PHI-LÊ-MÔN

1Phao-lô, người tù của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và Ti-mộ-thư, một anh em trong Chúa
Kính gửi anh Phi-lê-môn thân yêu, người bạn đồng sự của tôi,
2Đồng kính gửi chị Hà-phi và anh Hà-chí, chiến hữu của tôi, và Hội thánh họp tại nhà anh.
3Cầu xin Thượng Đế, Cha chúng ta và Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ân phúc và bình an cho anh em.

Đức tin và tình yêu thương của Phi-lê-môn

4Anh Phi-lê-môn thân mến, mỗi khi cầu nguyện, tôi nhắc đến anh và luôn cảm tạ Thượng Đế của tôi. 5Vì tôi thường nghe nói về tình yêu thương của anh đối với tất cả con dân Thượng Đế và đức tin anh đã đặt trong Chúa Giê-xu. 6Mỗi khi anh chia sẻ đức tin với người khác, cầu Chúa cho lời nói anh tác động sâu xa trong lòng họ, khi họ thấy những điều tốt đẹp Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thực hiện trong đời sống anh. 7Lòng yêu thương của anh đã đem lại cho tôi nhiều an ủi, vui mừng. Anh đã sưởi ấm lòng của tất cả con dân Chúa.

Yêu cầu tiếp đón Ô-nê-sim

8Vì thế, dù tôi có quyền nhân danh Chúa Cứu Thế bảo anh làm việc này, 9nhưng vì tình yêu thương, thiết tưởng tôi yêu cầu anh là hơn. Tôi, Phao-lô — người bạn già của anh đang bị tù vì Chúa Cứu Thế Giê-xu — 10chỉ yêu cầu anh giúp Ô-nê-sim là con tôi trong Chúa, vì tôi đã dìu dắt nó đến với Chúa giữa khi tôi mắc vòng lao lý. 11Trước kia đối với anh, nó thật là vô dụng nhưng nay đã thành người hữu ích cho cả anh và tôi.
12Tôi sai Ô-nê-sim về với anh, như đem cả tấm lòng tôi gửi cho anh. 13Tôi muốn giữ nó ở đây với tôi để nó thay anh giúp việc tôi trong lúc tôi bị lao tù vì Phúc âm. 14Nhưng tôi không muốn làm gì khi chưa được anh đồng ý. Trái lại, tôi muốn để anh tình nguyện thì đẹp hơn. 15Có lẽ Ô-nê-sim đã xa anh một thời gian ngắn, để trở về với anh mãi mãi, 16không phải làm nô lệ như ngày trước, nhưng đã trở thành đứa em thân yêu của anh. Ô-nê-sim thân thiết với tôi nên đối với anh lại càng thân yêu hơn nữa, theo cả tình người lẫn tình huynh đệ trong Chúa.
17Vậy nếu anh xem tôi là bạn thân, hãy đón tiếp Ô-nê-sim như chính mình tôi. 18Nếu nó đã gây thiệt hại gì cho anh, hay còn mắc anh món nợ nào, xin anh cứ tính cho tôi. 19Đây, chính tay tôi viết câu này: “Tôi, Phao-lô, sẽ trả lại cho anh đủ số.” Dĩ nhiên, dù tôi không nhắc nhở, anh cũng không quên anh còn mắc tôi món nợ “cải tử hoàn sinh!”
20Anh thân mến, vì cớ Chúa, hãy dành cho tôi ân huệ đó, để khích lệ lòng tôi, một người anh em trong Chúa.
21Viết mấy dòng này, tôi biết chắc chắn không những anh sẽ làm điều tôi yêu cầu, mà còn làm hơn nữa. 22Đồng thời, xin anh dọn sẵn phòng trọ cho tôi vì tôi hy vọng Thượng Đế sẽ nhậm lời cầu nguyện của tất cả các tín hữu và cho tôi sớm được tự do trở về với anh em.

Lời chào

23Ê-pháp-ra gửi lời thăm anh. Anh ấy cùng bị giam cầm với tôi vì truyền giảng Chúa Cứu Thế Giê-xu. 24Mác, A-ri-tạc, Đê-ma và Lưu-ca là các bạn đồng sự của tôi cũng xin gửi lời chào thăm anh.
25cầu xin ân phúc của Chúa Cứu Thế Giê-xu đầy tràn tâm linh anh!
Thân kính,
Phao-lô