1

1Tôi, Phao-lô, được Thượng Đế chọn làm sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu và Ti-mộ-thư, người bạn thiết của tôi,
2Kính gửi các anh em tín hữu thánh thiện và trung thành của Chúa Cứu Thế tại thành phố Cơ-lô-se,
Cầu xin Thượng Đế, Cha chúng ta ban ân phúc và bình an cho anh em.

Cầu nguyện và cảm tạ

3Chúng tôi luôn luôn cảm tạ Thượng Đế, Cha Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta, mỗi khi cầu nguyện cho anh em, 4Vì chúng tôi nghe anh em hết lòng tin Chúa và yêu thương con cái Ngài. 5Ấy là nhờ anh em đã đặt hy vọng vững chắc vào nơi thiên thượng từ khi nghe lời chân lý của Phúc âm. 6Phúc âm đã truyền đến anh em, cũng được quảng bá khắp thế giới, kết quả và phát triển mọi nơi cũng như đổi mới đời sống anh em ngay từ ngày anh em nghe và hiểu được ân phúc của Thượng Đế.
7Anh em đã học hỏi lời Chúa với anh Ê-pháp-ra, bạn đồng sự thân yêu của chúng tôi và tôi tớ trung thành của Chúa Cứu Thế. Ê-pháp-ra đã thay anh em phục vụ tôi 8và tường thuật cho chúng tôi biết tình yêu thương mà Thánh Linh đã thể hiện qua đời sống anh em. 9Vì cớ ấy, từ ngày được tin anh em, chúng tôi luôn luôn cầu thay cho anh em, xin Thượng Đế cho anh em trí khôn ngoan và tâm linh sáng suốt để thấu triệt ý chỉ Ngài, 10cho anh em sống xứng đáng với Chúa, hoàn toàn đẹp lòng Ngài, làm việc tốt lành cho mọi người và ngày càng hiểu biết Thượng Đế.
11Cũng xin Chúa cho anh em ngày càng mạnh mẽ nhờ năng lực quang vinh của Ngài để nhẫn nại chịu đựng mọi gian khổ, lòng đầy hân hoan, 12và luôn luôn cảm tạ Cha thiên thượng. Chúa Cha đã làm cho anh em xứng đáng chung hưởng cơ nghiệp với các thánh đồ trên Nước sáng-láng. 13Ngài giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm của Sa-tan, chuyển chúng ta qua Nước của Con yêu dấu Ngài. 14Chính Con Ngài đã dùng máu mình cứu chuộc chúng ta và tha thứ tội lỗi chúng ta.

Chúa Cứu Thế Siêu Việt

15Chúa Cứu Thế là hiện thân của Thượng Đế vô hình, Ngài có trước mọi vật trong vũ trụ. 16Chính Chúa Cứu Thế sáng tạo vạn vật, dù trên trời hay dưới đất, hữu hình hay vô hình, ngôi vua hay chủ tịch nhà nước, chính quyền hay các nhà lãnh đạo, tất cả đều do Chúa Cứu Thế tạo lập và đều đầu phục Ngài. 17Chúa Cứu Thế có trước vạn vật, Ngài an bài và chi phối vạn vật. 18Chúa là Đầu của thân thể, tức là Đầu Hội thánh. Chúa sống lại đầu tiên, làm Căn nguyên của sự sống lại, nên Chúa đứng đầu vạn vật. 19Chúa Cứu Thế có tất cả bản chất thần linh của Thượng Đế (đây là điều Chúa Cha đẹp lòng).
20Chúa Cha nhờ Chúa Cứu Thế đưa mọi loài dưới đất trên trời về giải hòa với Ngài; máu Chúa Cứu Thế đổ ra trên cây thập tự đã tái lập hòa bình giữa Thượng Đế và nhân loại. 21Anh em trước kia từng có tư tưởng chia rẽ nghịch thù với Chúa, từng làm những việc gian ác không đẹp lòng Ngài. 22Nhưng hiện nay, Chúa Cứu Thế đã hy sinh tính mạng để giải hòa anh em với Thượng Đế, nên anh em có thể ra mắt Chúa như những người thánh khiết, toàn hảo, không chê trách được. 23Muốn được thế, đức tin anh em phải tiếp tục đâm rễ vững gốc, không chuyển dịch khỏi nền hy vọng Phúc âm anh em đã nghe. Phúc âm ấy đang được truyền bá khắp các dân tộc trên thế giới. Chính tôi, Phao-lô, được vinh dự góp phần trong công tác ấy.

Nhiệm vụ của Phao-lô

24Hiện nay tôi vui mừng gánh chịu gian khổ vì anh em, đem thân hứng lấy phần nào những hoạn nạn mà Chúa Cứu Thế phải gánh chịu thay cho Hội thánh là thân thể Ngài.
25Theo sự phân công của Thượng Đế, Ngài cho tôi làm sứ giả loan báo cho các dân tộc nước ngoài chương trình huyền nhiệm của Ngài và phục vụ Hội thánh. 26Chương trình ấy được Thượng Đế giữ kín từ muôn đời trước, nhưng hiện nay đã bày tỏ cho những người yêu mến Ngài. 27Vinh quang vô hạn của chương trình ấy cũng dành cho các dân tộc nước ngoài nữa. Huyền nhiệm đó là: Chúa Cứu Thế ở trong anh em là nguồn hy vọng về vinh quang.
28Cho nên chúng tôi đi đâu cũng truyền giảng về Chúa Cứu Thế, khéo léo khuyên bảo và cố gắng huấn luyện mọi người đi họ đạt đến mức toàn hảo trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. 29Chính vì thế mà tôi phải lao khổ đấu tranh, nhờ năng lực Chúa tác động mạnh mẽ trong tôi.