28

Ngôi mộ trống không

1Sáng Chúa nhật, trời mới rạng đông, Ma-ri Mặc-lan và Ma-ri mẹ Gia-cơ đi thăm mộ Chúa. 2Bỗng nhiên, có trận động đất dữ dội: một thiên sứ của Chúa từ trời giáng xuống, lăn tảng đá khỏi cửa mộ và ngồi lên trên. 3Mặt thiên sứ sáng như chớp nhoáng, áo trắng như tuyết. 4Bọn lính canh run rẩy khiếp sợ, trở nên bất động như xác chết.
5Thiên sứ bảo: “Đừng sợ, tôi biết các bà tìm Chúa Giê-xu, Đấng đã chịu đóng đinh trên cây thập tự. 6Nhung Chúa không ở đây đâu. Ngài sống lại rồi, đúng như lời Ngài nói. Hãy đến xem chỗ Chúa đã nằm 7và lập tức đi báo tin cho các môn đệ biết Chúa đã sống lại! Hiện nay Chúa đi trước lên xứ Ga-li-lê đi gặp các môn đệ Ngài tại đó. Xin các bà ghi nhớ!”

Chúa gặp hai nữ môn đệ

8Họ vừa sợ vừa mừng, vội vàng ra khỏi mộ, chạy đi báo tin cho các môn đệ.
9Nhưng thình lình họ gặp Chúa Giê-xu. Thấy Ngài chào mừng, họ liền đến gần, ôm chân Chúa và thờ lạy Ngài. 10Chúa Giê-xu bảo: “Đừng sợ! Các con cứ đi báo tin mừng cho các anh em ta để họ lên xứ Ga-li-lê họp mặt với ta.”

Các cấp lãnh đao Do-thái phao tin dối

11Trong khi hai bà về thành phố, bọn lính canh cũng chạy đi báo cáo mọi việc cho các thầy trưởng tế. 12Họ họp kín với các trưởng lão rồi cho bọn lính thật nhiều tiền 13và dặn: “Các anh cứ phao tin rằng giữa đêm, các anh đang ngủ, bọn môn đệ đã lẻn vào lấy trộm xác Giê-xu. 14Nếu vụ này tới tai tổng trấn, chúng ta sẽ tìm cách giải thích để các anh khỏi bị liên lụy.” 15Bọn lính nhận tiền và làm theo chỉ thị. Đến ngày nay, giữa vòng dân Do-thái, người ta vẫn còn nghe lời đồn đãi đó.

Chúa từ giã các môn đệ

16Mười một sứ đồ đến xứ Ga-li-lê, lên ngọn núi Chúa Giê-xu đã hẹn. 17Vừa thấy Chúa, họ đều quỳ xuống thờ lạy Ngài, nhưng một vài người còn nghi ngờ. 18Chúa đến gần các môn đệ, ân cần dặn bảo: “Tất cả uy quyền trên trời dưới đất đều giao về tay ta. 19Vậy, các con hãy đi dìu dắt tất cả các dân tộc làm môn đệ ta, làm báp-tem cho họ nhân danh Cha, Con và Thánh Linh, 20và dạy họ vâng giữ mọi mệnh lệnh ta! Chắc chắn ta ở với các con luôn luôn, từ nay cho đến ngày tận thế!”