GIĂNG (III)

1Tôi, trưởng lão Giăng,
Kính gửi anh Gai-út quý mến trong Chúa.
2Thưa anh,
Tôi cầu nguyện cho anh được mọi việc tốt đẹp, cho thể xác anh được khỏe mạnh như tâm linh anh.
3Tôi rất vui mừng vì gặp mấy anh em ghé thăm cho biết anh có nếp sống thanh khiết, chân thật. 4Được nghe những tin mừng ấy về các tín hữu mình đã dìu dắt đến với Chúa, thật không có gì vui hơn.

Tiếp rước các đầy tớ Chúa

5Thưa anh, các nhà truyền giáo ghé qua nơi anh đều được anh tiếp đãi nồng hậu dù anh chưa từng quen biết. 6Họ đến đây kể cho Hội thánh biết về các công tác bác ái của anh. Tôi rất hài lòng nghe anh tiễn chân họ cách hào sảng. Đó là một nghĩa cử tốt đẹp trước mặt Chúa. 7Họ ra đi vì Chúa, không nhận thức ăn, quần áo, tiền bạc gì của người đời. 8Chúng ta nên tiếp đãi những người ấy để dự phần phục vụ và truyền bá Chân lý.

Tránh gương xấu

9Tôi đã gửi Hội thánh một bức thư vắn tắt về vấn đề này, nhưng Điêu-trắc, người ưa cầm đầu các tín hữu, không chịu nhìn nhận thẩm quyền của chúng ta. 10Vì thế, nếu tôi tới được, tôi sẽ đưa ra ánh sáng những việc anh ta làm, là dùng các luận điệu hiểm độc để vu cáo chúng ta. Đã thế còn chưa thỏa, anh ta lại khước từ không tiếp rước các nhà truyền giáo, mà có ai tiếp rước, anh ta còn ngăn cản và khai trừ.
11Anh thân mến, đừng để gương xấu đó ảnh hưởng đến anh. Hãy tiến hành những việc tốt lành. Nên nhớ rằng, ai làm lành chứng tỏ mình là con Thượng Đế, còn kẻ làm ác chứng tỏ mình hoàn toàn cách biệt với Ngài.
12Nhưng ai cũng khen Đê-mê-triu, một người thật sự sống đạo. Chúng tôi cũng xác nhận điều ấy, và anh thừa biết chúng tôi luôn luôn nói thật.

Kết luận

13Tôi còn có nhiều điều cần nói, nhưng không muốn viết ra đây. 14Mong sớm gặp anh để có dịp đàm luận việc Chúa. 15Kính chào anh. Các tín hữu ở đây gửi lời chào thăm anh. Xin cho tôi gửi lời thăm các thân hữu từng người một.
Thân kính,
Giăng