1

Vinh quang của Chúa Hằng Hữu

1-3Ê-xê-kiên, con trai Bu-xi, thầy tế lễ, cùng với một số người Do-thái, bị lưu đày tại lưu vực sông Kê-ba, xứ Ba-by-luân. Ngày mồng 5 tháng 4 năm tôi được 30 tuổi, tức là 5 năm sau khi vua Giê-hô-gia-kim bị lưu đày, bầu trời mở ra, tôi thấy khải tượng và nghe tiếng Chúa phán dạy.

4Tôi thấy cơn bão từ phương Bắc thổi đến. Một đám mây lớn phát ra lửa sáng ngời, rọi chung quanh. Chính giữa lửa có vật rực rỡ như đồng bóng loáng.

5Từ giữa đám mây xuất hiện bốn sinh vật giống như người. 6Mỗi sinh vật có bốn mặt và bốn cánh. 7Chân thẳng như chân người, bàn chân chẻ như chân bò, rực rỡ như đồng bóng loáng. 8Dưới mỗi cánh có bàn tay như tay người.

9Bốn sinh vật cánh liền với nhau,đi thẳng tới trước, không quay lại. 10Mỗi sinh vật đều có mặt người (phía trước), mặt sư tử (bên phải), mặt bò (bên trái), và mặt chim ưng (phía sau). 11Cánh đều xòe lên phía trên. Mỗi sinh vật có hai cánh tiếp giáp với cánh sinh vật bên cạnh, và hai cánh che thân. 12Thần linh đi đâu, họ theo đó. Khi đi, đi thẳng tới trước, không quay lại. 13Các sinh vật trông giống như than lửa đỏ và như đuốc cháy sáng. Lửa bao bọc các sinh vật, sáng rực rỡ và phát ra chớp nhoáng. 14Họ chạy tới chạy lui, nhanh như chớp.

15Đang chăm chú nhìn các sinh vật tôi thấy trên mặt đất, ngay dưới mỗi sinh vật, có một bánh xe. 16Các bánh xe tựa như làm bằng lục ngọc thạch, trông như bánh xe này lồng trong bánh xe kia. 17Các sinh vật có thể tiến về bốn phía, không cần phải quay mặt. 18Bốn bánh xe đều có vành và cây căm, chung quanh vành toàn là mắt.

19-21Khi sinh vật tiến tới trước, bánh xe cũng tiến theo, khi sinh vật bay lên khỏi đất, bánh xe cũng bay theo, và khi sinh vật dừng lại, bánh xe cũng dừng. Thần linh đi đâu, sinh vật và bánh xe theo đó, vì thần linh của sinh vật ở trong bánh xe.

22Trên đầu các sinh vật trải rộng một khung trời lộng lẫy, trong như thủy tinh.

23Mỗi sinh vật có hai cánh xòe ra dưới khung trời tiếp giáp với cánh sinh vật bên cạnh, và hai cánh che thân. 24Khi bay tiếng cánh nghe vang ầm như thác đổ, như sấm sét, hay như tiếng gầm thét của đạo hùng binh. Khi dừng lại, cánh liền hạ xuống. 25Khi sinh vật dừng chân hạ cánh, tôi nghe có tiếng nói vang ra từ khung trời.

26Cao trên khung trời, trên đầu các sinh vật, tôi thấy như có cái ngai bằng lam ngọc, trên ngai có Ai ngồi trông giống như người. 27Từ thắt lưng Người ấy trở lên trông như đồng bóng loáng, sáng rực như lửa và từ thắt lưng trở xuống như toàn bằng lửa với vòng hào quang bao bọc. 28Vòng hào quang trông như cầu vồng trên mây sau cơn mưa. Đó là vinh quang Chúa Hằng Hữu xuất hiện. Khi trông thấy, tôi liền sấp mặt xuống đất, và nghe có tiếng nói với tôi.