43

Kanŏng Yêhôva Jêng Nơm Tâm Chuai

1Ƀiă lah aƀaơ aơ pô aơ Yêhôva lah: nơm rhăk jêh khân may, Ơ phung Yakôb, jêh ri nơm njêng khân may, Ơ phung Isarael: "Lơi klach ôh, yor lah gâp chuai jêh khân may; gâp kuăl jêh khân ma amoh khân may nơm, khân may jêng ndơ gâp. 2Tơ lah khân may rgăn dak, gâp mra gŭ ndrel ma khân may, jêh ri tơ lah khân may rgăn dak krong, khân may mâu mra ngâm ôh. Tơ lah khân may hăn tâm ŭnh păng mâu mra su khân may ôh, mpiăt ŭnh mâu lĕ păng hŭt khân may. 3Yor lah gâp jêng Yêhôva, Brah Ndu khân may. Nơm Kloh Ueh phung Isarael, Nơm Tâm Rklaih khân may. Gâp ăn jêh bri Êjipt jêng ndơ tâm chuai khân may, bri Êthiôpi jêh ri bri Sêba jêng rnoh tâm chuai 4Yor lah khân may jêng khlay jêh ri geh nau yơk ta năp măt gâp, jêh ri yor lah gâp rŏng ma khân may, gâp mra ăn phung bunuyh jêng rnoh tâm chuai khân may, jêh ri phung ƀon lan jêng ndơ tâm chuai nau rêh khân may. 5Lơi klach ôh, yor lah gâp gŭ ndrel ma khân may; gâp mra njŭn phung kon sau khân tă bơh lơ, jêh ri gâp mra tâm rƀŭn khân tă bơh dâng. 6Gâp mra lah ma mpứ yôk. 'Ăn hom; jêh ri ma rđŭng, lơi kuan prăp ôh.' Njŭn leo hom phung kon bu klâu gâp văch tă bơh ngai, jêh ri phung kon bu ur gâp bơh bôl dŭt bri neh 7ăp nơm mbu nâm bu kuăl ma amoh gâp, phung gâp rhăk jêh ma nau chrêk rmah gâp, phung gâp njêng jêh."
8Njŭn leo hom phung ƀon lan chieh măt ƀiă lah ăt geh măt, jêh ri phung tĭk ăt geh tôr? 9Lĕ rngôch phung ndŭl mpôl bunuyh tâm rƀŭn ndrel n'grŭp, jêh ri phung ƀon lan gŭ tâm rƀŭn. Mbu tâm phung khân păng dơi mbơh lor nau aơ, jêh tâm mpơl ma he nau tât rnôk lor? Ăn khân păng njŭn phung ƀư ngăn gay bu dơi kơp khân păng sŏng, jêh ri ăn khân păng gŭ iăt jêh ri lah: "Nau nây ngăn yơh." 10Yêhôva lah: "Khân may jêng phung mbơh ngăn ma gâp, jêh ri oh mon gâp săch jêh, gay ma khân păng dơi gĭt năl jêh ri chroh ma gâp, jêh ri gĭt rbăng gâp jêng Yêhôva yơh. Lor ma gâp mâu mâp geh brah êng ôh, mâu mra geh lĕ pakơi gâp. 11Gâp, gâp yơh Yêhôva, rlau ma gâp mâu hôm geh nơm êng tâm rklaih ôh. 12Gâp mbơh jêh, gâp tâm rklaih jêh, jêh ri gâp tâm mpơl jêh, gâp nơm yơh mâu geh ôh brah bu năch ta nklang khân may; khân may jêng phung mbơh ngăn ma gâp." 13Yêhôva lah: Gâp jêng Brah Ndu jêh ri bơh rnôk n'ho ro gâp jêng Brah Ndu yơh; mâu geh nơm dơi tâm rklaih bơh ti gâp ôh. Gâp pah kan, jêh ri mbu nâm dơi tâm rgâl nau nây?"
14Pô aơ Yêhôva lah: Nơm Tâm Chuai khân may, Nơm Kloh Ueh phung Isarael, "Yor khân may yơh gâp mra njuăl bu hăn ta ƀon Babilôn, jêh ri têk leo phung Babilôn jêng phung du, tâm kŭmpăn khân păng rŏng jêh. 15Gâp jêng Yêhôva, Nơm Kloh Ueh khân may, nơm rhăk phung Isarael, hađăch khân may." 16Pô aơ Yêhôva lah: Nơm ƀư jêh du ntŭk trong tâm dak mƀŭt, du ntŭk rlong tâm dak klŏng brah, 17nơm ngluh ndeh jêh ri seh, phung tahan jêh ri phung kâp kơl. Khân păng tŭp ndrel n'grŭp, khân păng mâu hôm dơi dâk ôh, khân păng khĭt jêh tâm ban ma bu khôm ŭnh jrêng: 18"Lơi hôm kah gĭt ôh ma ndơ rnôk lor, mâu lĕ mĭn ma ndơ rnôk ơm. 19Aơ, gâp gŭ ƀư du nau mhe, aƀaơ aơ păngluh; khân păng mâu gĭt rbăng hĕ nau nây? Gâp mra ƀư du ntŭk trong tâm bri hŏng, gâp mra ăn dak krong hoch tâm bri rdah. 20Lĕ rngôch mpa bri mra yơk ma gâp, so bri jêh ri sĭm ôtrus, yor lah gâp ăn dak tâm bri hŏng, jêh ri dak krong hoch tâm bri rdah, gay ăn dak nhêt ma phung ƀon lan gâp săch jêh, 21Phung ƀon lan gâp njêng jêh ma gâp nơm, gay ma khân păng dơi mbơh nau tâm rnê ma gâp.
22Ƀiă lah khân may mâu mâp kuăl mbơh sơm ma gâp ôh, Ơ phung Yakôb; jêh ri khân may rgănh jêh đah gâp, Ơ phung Isarael. 23Khân may mâu nhhơr ôh ma gâp biăp khân may, jêng mpa nhhơr gŭch, mâu lĕ khân may yơk ma gâp ma mpa khân may ƀư brah. Gâp mâu mâp ƀư jâk khân may ma mpa nhhơr ôh mâu lĕ mâp ƀư rgănh khân may su ndơ n'hôl ƀây kah. 24Khân may mâu mâp rvăt rpu ma gâp ma prăk ôh, mâu lĕ mâp khân may ƀư mpay gâp ma ngi mpa khân may ƀư brah. Ƀiă lah khân may ƀư jâk gâp ma nau tih khân may, khân may ƀư rgănh jêh gâp ma nau kue khân may. 25"Gâp, gâp yơh jêng nơm jut lơi nau khân may rlau nau vay yor amoh gâp, jêh ri gâp mâu mra kah gĭt ôh ma nau tih khân may. 26Kah gĭt hom ma gâp, ăn he tâm dun ndrel n'grŭp; tâm mpơl hom nau khân may mĭn nau khân may sŏng srăng. 27Mbơ̆ khân may saơm ri ƀư tih jêh, jêh ri phung tâm tang khân may rlau jêh nau vay gâp. 28Yor nây gâp mra ƀư ƀơ̆ phung kôranh jrô kloh ueh, gâp jao phung Yakôb ma nau ƀư rai, jêh ri phung Isarael ma nau bu suai rak.