CỔ LINH (II)

1

1Phao-lô, được Thượng Đế tuyển chọn làm sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, cùng với Ti-mộ-thư,
Kính gửi Hội thánh của Chúa tại Cổ- linh và tất cả anh em tín hữu thánh thiện xứ Hy-lạp.
2Cầu xin Thượng Đế, Cha chúng ta và Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ân phúc và bình an cho anh em.

Thần An ủi

3Trước hết tôi xin ca ngợi Thượng Đế, Cha của Chúa Giê-xu chúng ta; Ngài là Cha Từ ái và Thần An ủi. 4Ngài đã an ủi chúng tôi trong mọi cảnh gian nan, khốn khổ. Nhờ niềm an ủi của Chúa, chúng tôi có thể an ủi anh em đang gặp gian khổ. 5Chúng ta càng chịu khổ đau vì Chúa Cứu Thế bao nhiêu, Ngài càng an ủi, phấn khởi chúng ta bấy nhiêu.
6Chúng tôi chịu gian khổ để anh em được an ủi và cứu rỗi. Còn khi chúng tôi được an ủi, anh em lại thêm phấn khởi để nhẫn nại chịu đựng gian khổ như chúng tôi. 7Chúng tôi hy vọng vững vàng, vì biết anh em đã dự phần gian khổ, tất nhiên cũng dự phần an ủi.
8Thưa anh em, thiết tưởng anh em nên biết nỗi gian khổ của chúng tôi tại Tiểu Á. Chúng tôi bị áp lực nặng nề quá mức, không còn hy vọng sống nữa. 9Chúng tôi cảm thấy như bị lên án tử hình, nên không dám cậy mình, chỉ biết ủy thác mọi việc trong tay Chúa, vì Ngài có quyền ‘cải tử hoàn sinh.’ 10Ngài đã giải cứu chúng tôi khỏi sự chết khủng khiếp. Chúng tôi tin chắc Ngài sẽ tiếp tục giải cứu chúng tôi giữa các hiểm nghèo trùng điệp. 11Xin cầu thay cho chúng tôi để Chúa cho chúng tôi được an toàn, và anh em cũng sẽ vì chúng tôi cảm tạ ân lành của Chúa khi Ngài nhậm lời cầu nguyện của anh em.

Chương trình hoạt động của Phao-lô

12Chúng tôi vui mừng vì có thể chân thành xác nhận: chúng tôi đã đối xử cách trong sạch và ngay thẳng với mọi người, nhất là với anh em. Chúng tôi không dùng thuật xử thế khôn khéo của con người, nhưng hoàn toàn nhờ ân phúc Chúa. 13Chúng tôi không viết cho anh em điều gì cao kỳ khó hiểu; mỗi lời chúng tôi đều rõ ràng, chân thật. Ước mong anh em hiểu được lòng chúng tôi. 14Dù nay chỉ hiểu chúng tôi được đôi phần, nhưng đến ngày Chúa Giê-xu trở lại, anh em sẽ hiểu rõ và tự hào về chúng tôi, cũng như chúng tôi tự hào về anh em.
15,16Vì tín nhiệm anh em, nên trước đây tôi dự định ghé thăm anh em trên đường qua Ma-xê-đoan. Đến khi trở về, tôi sẽ dừng lại thăm anh em lần nữa. Như thế, tôi có hai dịp chia sẻ ân phúc của Chúa cho anh em, rồi anh em sẽ tiễn tôi lên đường sang xứ Giu-đê. 17Nhưng chương trình này chưa thực hiện được. Vậy có phải tôi là người mâu thuẫn hoặc xử sự theo lối người thế gian, nghĩ có nói không, nghĩ không nói có? 18Thưa không! Như Thượng Đế Thành tín, lời nói chúng tôi chẳng lật lừa, gian dối.
19Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Thượng Đế — Đấng mà Si-la, Ty-mộ-thư và tôi truyền giảng cho anh em — chẳng bao giờ mâu thuẫn, bất nhất; trong Ngài chỉ có sự chân thật. 20Ngài đã thực hiện mọi lời hứa của Thượng Đế; nhờ Ngài, chúng ta cùng nói: “Thành tâm sở nguyện!”, và đồng thanh ca ngợi Thượng Đế. 21Thượng Đế cho chúng tôi với anh em đứng vững trong Chúa Cứu Thế, bổ nhiệm chúng tôi truyền giảng Phúc âm. 22Ngài cũng đóng ấn trên chúng tôi, ban Thánh Linh vào lòng để bảo đảm mọi điều Ngài hứa ban cho chúng tôi.
23Xin Thượng Đế làm chứng cho tôi, sở dĩ tôi chưa đến Cổ-linh thăm anh em vì muốn anh em khỏi bị khiển trách nặng nề. 24Không phải chúng tôi định chi phối đức tin anh em, — vì anh em đứng vững nhờ đức tin — nhưng chúng tôi muốn đem lại cho anh em niềm hoan hỉ.