4

Chiến thắng Sa-tan

1Sau đó, Thánh Linh đưa Chúa Giê-xu vào sa mạc xứ Giu-đê cho quỷ Sa-tan cám dỗ. 2Chúa nhịn ăn suốt bốn mươi ngày bốn mươi đêm nên Ngài đói. 3Sa-tan liền đến cám dỗ: “Thầy cứ hóa đá thành bánh mà ăn, có thế mới chứng tỏ Thầy là Con Thượng Đế!”
4Nhưng Chúa Giê-xu đáp: “Thánh kinh chép: ‘Người ta sống không phải chỉ nhờ cơm, nhờ bánh, nhưng nhờ vâng theo mọi lời Thượng Đế phán dạy.’ ” 5Sa-tan liền đưa Chúa Giê-xu đến thành Giê-ru-sa-lem, đặt Ngài trên nóc Đền thờ. 6Nó xúi giục: “Muốn chứng tỏ Thầy là Con Thượng Đế, Thầy cứ lao mình xuống đi! Vì Thánh kinh chép: ‘Thượng Đế sẽ sai thiên sứ đưa tay nâng đỡ con, cho chân con khỏi váp vào đá.’ ” 7Chúa Giê-xu đáp: “Thánh kinh bảo: ‘Đừng dại dột thử thách Chúa là Thượng Đế ngươi.’ ”
8Tiếp đó, Sa-tan đem Chúa Giê-xu lên đỉnh núi cao, chỉ cho Ngài các nước vinh quang rực rỡ khắp thế giới. 9Nó quyến rủ: “Thầy chỉ cần quỳ gối lạy tôi, tôi sẽ cho Thầy tất cả!”
10Chúa quở: “Lui đi Sa-tan! Vì Thánh kinh dạy: ‘Ngươi chỉ thờ lạy Chúa là Thượng Đế ngươi, và chỉ phục vụ Ngài mà thôi.’ ”
11Sa-tan liền rút lui, và các thiên sứ đến phục vụ Chúa.

Bắt đầu truyền giảng Phúc âm

12Được tin Giăng bị tù, Chúa Giê-xu lìa xứ Giu-đê về thành Na-xa-rét xứ Ga-li-lê. 13Ngài lại rời Na-xa-rét, đến ngụ tại thành Ca-bê-nam bên bờ biển Ga-li-lê, cạnh vùng Sa-bu-lôn và Nép-ta-li. 14Việc xảy ra đúng như lời tiên tri Ê-sai: 15“Đất Sa-bu-lôn và Nép-ta-li, cạnh bờ biển, bên kia sông Giô-đanh Là miền Ga-li-lê có nhiều người nước ngoài cư trú.
16Dân vùng ấy đang ngồi trong bóng tối đã thấy Ánh sáng chói lòa,
Đang ở trong tử địa âm u bỗng được Ánh sáng chiếu soi.”
17Từ đó, Chúa Giê-xu bắt đầu giảng dạy: “Hãy ăn năn tội lỗi, quay về Thượng Đế, vì Nước Trời gần đến!”

Các môn đệ đầu tiên

18Một hôm, Chúa đang đi ven bờ biển Ga-li-lê, gặp hai anh em Si-môn Phê-rơ và Anh-rê đang thả lưới đánh cá, vì họ làm nghề chài lưới. 19Chúa gọi: “Các con hãy theo ta! Ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.” 20Họ liền bỏ cả lưới chài, đi theo Chúa.
21Đi khỏi đó một quãng, Chúa thấy hai anh em Gia-cơ và Giăng, con trai Xê-bê-đi, đang ngồi vá lưới với cha trên thuyền. Chúa gọi hai anh em. 22Họ lập tức bỏ thuyền, từ giã cha mình, đi theo Chúa.

Chúa chữa bệnh

23Chúa Giê-xu đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các hội trường, công bố Phúc âm Nước Trời và chữa lành mọi bệnh tật cho nhân dân. 24Danh tiếng Chúa đồn qua bên kia biên giới Ga-li-lê, lan khắp xứ Sy-ri, đến nỗi nhân dân đem tất cả người đau yếu đến với Ngài. Bất cứ bệnh tật gì, điên cuồng, tê liệt hay quỷ ám, Chúa đều chữa lành cả. 25Đoàn dân đông đảo từ xứ Ga-li-lê, mười thành phố miền Đông Nam. thủ đô Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê và miền Đông sông Giô-đanh kéo nhau đi theo Chúa.