TÊ-SA-LONG-CA (I)

1

1Phao-lô, Si-la và Ti-mộ-thư
Kính gửi Hội thánh tại Tê-sa-long ca, là Hội thánh của Thượng Đế, Cha chúng ta và của Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Cầu chúc anh em hằng hưởng được ân phúc và bình an!

Niềm tin của tín hữu Tê-sa-long-ca

2Chúng tôi luôn cảm tạ Thượng Đế vì tất cả anh em, nhắc đến anh em trong giờ cầu nguyện. 3Mỗi khi hầu chuyện Thượng Đế, Cha trên trời, chúng tôi không bao giờ quên công việc anh em thực hiện do đức tin, những thành quả tốt đẹp do tình yêu thương và lòng nhẫn nại đợi chờ Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại.
4Thưa anh em, chúng tôi biết Thượng Đế đã yêu thương tuyển chọn anh em. 5Vì chúng tôi công bố Phúc âm cho anh em, không phải với lời nói suông nhưng với quyền năng Thánh Linh và niềm tin quyết. Ngay nếp sống chúng tôi cũng giúp anh em hiểu rõ Phúc âm. 6Anh em đã theo gương chúng tôi và theo gương Chúa. Giữa lúc vô cùng gian khổ, anh em đã tiếp nhận Đạo Chúa với niềm vui trong Thánh Linh. 7Anh em làm gương cho tất cả tín hữu trong xứ Ma-xê-đoan và Hy-lạp. 8Đạo Chúa từ nơi anh em đã vang dội khắp nơi, không những trong hai xứ ấy. Mọi người đều biết rõ lòng anh em tin kính Thượng Đế, nên chúng tôi không cần nhắc đến. 9Họ thường kể: anh em tiếp đón nồng hậu sứ giả Phúc âm, lìa bỏ thần tượng, trở về phụng sự Thượng Đế, Chân Thần hằng sống, 10và kiên tâm đợi chờ Con Ngài từ trời trở lại; vì Chúa Giê-xu đã phục sinh và cứu chúng ta khỏi cơn đoán phạt tương lai.