phán xét, dân Ni-ni-ve sẽ đứng lên buộc tội thế hệ này. Vì khi Giô-na cảnh cáo, họ đã ăn năn lìa bỏ tội ác, quay về Thượng Đế. Nhưng tại đây có Đấng lớn hơn Giô-na mà dân này không chịu ăn năn! 42Đến ngày Phán xét, Nữ hoàng Sê-ba sĩ đứng lên buộc tội thế hệ này, vì bà đã từ một nước xa xăm đến nghe lời lẽ khôn ngoan của vua Sa-lô-môn, nhưng tại đây có Đấng lớn hơn Sa-lô-môn mà chẳng ai muốn nghe!

Quỷ trở về lòng ác

43-45“Thế hệ gian ác này giống như người bị quỷ ám. Khi quỷ ra khỏi, liền đến vùng khô khan tìm nơi an nghỉ nhưng không tìm được. Quỷ tự nhủ: ‘Ta sẽ trở về với nạn nhân cũ.’ Lúc trở lại, thấy tấm lòng người ấy dọn dẹp sạch sẽ, nhưng vẫn còn vô chủ, quỹ liền rủ bảy quỷ khác độc ác hơn, cùng vào chiếm cứ tấm lòng ấy. Vậy người ấy lâm vào tình trạng bi thảm hơn trước.”

Mẹ và anh em Chúa

46Chúa Giê-xu đang giảng dạy dân chúng, mẹ và các em Ngài đến đứng bên ngoài muốn nói chuyện với Ngài. 47Nghe báo cáo, 48Chúa hỏi: “Ai là mẹ ta? Ai là em ta?” 49Ngài chỉ các môn đệ: “Đây là mẹ và anh em ta! 50Vì tất cả những người làm theo ý muốn Cha ta trên trời đều là anh em, chị em và mẹ ta.”