1

Giô-na trốn Chúa

1Đây là lời Chúa Hằng Hữu phán dạy Giô-na, con A-mi-tai: 2“Con hãy dậy đi qua thành phố lớn Ni-ni-ve để lên tiếng tố cáo dân này vì tội ác chúng nó đã thấu đến trời cao!" 3Nhưng Giô-na vùng dậy, trốn qua Tạc-si để lánh mặt Chúa. Giô-na xuống Gia-pha, tìm được tàu thủy mua vé, xuống tàu để cùng một số người đi Tạc-si, xa lánh mặt Chúa.
4Nhưng Chúa Hằng Hữu khiến gió lớn thổi mạnh tạo nên một trận bão to trên mặt biển; chiếc tàu bị dồi dập, gần vỡ tan. 5Các thủy thủ khiếp sợ, mỗi người đều khấn vái thần mình, rồi vứt hàng hóa xuống biển cho nhẹ tàu. Nhưng Giô-na đã xuống dưới khoang tàu, nằm ngủ say. 6Thuyền trưởng đến gần gọi Giô-na: "Này anh chàng ngủ mê kia, làm sao thế? Vùng dậy đi, kêu cầu thần của anh đi! Có lẽ thần của chúng ta sẽ cứu chứng ta thoát chết." 7Các người trên tàu bảo nhau: "Ta hãy tập họp, bốc thăm để tìm xem ai đem tai họa này đến cho ta!" Họ bốc thăm thì trúng ngay Giô-na. 8Họ bảo ông: "Anh phải khai cho chúng tôi biết lý do nào tai họa này xảy đến cho chúng ta. Anh làm nghề gì? từ đâu đến đây? Quê quán anh ở đâu? Anh thuộc dân tộc nào?" 9,10Giô-na đáp: "Tôi là người Hy-bá, có lòng kính sợ Chúa Hằng Hữu là Chân Thần ngự trên trời, là Đấng Tạo hóa đã dựng nên biển và đất." Rồi ông khai thật ông đã chạy trốn Chúa. Các người đó vô cùng kinh hãi, hỏi Giô-na: "Tại sao anh làm như thế? 11Chúng tôi phải xử trí với anh cách nào để cho biển lặng sóng êm?" Vì biển càng động mạnh hơn trước. 12Giô-na đáp: "Các anh cứ bắt tôi ném xuống biển, thì biển lặng sóng êm ngay; vì tôi biết các anh bị trận bão lớn này chỉ vì tôi."
13Họ nổ lực chèo chống để tìm cách vào bờ, nhưng không được vì biển càng động mạnh hơn nữa. 14Họ cầu khẩn Chúa Hằng Hữu rằng: "Lạy Chúa Hằng Hữu, chúng con nài xin Ngài, xin đừng để chúng con chết vì mạng sống của người này. Xin đừng cho máu vô tội đổ trên chúng con. Lạy Chúa Hằng Hữu, vì chính Ngài làm điều gì Ngài muốn" 15Họ nâng bổng Giô-na lên, ném xuống biển. Sóng gió liền lặng yên. 16Điều này khiến các thủy thủ rất kính sợ Chúa Hằng Hữu. Họ dâng tế lễ cho Chúa và hứa nguyện với Ngài. 17Chúa Hằng Hữu đã sắp xếp cho một con cá lớn nuốt Giô-na. Ông ở trong bụng cá ba ngày ba đêm.